ελληνικά
Small text Medium text Large text

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!

Από 9/7/2018 οι Διαγωνισμοί αναρτώνται στη νέα ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά www.piraeus.gov.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!

Από 9/7/2018 οι Διαγωνισμοί αναρτώνται στη νέα ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά www.piraeus.gov.gr

πρόχειροι μειοδοτικοί διαγωνισμοί

 Πρόχειρος_ΔιαγωνισμόςΗμερομηνία ΔιεξαγωγήςSorted By Ημερομηνία Διεξαγωγής In Descending OrderΠροϋπολογισμός συμπεριλ. ΦΠΑΠερίληψηΜελέτηΑποτέλεσμαΜειοδότης
Συνοπτικός διαγωνισμός για την εργασία κλάδευσης δένδρων πρ/σμού δαπάνης 74.400 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 17-9-1817/9/2018 10:00 πμ74.400,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υπηρεσία ταξινόμησης -καταγραφής και ψηφιοποίσης του Αρχείου Ροντήρη πρ/σμού δαπάνης 50.000 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 12-9-201812/9/2018 10:00 πμ50.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεωνγια φωτοτυπικά μηχανήματα & τηλεομοιοτυπικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2018-2019 πρ/σμού 44.181,20 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 3-9-18 3/9/2018 11:00 πμ44.181,20 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειασ ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου πρ/σμου 39.444,40 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 3-9-183/9/2018 10:00 πμ39.444,40 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου πρ/σμου δαπάνης 59.047,31 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 20-8-18 20/8/2018 10:00 πμ59.047,30 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών αυτόματης άρδευσης5/7/2018 11:00 πμ74.180,52 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ξυλείας και συναφών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου5/7/2018 10:00 πμ55.785,12 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας γεωργικών μηχανημάτων3/7/2018 10:00 πμ45.433,60 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ 59.165,36 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 25-6-1825/6/2018 10:00 πμ59.165,36 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ 2017 ΠΡ/ΣΜΟΥ 37200 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 21-6-201821/6/2018 10:00 πμ37.200,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός εργασίας ελέγχου του ισολογισμού και τωναποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016-2017 πρ/σμού 37.200,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 17-7-2018 17/5/2018 10:00 μμ37.200,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων που θα δοθούν σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους μέσω διατακτικών εν όψει του Πάσχα 201826/3/2018 10:00 πμ59.976,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ 73.978,40ευρών συμπ/νου ΦΠΑ.21/3/2018 10:00 πμ73.978,40 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής, για την υπηρεσία: "ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.16/1/2018 10:30 πμ36.960,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής, για την ανάθεση της εργασίας: "ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.15/1/2018 10:30 πμ54.486,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ10/1/2018 10:00 πμ32.004,09 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχράς καθώς και ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25kg28/12/2017 10:00 πμ69.440,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΥ 68.864,02 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24% ΣΤΙΣ 21-12-17 21/12/2017 10:00 πμ68.864,02 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ29/11/2017 10:30 πμ59.967,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ29/11/2017 10:00 πμ32.409,76 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασίας σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις, υποχρεώσεων του Δήμου, για ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.23/11/2017 10:30 πμ27.513,62 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ14/11/2017 10:00 πμ44.964,88 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων μέσω διατακτικών που θα εκδώσει και θα διανείμει η ΚΟΔΕΠ σε οικονομικά αδύναμουσ δημότες και κατοίκους του Δήμου 3/11/2017 10:00 πμ45.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου2/11/2017 10:30 πμ44.470,12 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υδραυλικών και συναφών υλικών και εργαλείων 2/11/2017 10:00 πμ28.525,84 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, για την ανάθεση της εργασίας: "Εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης "ΠΟΡΦΥΡΑΣ" Δήμου Πειραιά, για τα έτη 2017-2018 - Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής" 1/11/2017 10:00 πμ49.993,70 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 72 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ17/10/2017 10:00 πμ74.400,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ& ΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ12/10/2017 10:30 πμ59.779,16 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας και τοποθέτησης νέου εορταστικού φωτοστολισμού της πόλης12/10/2017 10:00 πμ74.399,75 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνον βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασίας σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου, ΜΟΝΟΝ ως προς την ειδικότητα του ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3/10/2017 10:30 πμ15.873,24 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υδραυλικών και συναφών υλικών και εργαλείων 2/10/2017 10:00 πμ28.525,84 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΕΝΔΡΩΝ,ΘΑΜΝΩΝ & ΕΤΗΣΙΩΝ ΦΥΤΩΝ 12/9/2017 11:00 πμ35.030,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, για την ανάθεση της εργασίας: "ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.12/9/2017 10:30 πμ73.532,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ-ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΥ 74.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 12-9-17(ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)12/9/2017 10:00 πμ74.400,00 €PDF αρχείο ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 12/9/2017 10:00 πμ74.306,85 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασίας σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου, προυπολογισμού δαπάνης 42.991,80 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει28/8/2017 10:30 πμ53.309,83 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από τεχνικο-οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσίας "Ενέργειες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου με τίτλο "Κινητικότητα για σχεδόν μηδενικές εκπομπές CO2 σε τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου" και ακρώνυμο ¨MOBILITAS¨, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει25/8/2017 10:00 πμ66.400,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ17/7/2017 11:00 πμ42.254,36 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΝΕΙΜΕΙ Η ΚΟΔΕΠ ΣΕ ΟΙΚΟΝ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ17/7/2017 10:30 πμ51.444,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΘΑΡΟΥ17/7/2017 10:00 πμ41.511,48 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TONERS ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΤΕΣ κ.λ.π., ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ & ΦΑΞ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ6/6/2017 11:00 πμ37.100,63 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ6/6/2017 10:30 πμ73.390,64 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 117 του Ν. 4412/16, για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ. 1 περ. 9 υποπερ. β του άρθρ.2 του Ν. 4412/16, για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΗ (ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ26/4/2017 10:00 πμ59.842,40 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ31/1/2017 10:30 πμ29.974,52 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 17/1/2017 10:00 πμ52.132,10 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ21/12/2016 10:30 πμ72.902,08 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ κ.λ.π)21/12/2016 10:00 πμ74.349,16 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 201620/12/2016 10:00 πμ59.500,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΟ διαγωνισμός ακυρώθηκε σύμφωνα με τη με αρ. 832/19-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7ΘΝ4ΩΞΥ-Γ19) 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ15/12/2016 10:30 πμ29.974,52 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 15/12/2016 10:00 πμ65.277,07 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 13/12/2016 10:00 πμ73.780,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ8/12/2016 10:30 πμ59.949,91 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 8/11/2016 10:00 πμ59.967,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου και των βρεφονηπιακών σταθµών Μ1/9/2016 10:00 πμ35.524,89 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια ∆ένδρων θάµνων και ετήσιων φυτών 31/8/2016 10:30 πμ34.953,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισµικού αυτοµατισµού γραφείου, κ.λ.π για τις ανάγκες του ∆ήµου31/8/2016 10:30 πμ39.974,60 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΚΥΠ 30/8/2016 10:00 πμ18.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ29/8/2016 10:30 πμ40.179,79 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΥΨ ΜΗΧ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΚΥΠ 28/6/2016 10:00 πμ18.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α265 ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΣ 23/6/2016 10:30 πμ57.465,60 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ23/6/2016 10:00 πμ40.739,45 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞΥΠΠ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ30/5/2016 10:30 πμ14.575,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ 11 ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΚΑΠΗ) ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ11/5/2016 10:00 πμ59.827,56 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1η 2η 4η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η.Υ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 25/2/2016 10:00 πμ26.875,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία :Mεταφορά των ακινητοποιημένων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 30/12/2015 12:00 μμ25.830,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εργασία «Εργασίες υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Πειραιά 2015», προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., 30/12/2015 10:00 πμ36.900,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία: «Διαμόρφωση διαδικασιών για τη δημιουργία συστήματος δικλείδων ασφαλείας στην Οικονομική λειτουργία του Δήμου»23/12/2015 10:00 πμ59.040,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"8/12/2015 10:00 πμ29.876,70 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ4/12/2015 10:00 πμ63.997,64 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία «Επισκευή & υγρομόνωση οροφής των εγκαταστάσεων των συνεργείων», προϋπολογισμού 48.778,90 πλέον Φ.Π.Α2/12/2015 10:30 πμ59.998,05 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια τροφίµων µέσω διατακτικών που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύνατους δηµότες & κατοίκους ενόψει των Χριστουγέννων του 201530/11/2015 10:00 πμ59.960,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΑΠΗ"27/11/2015 10:00 πμ73.558,92 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΉΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΥ 19.908,45 ευρώ πλέον ΦΠΑ στις 27-11-1527/11/2015 10:00 πμ43.567,14 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ25/11/2015 11:00 πμ52.459,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 5,6&8 25/11/2015 10:30 πμ11.311,94 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ25/11/2015 10:00 πμ23.962,49 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΝΕΙΜΕΙ Η ΚΟΔΕΠ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.16/11/2015 10:00 πμ68.187,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 11/11/2015 10:30 πμ30.613,28 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Επαναληπτικός πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια χαρτιού , υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου11/11/2015 10:00 πμ38.206,26 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥ & ΒΟΥΛΓΑΡΗ 155 ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΑΠΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ 73.558,92ευρ συμπ/νου ΦΠΑ στις 29-10-1529/10/2015 10:00 πμ73.558,92 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ 72.190,91 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ26/10/2015 10:30 πμ72.190,91 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειροσς Μειοδοτικός Διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού παιδικής χαράς του βρεφονηπιακού Σταθμού Δηλαβέρη ποσού 35.965,20 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 26-10-1526/10/2015 10:00 πμ35.965,20 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια Αδρανών Υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου 20/10/2015 11:00 πμ32.119,60 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ 50.120,23 ευρώσυμπ/νου ΦΠΑ στις 20-10-15 20/10/2015 10:30 πμ50.120,23 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΥ 19.950,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 20-10-1520/10/2015 10:00 πμ19.950,60 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια τροφίµων µέσω διατακτικών που θα εκδώσει και θα διανείµει η ΚΟ∆ΕΠ, σε οικονοµικά αδύναµους κατοίκους του ∆ήµου13/10/2015 10:00 πμ68.187,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 8/10/2015 10:00 πμ24.699,76 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α265 & ΨΥΧΡΑΣ & ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 25 kgr 6/10/2015 10:30 πμ55.190,10 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ κ.λ.π6/10/2015 10:00 πμ34.770,87 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια χαρτιού , υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου30/9/2015 10:00 πμ38.206,26 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία: Πλύσιμο αυτοκινήτων Διεύθυνσης Καθαριότητας28/9/2015 10:00 πμ29.876,70 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. 41026/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΕ  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΛΑΒΕΡΗ16/9/2015 10:00 πμ47.115,15 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 16/9/2015 10:00 πμ43.567,14 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΥ 19.950,60 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 15-9-15 15/9/2015 10:30 πμ19.950,60 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 15/9/2015 10:00 πμ71.426,10 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία επισκευής συντήρησης Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΕΣΠΑ).DOC14/9/2015 10:00 πμ73.799,94 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 10/9/2015 10:00 πμ34.770,87 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία: Αποκατάσταση εκτάκτων ζημιών σε δημοτικά κτίρια 20159/9/2015 10:00 πμ73.185,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ κ.λ.π 4/9/2015 10:00 πμ54.070,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια εξοπλισµού για την διαµόρφωση σε παιδικό βρεφονηπιακό σταθµό κτιρίου ∆ηλαβέρη23/7/2015 10:00 πμ47.115,15 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία: Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά 201515/7/2015 10:30 πμ73.185,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία Επισκευές και ανακατασκευές Αυλείων χώρων Σχολικών Κτιρίων Δήμου Πειραιά 201515/7/2015 10:00 πμ73.568,76 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2/7/2015 10:30 πμ73.729,89 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2/7/2015 10:00 πμ29.944,35 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΕΝΡΩΝ,ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΦΥΤΩΝ 18/6/2015 10:30 πμ49.995,61 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 201418/6/2015 10:00 πμ24.600,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία κλάδευσης δένδρων15/6/2015 10:00 πμ49.864,20 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια πλαστικών ανατρεπόµενων κυλιόµενων κάδων απορριµµάτων3/6/2015 10:00 πμ72.262,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία Επισκευή-συντήρηση ανελκυστήρων ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων Δημοτικών κτιρίων, πιστοποίηση ιδιόκτητων ανελκυστήρων28/5/2015 10:00 πμ21.504,80 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την εργασία ελέγχου του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2014 26/5/2015 10:00 πμ24.600,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασίας Μεταφοράς μελών των 11 Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης Τρίτης Ηλικίας (ΚΑΠΗ) σε ημερήσιες εκδρομές22/5/2015 10:00 πμ67.398,85 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασίες συντήρησης & Επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο15/5/2015 10:00 πμ35.653,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 14/5/2015 12:15 μμ59.900,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ 17.119,14 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ29/12/2014 10:00 πμ17.119,14 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ15/12/2014 10:00 πμ29.994,16 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια εντύπων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ∆ήµου11/12/2014 10:00 πμ17.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Eπαναληπτικός πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια τροφίµων που θα χορηγηθούν µέσω διατακτικών σε οικονοµικά αδύνατους δηµότες εν όψει Χριστουγέννων8/12/2014 10:00 πμ59.799,60 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια τροφίµων που θα χορηγηθούν µέσω διατακτικών σε οικονοµικά αδύνατους δηµότες εν όψει Χριστουγέννων28/11/2014 10:00 πμ59.799,60 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ 
Εργασία-Εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων, διεξαγωγή μετρήσεων λειτουργίας κτιρίων κλπ (REPUBLIC MED) 27/11/2014 10:00 πμ35.000,01 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια χαρτιού υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτ/κά µηχανήµατα κ.λ.π., για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου.20/11/2014 10:00 πμ26.360,87 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου DOCUSYS Α.Ε
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απολυμάνσεις Δημοτικών κτιρίων και λοιπών χώρων12/11/2014 10:30 πμ29.401,92 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πιλοτική εφαρμογή και λειτουργία δύο νέων θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο Κέντρο της πόλης του Πειραιά - Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή και λειτουργία10/11/2014 10:00 πμ73.798,94 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞΥΠΠ)6/11/2014 10:30 πμ73.455,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Επαναληπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια φαρµακευτικού- υγειονοµικού υλικού στοµατικής υγείας για τις ανάγκες του πρ/τος πρόληψης στα ∆ηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία καθώς και για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν5/11/2014 10:30 πμ9.404,23 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Επαναληπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια αναλωσίµων υλικών (µελάνια κ.λ.π.) για εκτυπωτές , φωτ. µηχανήµατα κλπ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου5/11/2014 10:00 πμ44.784,30 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόχειρος επαναληπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια και εγκατάσταση βιοκλιµατικού εξοπλισµού.30/10/2014 10:00 πμ57.072,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια φαρµακευτικού-υγειονοµικού υλικού στοµατικής υγείας για τις ανάγκες του πρ/τος πρόληψης στα ∆ηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία καθώς και για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν Πειραιά 22/10/2014 10:00 πμ9.404,23 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ 
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια πλαστικών κυλιόµενων κάδων απορριµµάτων16/10/2014 11:00 πμ69.913,20 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ 
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια χηµικού αποσµητικού υγρού κάδων16/10/2014 10:30 πμ12.915,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 16/10/2014 10:00 πμ17.687,40 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΟΜΑΔΑ Α+Β ΛΑΣΠΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΕ ΟΜΑΔΑ Γ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΟΜΑΔΑ Δ BRINX
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου . 15/10/2014 11:00 πμ35.517,32 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΟΜΑΔΑ Α΄ΔΙΑΡΕΜΕ- ΟΜΑΔΕΣ Β,Γ,Δ ΓΕΩΡΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΟΜΑΔΕΣ Ε,ΣΤ BRINX
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια αναλωσίµων υλικών (µελάνια κ.λ.π.) για εκτυπωτές , φωτ. µηχανήµατα κλπ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου15/10/2014 10:00 πμ44.784,30 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ 
Εργασία Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και εκπλήρωση υποχρεώσεων του Δήμου (εγγύηση συμμετοχής 2.995 ευρώ)16/9/2014 12:00 μμ73.677,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 993/2014 ΑΠΟΦ. ΟΕ  
Εργασία-Ενέργειες ευαισθητοποίησης κοινού για την ένταξη του ποδηλάτου στη ζωή της Πόλης του Πειραιά, Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητα του έργου CycleCities», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IVC15/9/2014 10:00 πμ36.575,05 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΔιενέργεια από την Επιτροπή που ορίστηκε με την 117/2014 Απόφαση ΟΕ 
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας Βρεφ/κων Σταθµών.22/7/2014 11:00 πμ30.540,90 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εργασία: Μεταφορές εν γένει (βαρέων οχημάτων)15/7/2014 12:00 μμ31.119,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΔιενέργεια από ΟΕ 
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια και εγκατάσταση βιοκλιµατικού εξοπλισµού11/7/2014 10:00 πμ57.072,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ 
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την εργασία ελέγχου ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης έτους 201310/7/2014 10:00 πμ24.600,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΣΟΛ
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των µηχανηµάτων και οχηµάτων του ∆ήµου7/7/2014 10:30 πμ73.775,20 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου BRINX - ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ Ο.Ε - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΔΕΣΗΣ
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών (ελαστικά αεροθάλαµοι,συσσωρευτές)7/7/2014 10:00 πμ24.463,47 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια ειδών καθαριότητας3/7/2014 10:00 πμ22.996,08 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εργασία: Μεταφορά Υπηρεσιών1/7/2014 12:00 μμ73.677,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΔιενέργεια από την ΟΕ 
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την εργασία µυοκτονίες και απεντοµώσεις φρεατίων οµβρίων υδάτων ∆ήµου Περαιά 25/6/2014 10:00 πμ14.206,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ (ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗΣ)
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την µίσθωση χηµικών τουαλετών έτους 20147/5/2014 10:00 πμ17.712,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ24/4/2014 11:00 πμ34.998,48 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ24/4/2014 10:30 πμ44.916,46 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Β&Γ24/4/2014 10:00 πμ4.806,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου GENESIS
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια εκλογικού υλικού9/4/2014 10:00 πμ18.757,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την εργασία αποµαγνητοφώνησης –δακτυλογράφησης πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 9/4/2014 10:00 πμ7.380,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος C16/204/4/2014 10:30 πμ14.760,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια τροφίµων που θα χορηγηθούν µέσω διατακτικών σε οικονοµικά αδύνατους δηµότες εν όψει του Πάσχα4/4/2014 10:00 πμ59.926,16 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ 
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια φωτοαντιγράφων, φωτοτυπιών σχεδίων εντύπων κ.λ.π., για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου27/3/2014 10:30 πμ14.999,11 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΩΤ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια εκτυπωτών για τις υπηρεσίες του ∆ήµου27/3/2014 10:00 πμ28.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου COSMOSBUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Δ6/3/2014 10:00 πμ28.682,37 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια επικοινωνιακού υλικού και άλλων εντύπων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου REPUBLIC-MED26/2/2014 10:00 πμ10.750,20 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου GENESIS ADVEPTISING
Εργασία: Εργασίες διαμόρφωσης γραφείων σε Δημοτικά κτίρια (εγγύηση συμμετοχής 2.999,87 €)19/12/2013 11:30 πμ73.796,68 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΣΤ. ΜΠΑΡΛΑΜΑ & ΣΙΑ ΟΕ, τηλ. 2104120386
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ19/12/2013 10:30 πμ8.129,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού στο κτίριο της Πολεοδοµίας 13/12/2013 11:00 πμ14.900,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια Ηλεκτρονικών οργάνων µέτρησης ελέγχου ηλεκτρολογικών δικτύων13/12/2013 10:30 πμ4.372,55 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας παραΪατρικού υλικού για τις ανάγκες του προγράµµατος πρόληψης της στοµατικής υγείας στα ∆ηµοτικά και Νηπιαγωγεία 13/12/2013 10:00 πμ2.492,98 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια τροφίµων µέσω διατακτικών που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύνατους πολίτες εν όψει Χριστουγέννων4/12/2013 10:00 πμ59.839,15 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια αναλωσίµων ηλεκτρολογικών και ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών ανταλλακτικών 28/11/2013 10:00 πμ29.443,74 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια τροφίµων µέσω διατακτικών που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύνατους πολίτες εν όψει Χριστουγέννων27/11/2013 10:00 πμ59.839,15 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια αναλωσίµων (Toner , Μελάνια κ.λ.π) για Εκτυπωτές, Σχεδιογράφους25/11/2013 10:30 πμ49.737,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια δύο φωτοτυπικών µηχανηµάτων25/11/2013 10:30 πμ11.808,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια αναλωσίµων ηλεκτρολογικών και ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών ανταλλακτικών20/11/2013 10:00 πμ29.443,74 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια οικιακού εξοπλισµού για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθµών έτους 201312/11/2013 10:00 πμ6.406,21 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια αναλωσίµων υλικών εργαλείων για τον εξοπλισµό του συνεργείου 31/10/2013 10:30 πμ32.128,45 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τα δηµοτικά κτίρια31/10/2013 10:00 πμ1.425.952,53 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία: Επισκευή-Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων22/10/2013 12:00 μμ28.000,70 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Μουστάκας Κων/νος τηλ. 2103461144
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τα δηµοτικά κτίρια17/10/2013 10:30 πμ24.150,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια αναλωσίµων υλικών εργαλείων για τον εξοπλισµό του συνεργείου17/10/2013 10:00 πμ32.128,45 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια ελαστικών – αεροθαλάµων για τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου15/10/2013 11:00 πμ72.959,91 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών 15/10/2013 10:30 πμ49.999,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια Υλικών για το νέο πάρκο στο στρατόπεδο Παπαδογεώργη15/10/2013 10:00 πμ53.994,65 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια οικιακού εξοπλισµού για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθµών έτους 201312/10/2013 10:00 πμ640.621,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια οικιακού εξοπλισµού για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθµών έτους 201312/10/2013 10:00 πμ640.621,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου20/9/2013 11:00 πμ12.999,62 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου20/9/2013 10:00 πμ14.950,65 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας ελαστικών -αεροθαλάµων, για τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου.6/9/2013 11:00 πμ72.959,91 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισµός για την εργασία του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2012 του ∆ήµου Πειραιά6/9/2013 10:00 πμ24.600,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας υλικών αυτόµατης άρδευσης και υδραυλικών υλικών30/7/2013 10:00 πμ19.989,98 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισµός προµήθειας αµόλυβδης βενζίνης26/7/2013 10:30 πμ51.291,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία: Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών16/7/2013 12:00 μμ49.998,76 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισµός προµήθειας υλικών κηποτεχνίας ως προς τις ΟΜΑ∆ΕΣ 3, 6, 79/7/2013 11:00 πμ79.530,45 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
πρόχειρος µειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισµός προµήθειας ανταλλακτικών κάδων5/7/2013 11:00 πμ27.262,95 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
πρόχειρος µειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισµός προµήθειας χιλίων πλαστικών ανατρεπόµενων κυλιόµενων κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 Λίτρων5/7/2013 10:30 πμ67.650,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας πληροφοριακού εξοπλισµού (P.C)5/7/2013 10:00 πμ60.000,02 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας υλικών αυτόµατης άρδευσης και υδραυλικών υλικών(4/7/2013 10:30 πμ19.989,98 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την εργασία του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2012 του ∆ήµου Πειραιά4/7/2013 10:00 πμ24.600,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
πρόχειρος µειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισµός προµήθειας αναψυκτικών για τις ανάγκες των έντεκα Κέντρων Αγάπης4/7/2013 10:00 πμ13.480,53 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ήθειας αναψυκτπρόχειρος µειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισµός προµικών για τις ανάγκες των έντεκα Κέντρων Αγάπης4/7/2013 10:00 πμ13.480,53 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία: Βελτίωση και επισκευή σχολικών εγκαταστάσεων (Εγγύηση συμμετοχής 2025 €)25/6/2013 10:30 πμ49.815,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας ανταλλακτικών κάδων (καπάκια,ρόδες µπράτσα, βίδες κλπ)20/6/2013 11:00 πμ27.262,95 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας χιλίων πλαστικών ανατρεπόµενων κυλιόµενων κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 Λίτρων20/6/2013 10:30 πμ67.650,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος επαναληπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων , για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου έτους 201320/6/2013 10:00 πμ49.815,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας πληροφοριακού εξοπλισµού (P.C) 17/6/2013 11:00 πμ60.000,02 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας αναψυκτικών για τις ανάγκες των έντεκα Κέντρων Αγάπης17/6/2013 10:30 πμ13.480,53 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθεια ηλεκτρολογικών και συναφών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου17/6/2013 10:00 πμ34.952,85 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισµός προµήθειας γεωργικών µηχανηµάτων εργαλείων ,ανταλλακτικών αναλωσίµων, υλικών λειτουργίας ως προς την ΟΜΑ∆Α Α13/6/2013 11:00 πμ24.882,90 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχηµάτων ανεφοδιασµού και κατανάλωσης καυσίµων και αυτόµατης δροµολόγησης των οχηµάτων-απορριµµατοφόρων του ∆ήµου 13/6/2013 10:30 πμ73.185,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια σιδήρου ,συναφών υλικών και εργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου 13/6/2013 10:00 πμ59.040,98 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Επαναληπτικός διαγωνισµός προµήθειας αναλωσίµων υλικών για τα σάρωθρα11/6/2013 11:00 πμ12.195,45 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού για τις ανάγκες των εµβολιασµών(επαναληπτικός)11/6/2013 10:30 πμ7.998,57 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου έτους 2013 11/6/2013 10:00 πμ49.815,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας ξυλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου30/5/2013 11:00 πμ43.590,83 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή οχηµάτων µηχανηµάτων του ∆ήµου30/5/2013 10:30 πμ58.129,80 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας γεωργικών µηχανηµάτων, εργαλείων, ανταλλακτικών και αναλωσίµων υλικών λειτουργίας30/5/2013 10:00 πμ43.836,95 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την εργασία συντήρηση-αναγόµωση πυροσβεστήρων που βρίσκονται σε κτίρια του ∆ήµου23/5/2013 10:30 πμ17.500,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας υδραυλικών ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου (23/5/2013 10:00 πμ29.999,64 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισµός προµήθειας Συσσωρευτών και Ηλεκτρολύτη για τα οχήµατα και τα µηχανήµατα του ∆ήµου22/5/2013 11:30 πμ17.625,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας αναλωσίµων υλικών για τα σάρωθρα22/5/2013 11:00 πμ12.195,45 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας δένδρων, θάµνων και ετήσιων φυτών για τις ανάγκες φύτευσης ∆ηµοτικών χώρων22/5/2013 10:30 πμ67.138,95 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας φαρµακευτικού υλικού για τις ανάγκες των εµβολιασµών22/5/2013 10:00 πμ7.998,57 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία πλυσίματος οχημάτων Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (διεξαγωγή από την Ο.Ε.)14/5/2013 10:30 πμ44.821,20 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΕπαναληπτικός 
Εργασία Μεταφορές εν γένει (μεταφορά ακινητοποιημένων λόγω βλάβης οχημάτων Δ/νσης Καθαριότητας)(διεξαγωγή από Ο.Ε.)14/5/2013 10:00 πμ26.199,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΕπαναληπτικός 
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την εργασία αποµαγνητοφώνησης και δακτυλογράφη 1σης πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου25/4/2013 10:00 πμ8.634,60 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας Συσσωρευτών και Ηλεκτρολύτη για τα οχήµατα και τα µηχανήµατα του ∆ήµου25/4/2013 10:00 πμ17.625,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός προµήθειας τροφίµων µέσω διατακτικών ενόψει του Πάσχα που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύνατους δηµότες και κατοίκους(επαναληπτικός)22/4/2013 10:00 πμ59.989,44 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια υλικών περίφραξης οικοπέδων και κατασκευής υπόστεγων του ∆ήµου(επαναληπτικός)18/4/2013 11:00 πμ9.022,05 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια επίπλων & σκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου18/4/2013 10:30 πμ40.478,69 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια ροφηµάτων και λοιπών ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των έντεκα (11) Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Πειραιά(επαναληπτικός)18/4/2013 10:00 πμ25.183,18 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος Α 265 και ψυχράς για τις φθορές οδοστρωµάτων17/4/2013 11:30 πμ72.939,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια Ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 Kg για φθορές οδοστρωµάτων17/4/2013 11:00 πμ44.280,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια Ειδών καθαριότητας (τσουγκράνες,βούρτσες κ.λ.π)17/4/2013 10:30 πμ12.210,21 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου έτους 2013 17/4/2013 10:00 πμ40.767,73 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία: Τεχνική υποστήριξη Δήμου Πειραιά για ωρίμανση μελετών έργου συλλογής και διάθεσης ομβρίων υδάτων στην παραλιμένια περιοχή του Πειραιά (εγγύηση συμμετοχής 1.200 €)16/4/2013 10:00 πμ73.402,22 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθειας τροφίµων µέσω διατακτικών ενόψει του Πάσχα που θα δοθούν σε οικονοµικά αδύνατους δηµότες και κατοίκους 15/4/2013 10:00 πμ59.989,44 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια υλικών περίφραξης οικοπέδων και κατασκευής υπόστεγων του ∆ήµου 10/4/2013 11:00 πμ9.022,05 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια ροφηµάτων και λοιπών ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των έντεκα (11) Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Πειραιά10/4/2013 10:30 πμ25.183,18 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος έτους 201310/4/2013 10:30 πμ14.760,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία μεταφορών υπηρεσιών (μεταφορά του αρχείου κάποιων υπηρεσιών του Δήμου)(διενέργεια από ΟΕ)9/4/2013 10:30 πμ51.967,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία απολυμάνσεων δημοτικών κτιρίων (διενέργεια από ΟΕ)9/4/2013 10:15 πμ47.736,30 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθειας Υλικών ∆οµηµένης Καλωδίωσης Πύργου20/3/2013 10:30 πμ8.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια Τηλεφωνικών συσκευών (επαναληπτικός)20/3/2013 10:00 πμ5.500,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια Τηλεφωνικών Συσκευών11/3/2013 11:00 πμ5.500,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια Υλικών ∆οµηµένης Καλωδίωσης Πύργου11/3/2013 10:30 πμ8.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου έτους 2013 11/3/2013 10:00 πμ29.520,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Ανάθεση εργασίας σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζομένων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου (εγγύηση 3.000 €, διεξαγωγή από Ο.Ε.)5/3/2013 12:15 μμ73.800,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ27/12/2012 10:30 πμ39.997,14 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια δοµικού και ηλεκτροµηχανολογικού υλικού για τη δηµιουργία ξενώνα κακοποιηµένων γυναικών27/12/2012 10:00 πμ59.977,87 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια υλικών για περίφραξη οικοπέδων20/12/2012 10:00 πμ9.022,05 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικων κατασκευών και πραγµατοποίηση δράσεων σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Πειραιά28/11/2012 10:30 πμ0,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια διατακτικών τροφίµων σε οικονοµικά αδύνατους κατοίκους εν ενόψει των Χριστουγέννων 2012 (επαναληπτικός)28/11/2012 10:00 πμ43.038,31 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία πλυσίματος οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας (διεξαγωγή από Ο.Ε.)27/11/2012 12:00 μμ44.280,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια περιφερειακών συσκευών για την αναβάθµιση εξυπηρετητών δικτύου και υποδοµών δικτύου(επαναληπτικός)27/11/2012 11:30 πμ18.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού(επαναληπτικός)27/11/2012 11:00 πμ15.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια υλικών ανάπλασης ηλεκτροφωτισµού στο πάρκο ∆ηλαβέρη(επαναληπτικός) 27/11/2012 10:30 πμ54.996,99 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια λευκών ειδών για τους βρεφονηπιακούς Σταθµούς έτους 2012 27/11/2012 10:00 πμ4.051,62 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Πλειοδοτικός διαγωνισµός για την τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικων κατασκευών και πραγµατοποίηση δράσεων σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Πειραιά22/11/2012 10:00 πμ0,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθειας Αντλιών καθαρού και Ακάθαρτου νερού21/11/2012 12:00 μμ44.995,86 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθειας ειδικού χηµικού υγρού (επαναληπτικός)21/11/2012 11:30 πμ14.760,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθειας ανταλλακτικών για τους ηλεκτρικούς πίδακες του ∆ήµου (επαναληπτικός)21/11/2012 11:00 πμ37.999,88 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθειας λαµπτήρων ,µετασχηµατιστών & λοιπών ηλεκτρολογικών ειδών και υλικών21/11/2012 10:30 πμ4.999,34 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία αποσυναρµολόγησης µεταποίησης και συναρµολόγησης κινητών αρχειοθηκών για µεταφορά υπηρεσίας του ∆ήµου 21/11/2012 10:00 πμ23.985,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια διατακτικών τροφίµων σε οικονοµικά αδύνατους κατοίκους εν ενόψει των Χριστουγέννων 201215/11/2012 10:00 πμ43.038,31 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού23/10/2012 11:30 πμ15.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Eργασία για τον έλεγχο και πιστοποίηση ταχογράφων οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου23/10/2012 11:00 πμ5.535,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια ανταλλακτικών για τους ηλεκτρικούς πίδακες του ∆ήµου23/10/2012 10:30 πμ37.999,88 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια περιφερειακών συσκευών για την αναβάθµιση εξυπηρετητών δικτύου και υποδοµών δικτύου23/10/2012 10:00 πμ18.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθειας ασφαλτοµίγµατος Α 265 και ψυχράς για τις φθορές οδοστρωµάτων (επαναληπτικός) 16/10/2012 11:30 πμ59.655,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια ειδικού χηµικού υγρού16/10/2012 11:00 πμ14.760,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια υλικών ανάπλασης ηλεκτροφωτισµού στο πάρκο ∆ηλαβέρη16/10/2012 10:30 πμ54.996,99 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία παραχώρησης χρόνου οµιλίας κινητών τηλεφώνων 16/10/2012 10:00 πμ18.480,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθειας αντλιών καθαρού και ακάθαρτου νερού 10/10/2012 11:00 πμ44.995,86 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια βιοµηχανικών & οικοδοµικών υλικών10/10/2012 10:30 πμ19.999,74 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια πινακίδων σήµανσης και στύλων10/10/2012 10:00 πμ59.999,40 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των µηχανηµάτων και οχηµάτων του ∆ήµου (επαναληπτικός)28/9/2012 11:00 πμ52.477,95 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθειας υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης 18/9/2012 11:30 πμ24.975,77 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθειας ασφαλτοµίγµατος Α 265 και ψυχράς για τις φθορές οδοστρωµάτων 18/9/2012 11:00 πμ59.655,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 Kg για τις φθορές οδοστρωµάτων 18/9/2012 10:30 πμ29.827,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προµήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου 18/9/2012 10:00 πμ62.423,73 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση & επισκευή των μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου.25/7/2012 11:00 πμ52.477,95 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έτους 201218/7/2012 10:00 πμ8.972,85 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία επισκευής – συντήρησης ανελκυστήρων ιδιόκτητων & ενοικιαζόμενων Δημοτικών Κτιρίων, πιστοποίηση ιδιόκτητων ανελκυστήρων17/7/2012 1:00 μμ44.322,80 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Μουστάκας Κωνσταντίνος
Προμήθεια επικαθήμενων κάδων απορριμάτων (επαναληπτικός)16/7/2012 10:00 πμ73.062,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία απομαγνητοφώνησης και δακτυλογράφησης πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου11/7/2012 11:00 πμ10.947,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προμήθεια γραφικής ύλης (χαρτόνια , πλαστελίνες κ.λ.π.) για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών για το έτος 201211/7/2012 10:30 πμ20.651,08 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών για το έτος 201211/7/2012 10:00 πμ27.991,01 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προμήθεια ροφημάτων για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ του Δήμου (Επαναληπτικός ως προς την ΟΜΑΔΑ Α)6/7/2012 10:00 πμ28.009,54 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Επιλογή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 20114/7/2012 10:30 πμ24.600,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προμήθεια χρωμάτων & λοιπών αναλώσιμων υλικών4/7/2012 10:00 πμ66.005,98 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προμήθεια επικαθήμενων κάδων απορριμάτων20/6/2012 10:30 πμ73.062,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων κάδων απορριμάτων20/6/2012 10:00 πμ73.800,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προμήθεια αναναψυκτικών, ροφημάτων & λοιπών ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ του Δήμου Πειραιά12/6/2012 10:00 πμ39.061,83 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προμήθεια εργαλείων - αναλωσίμων - χρωμάτων κ.λ.π. γενικών υλικών για τον εξοπλισμό των συνεργείων23/5/2012 10:00 πμ14.500,81 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεφωνίας τύπου Volp10/5/2012 11:30 πμ10.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 
Εργασία καθαρισμού σχεδίασης γκράφιτι αφαίρεσης λεκέδων και ρύπων από τις επιφάνειες κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πειραιά10/5/2012 11:00 πμ19.997,34 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου SODA BLASTING
Εργασία απεντόμωσης των φρεατίων ομβρίων υδάτων του Δήμου Πειραιά10/5/2012 10:30 πμ21.955,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου GENERAL CONTROL
Προμήθεια χαρτιού Α3 και Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά10/5/2012 10:00 πμ54.391,83 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου XEROX
Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματης άρδευσης σε χώρους πράσινου 25/4/2012 10:30 πμ59.980,09 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΡΛΑΤΖΑΣ
Προμήθεια μηχανημάτων λεβητοστασίου για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου25/4/2012 10:00 πμ8.610,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ICON GROUP ΕΠΕ
Προμήθεια κρεμαστών φυτοδοχείων6/4/2012 10:00 πμ73.615,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Ε. ΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Εργασία αξιολόγηση των χώρων διαφήμισης του Δήμου με βάση τα διεθνή πρότυπα και εκπόνηση σχεδίου για την αξιοποίηση τους. 4/4/2012 11:00 πμ20.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
Προμήθευα αδρανών υλικών για τις αναγκες του Τμηματος Νεκροταφείου.4/4/2012 10:30 πμ28.452,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Προμήθευα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις υπηρεσίες του Δήμου.4/4/2012 10:00 πμ52.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Προμήθεια διατακτικών τροφίμων σε οικονομικά αδύνατους δημότες ενόψει του Πάσχα 201223/3/2012 10:00 πμ44.998,64 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προμήθεια υδραυλικών ειδών για τις ανάγκες του Δήμου13/3/2012 12:00 μμ23.534,21 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Προμήθεια καθισμάτων Βεακείου Θεάτρου13/3/2012 11:30 πμ39.940,56 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Εργασίες που αφορούν "Λοιπές Μισθώσεις" για τις ανάγκες της Δ/νσης Πράσινου - επαναληπτικός13/3/2012 11:00 πμ24.354,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ-Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Προμήθεια αυτοκινούμενου χλοοκοπτικού με επιβαίνοντα χειριστή (rider) - επαναληπτικός13/3/2012 10:30 πμ7.982,70 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ 
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για το συνεργείο της Δ/νσης Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού-επαναληπτικός13/3/2012 10:00 πμ7.995,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΔΡΙΒΑΣ Ν.ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για το συνεργείο της Δ/νσης Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού7/3/2012 11:30 πμ7.995,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 
Προμήθεια αυτοκινούμενου χλοοκοπτικού με επιβαίνοντα χειριστή (rider)7/3/2012 11:00 πμ7.982,70 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προμήθεια ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης ελέγχου ηλεκτρολογικών δικτύων (επαναληπτικός)7/3/2012 10:30 πμ9.532,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου SKTesting Telmaco Κεχαγιαδάκης Κων/νος
Εργασίες που αφορούν σε "Λοιπές Μισθώσεις" για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου7/3/2012 10:00 πμ24.354,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Εργασία αξιοποίησης νέων τεχνολογιών με την κατάρτηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος ενιαίας διαχείρησης μισθοδοσίας προσωπικού και του Πληροφοριακού Συστήματος Γεωγραφικών Απεικονήσεων του Δήμου29/2/2012 12:00 μμ24.600,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Προμήθεια υαλοπινάκων και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δήμου29/2/2012 11:30 πμ4.795,44 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εργασία για υποστήριξη εξειδικευμένων διαδικασιών για την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου29/2/2012 11:00 πμ24.600,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 201229/2/2012 10:30 πμ34.440,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΕΝ ΤΥΠΩ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Προμήθεια γραφικής ύλης όλων των υπηρεσιών του Δήμου του 201229/2/2012 10:00 πμ14.927,77 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΥΡΑΝΙΑ
Εργασία πλυσίματος οχημάτων της Δνσης Καθαριότητας28/2/2012 12:00 μμ41.660,10 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Μακεδονία Όιλ Φ.Παυλόπουλος- Ε.Βαρούτης ΟΕ, τηλ. 2104326412
Επισκευές μικρής κλίμακας στα Δημοτικά κτίρια22/2/2012 11:30 πμ9.988,22 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΚΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Συσκευασία και μεταφορά ειδών εξοπλισμού των γραφείων και του αρχείου της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου22/2/2012 11:00 πμ20.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου QUALITY TRANS CARGO-ΦΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Προμήθεια ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης ελέγχου ηλεκτρολογικών δικτύων 22/2/2012 10:30 πμ9.532,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
Προμήθεια ηλεκτρολογικών και συναφών υλικών για τα σχολεία του Δήμου22/2/2012 10:00 πμ44.927,90 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εργασία: Επισκευές-ανακατασκευές μονώσεων δημοτικών κτιρίων (εγγύηση συμμετοχής 2.256,08 €)21/2/2012 12:00 μμ55.499,45 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Ν. ΣΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, τηλ. 2103800434
Εργασία πλυσίματος οχημάτων της Δνσης Καθαριότητας17/1/2012 12:45 μμ44.280,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΚΥΡΟ-ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ  
Προμήθεια μοτοσυκλετών τύπου scooter 250cc (Επαναληπτικός)13/12/2011 10:00 πμ44.280,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΑΓΟΝΟΣ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Προμήθεια βιβλίων (επαναληπτικός)9/12/2011 10:00 πμ44.971,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΚΙΒΩΤΟΣ
Προμήθεια διατακτικών τροφίμων σε οικονομικά αδύνατους πολίτες (επαναληπτικός) 7/12/2011 11:00 πμ44.973,27 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Ι.&Σ.Σκλαβενίτης ΑΕΕ (ανατέθηκε απευθείας με απόφ. ΟΕ 592/11)
Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμάτων (επαναληπτικός)7/12/2011 11:00 πμ58.117,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ 
Προμήθεια ειδών ασφαλείας για τα οχήματα καθαριότητας (επαναληπτικός)7/12/2011 10:30 πμ4.993,80 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ 
Προμήθεια μοτοσυκλετών τύπου scooter 250cc7/12/2011 10:00 πμ44.280,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού ως προς τις ομάδες Α & Β για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών έτους 2011 (επαναληπτικός)5/12/2011 10:30 πμ7.889,02 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ 
Προμήθεια συσκευής UPS5/12/2011 10:00 πμ7.380,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ NIGITO
Προμήθεια βιβλίων1/12/2011 11:00 πμ44.971,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
Προμήθεια κυλιόμενων πλαστικών κάδων απορριμμάτων1/12/2011 10:30 πμ58.117,60 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους (επαναληπτικός)1/12/2011 10:00 πμ22.942,58 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΟΜΑΔΑ Β ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΟΜΑΔΑ Α SPIDER
Προμήθεια ύλης για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (επαναληπτικός)30/11/2011 12:00 μμ25.958,28 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου OIKONOMOY
Προμήθεια διατακτικών τροφίμων σε οικονομικά αδύνατους δημότες30/11/2011 11:30 πμ44.973,27 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Ι.&Σ.Σκλαβενίτης ΑΕΕ (ανατέθηκε απευθείας με απόφ. ΟΕ 592/11)
Προμήθεια ειδών ασφαλείας για τα οχήματα της Καθαριότητας30/11/2011 11:00 πμ4.993,80 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για επισκευή μηχανημάτων θέρμανσης και κλιματισμού30/11/2011 10:30 πμ4.959,98 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ
Προμήθεια συστήματος προαπάντησης Απαντητή- Καταθετή για το τετραψήφιο Τηλεφωνικό Κέντρο 1561 για τις ανάγκες των Δ/νσεων της Δημοτικής Αστυνομίας30/11/2011 10:00 πμ2.500,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ
Εργασία επισκευών ανακατασκευών μονώσεων δημοτικών κτιρίων29/11/2011 12:35 μμ55.499,45 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τηλ. 2102819281 (εκκρεμεί έλεγχος νομιμότητας)
Προμήθεια ροφημάτων και λοιπών ειδών κυλικείου, ομαδα Α, για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ του Δήμου Πειραιά (επαναληπτικός)29/11/2011 10:00 πμ11.781,83 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ 
Προμήθεια υλικών εγκαταστάσεων και συστημάτων αυτόματης άρδευσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (επαναληπτικός-Η μελέτη διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών λόγω μεγάλου όγκου)25/11/2011 11:30 πμ40.996,15 €PDF αρχείο  Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ
Προμήθεια 50 Ραδιοτηλεφώνων Δημ. Αστυνομίας25/11/2011 11:00 πμ44.519,85 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΠΟΣΕΙΔΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών25/11/2011 10:30 πμ14.624,70 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων25/11/2011 10:00 πμ8.443,95 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ
Προμήθεια για την καθαριότητα τσουγκράνες, τσάπες, κασμάδες, φτυάρια κλπ23/11/2011 11:00 πμ16.229,85 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Κ. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους23/11/2011 10:30 πμ22.942,58 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ 
Προμήθεια ξύλινης περίφραξης23/11/2011 10:00 πμ29.955,42 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΒΑΛΑΣΗΣ
Τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικων κατασκευών και πραγματοποίηση δράσεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά22/11/2011 12:00 μμ0,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού του Δήμου Πειραιά22/11/2011 11:00 πμ25.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου HELLAS COM
Προμήθεια μουσικών οργάνων για το Δήμο Πειραιά22/11/2011 10:30 πμ39.410,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Νο 4 ΝΑΚΑΣ-Νο 6 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Πειραιά22/11/2011 10:00 πμ73.074,30 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ
Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού, αερισμού, θέρμανσης κ.λ.π. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (επαναληπτικός)18/11/2011 11:00 πμ6.949,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
Προμήθεια αντλιών καθαρού και ακάθαρτου νερού για τη Δ/νση Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού, Τμήμα Ηλεκτρολογικού του Δήμου Πειραιά18/11/2011 10:30 πμ14.981,40 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχράς για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου (επαναληπτικός)18/11/2011 10:30 πμ38.277,60 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ 
Ανάθεση εργασίας για την τακτική και έκτακτη ετήσια συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης18/11/2011 10:00 πμ17.835,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΜΕΛΚΑΤ
Προμήθεια γραφικής ύλης για όλες υπηρεσίες του Δήμου (επαναληπτικός)18/11/2011 10:00 πμ16.985,07 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ 
Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών έτους 201117/11/2011 10:30 πμ12.007,80 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΟΜΑΔΑ Γ-Κ. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες των Bρεφονηπιακών Σταθμών Α', Β', Γ' Δ' και Ε' Δημοτικών Κοινοτήτων έτους 201117/11/2011 10:00 πμ26.352,75 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΟΜΑΔΑ Α Κ. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ-ΟΜΑΔΑ Β ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
Προμήθεια συσσωρευτών για τη Δ/νση Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού - Τμήμα Επισκευής & Συντήρησης Μηχανημάτων του Δήμου Πειραιά11/11/2011 10:30 πμ16.482,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΔΟΥΔΕΣΗΣ
Προμήθεια μπαταριών διαφόρων τύπων για το Ηλεκτρολογικό Τμήμα του Δήμου Πειραιά11/11/2011 10:00 πμ4.789,62 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Ε. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ
Υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (0,45%) για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Πειραιά10/11/2011 11:30 πμ20.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΕΠΕ
Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου έτους 201110/11/2011 11:00 πμ21.918,60 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ
Προμήθεια αναψυκτικών, ροφημάτων και λοιπών ειδών κυλικείου, για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ του Δήμου 10/11/2011 10:00 πμ16.305,45 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΟΜΑΔΑ Α ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙΟΜΑΔΑ Β ΣΤΑΜΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΓΩΝΑ
Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου24/10/2011 10:00 πμ16.985,07 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ-ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
Προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και συστημάτων αυτόματης άρδευσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (η μελέτη διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, λόγω μεγάλου όγκου)19/10/2011 11:30 πμ40.996,15 €PDF αρχείο ΑΓΟΝΟΣ-ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού,ιονισμού,εξαερισμού,θέρμανσης κ.λ.π. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου19/10/2011 11:00 πμ6.949,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ 
Προμήθεια αδρανών, τσιμέντου, οικοδομικών υλικών και πλακών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου19/10/2011 10:30 πμ73.767,41 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Κ. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ
Εργασία εξωραϊσμού-διαμόρφωσης χώρων Νεκροταφείου Ανάστασης18/10/2011 12:45 μμ71.076,78 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Δ. ΜΑΡΚΟΣ
Εργασία - Μεταφορές εν γένει18/10/2011 12:30 μμ29.520,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 
Προμήθεια σιδήρου, συναφών υλικών και εργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 10/10/2011 11:30 πμ57.466,02 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΟΜΑΔΕΣ Β & Ε Ε. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ-ΥΠΟΛ. ΟΜΑΔΕΣ Κ. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου10/10/2011 10:30 πμ33.100,35 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΟΜΑΔΑ Α Ε. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ-ΟΜΑΔΕΣ Β & Γ Γ. ΜΠΡΑΪΜΗΣ
Προμήθεια υδραυλικών ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά10/10/2011 10:00 πμ19.891,56 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Ε. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών30/9/2011 11:00 πμ32.092,70 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΟΜΑΔΕΣ 6,7,13 ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ-ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,8,12,ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΟΜΑΔΕΣ 5,9,10 ΚΛΕΙΔΑΣ-ΟΜΑΔΑ 11 ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχράς30/9/2011 10:00 πμ38.277,60 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
Προμήθεια χειραμαξών καθαριότητας για τους οδοκαθαριστές5/9/2011 10:00 πμ14.852,25 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Προμήθεια γεωργικών μηχανικών μέσων, μηχανημάτων και αναλωσίμων υλικών λειτουργίας και προμήθεια εργαλείων-μηχανημάτων και αναλωσίμων υλικών λειτουργίας12/8/2011 12:00 μμ44.889,46 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Ομάδα 1, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ, ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ - ομάδα 2, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ
Εργασία για τον έλεγχο και πιστοποίηση ταχογράφων οχημάτων - μηχανημάτων12/8/2011 11:00 πμ13.376,25 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Π.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΠΕ
Προμήθεια ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25kgr12/8/2011 11:00 πμ37.515,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΑΕ
Προμήθεια χαρτιού Α4 και Α312/8/2011 10:30 πμ19.400,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου XEROX HELLAS AEE
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών , fax και εκτυπωτών μηχανημάτων (toners) 12/8/2011 10:00 πμ66.254,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΟΜΑΔΕΣ Α,Β,Δ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΟΜΑΔΑ Γ KONICA MINOLTA ΕΠΙΧ/ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Εργασία απολυμάνσεων Δημοτικών κτιρίων κ.λπ. χώρων19/7/2011 12:30 μμ36.666,30 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής7/7/2011 10:00 πμ4.980,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Προμήθεια γραφικής ύλης για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς7/7/2011 10:00 πμ25.958,28 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΠΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
Προμήθεια επικαθήμενων κάδων καθαριότητας6/7/2011 10:30 πμ73.726,20 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου SPIDER Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ
Εργασία συντήρησης και επισκευών μικρής κλίμακας στα μνημεία της Ανάστασης6/7/2011 10:30 πμ3.499,35 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΜΑΡΚΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης για το Δημοτικό Συμβούλιο6/7/2011 10:00 πμ8.093,40 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προμήθεια Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού Σημείων (GPS) Δύο Συχνοτήτων22/6/2011 10:00 πμ25.000,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου TREE COMPANY CORPORATION - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΒΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ21/6/2011 12:15 μμ40.964,90 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Εμμ. Γαϊτάνος ΑΒΤΕΕ, τηλ. 2103629324
Προμήθεια κουρτινών κλπ εξοπλισμού για το θέατρο Κωσταράκου15/6/2011 10:30 πμ9.490,68 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΑΝΘΦΩΠΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Προμήθεια βιολογικών μέσων καταπολέμησης ασθενειών των φυτών15/6/2011 10:00 πμ11.994,95 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Προμήθεια φωτοτυπιών σχεδίων, εντύπων κ.λ.π15/6/2011 10:00 πμ6.998,70 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ
Προμήθεια εξαρτημάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής15/6/2011 10:00 πμ4.980,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
Εργασία συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων10/6/2011 10:00 πμ12.637,02 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΚΗ ΕΠΕ
Προμήθεια εννέα (9) ανοικτών τρίκυκλων οχημάτων8/6/2011 10:30 πμ42.066,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ
Προμήθεια επικαθήμενων κάδων8/6/2011 10:30 πμ73.726,20 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
Προμήθεια χειραμαξών καθαριότητας8/6/2011 10:00 πμ14.852,25 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
Προμήθεια Μικροφωνικής εγκατάστασης για το Δημοτικό Συμβούλιο8/6/2011 10:00 πμ8.093,40 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου  
Αγορά συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας25/5/2011 11:00 πμ18.480,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Εργασία-Καθαρισμός πλαζ Φρεαττύδας-Βοτσαλάκια (διενέργεια από την Οικονομική Επιτροπή)24/5/2011 12:30 μμ24.846,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΑΛΚΥΩΝΙΣ ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΕΜΕΤΗ ΟΕ, Τηλ 2108982756
Προμήθεια κρεμαστών φυτοδοχείων23/5/2011 10:30 πμ44.833,50 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ Λ. ΜΕΞΗΣ - Κ. ΤΑΤΣΗΣ ΟΕ
Εργασία απομαγνητοφώνησης και δακτυλογράφησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου18/5/2011 10:00 πμ11.500,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ACTION, ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤ. ΑΛΒΑΝΟΥ
Προμήθεια ανθοφόρων ποωδών φυτών10/5/2011 10:00 πμ28.801,44 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Προμήθεια τροφίμων μέσω διατακτικών που θα δοθούν στους οικονομικά αδύνατους δημότες εν όψει του Πάσχα18/4/2011 10:00 πμ26.333,29 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείουΑΓΟΝΟΣ-ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΙ.&Σ.Σκλαβενίτης ΑΕΕ (απόφ. Ο.Ε. 88/2011)
Προμήθεια επιτραπέζιων ημερολογίων του 201120/1/2011 10:00 πμ3.813,00 €PDF αρχείοκατέβασμα αρχείου ΑΝΔΡΕΑΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΣΙΟΥΣΤΑ ΟΕ
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by