ελληνικά
Small text Medium text Large text

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2011

001/11 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής 2011-2012

002/11 Επανάληψη διαγωνισμού Συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων

003/11 Διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού 2011 μέχρι 31-3-2011

004/11 Άσκηση έφεσης κατά απόφ. Α3143/10 Μον.Διοικ.Πρωτ.Πειραιά

005/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Κατσούλης Νικήτας

006/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Μυλωνάς Ιωάννης

007/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Στρόμπολας Παναγιώτης

008/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Μοίρας Δημήτριος

009/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Αλεξόγλου Νικόλαος

010/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Χαριτάκης Γεώργιος

011/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Σαββίδου Ευαγγελία

012/11 Διεξαγωγή διαγωνισμού ελέγχου ισολογισμού 2010 από ορκωτό λογιστή

013/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Μηλιανίδου Ευτέρπη

014/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Κτενάς Αλέξανδρος

015/11 Μη άσκηση αναίρεσης κατά απόφ.Α3681/10 1ου Τριμ. Διοικ.Πρωτ.Πειραιά

016/11 Επανάληψη διαγωνισμού έργου διαμόρφωσης χώρου Ι.Ν.Μεταμορφώσεως

017/11 Αναβολή συζήτησης επαναδιαπραγμάτευσης μισθωμάτων

018/11 Ένταλμα προπληρωμής Πασσαράς Αντώνιος ταχυδρομικά τέλη

019/11 Κατακύρωση διαγωνισμού ελέγχου ισολογισμού 2010

020/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Βεντούρης Ανδρέας

021/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Δαμασκοπούλου Αναστασία

022/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Νικολαΐδης Δημήτριος

023/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Μαυροειδής Ιωάννης

024/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Μάσβουλας Μιχαήλ

025/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Μανωλάκος Θωμάς

026/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Λαρδής Ιωάννης

027/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Λαζάρου Λαζαρίδης Πέτρος

028/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Κριθινίδης Περικλής

029/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Καψάλης Αθανάσιος

030/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Καρνούνης Ιωάννης

031/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Κάβουρας Δημήτριος

032/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Ζήκος Δημήτριος

033/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Χαλεπίλιας Γεώργιος

034/11 Άσκηση έφεσης κατά απόφ. Α4243/10 Διοικ.Πρωτ.Πειραιά

035/11 Ένταλμα προπληρωμής Πασσαράς Αντώνιος γραμματοθυρίδα

036/11 Συζήτηση σχετ. με απόφ. Β Δημ.Κοινότητας 1/11 Εκλογή Προέδρου Κοινότητας

037/11 Συζήτηση σχετ. με απόφ. Β Δημ.Κοινότητας 2/11 κοπή πίτας

038/11 Συζήτηση σχετ. με απόφ. Β Δημ.Κοινότητας 3/11 συγκρότηση επιτροπών

039/11 Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών Μελισσηνός Μιχαήλ

040/11 Προσφυγή κατά 07-ΔΤΑ-9663-17.1.11 απόφ.Γ.Γ.Αποκεντρ.Διοίκ.Αττικής

041/11 Διεξαγωγή διαγωνισμού για ασφάλιση της περιουσίας για 1 έτος

042/11 Άσκηση έφεσης κατά Α4178-2010 απόφ.Διοικ.Πρωτ.Πειραιά (επίδομα 176 ευρώ)

043/11 Απευθείας ανάθεση έργου (Ιερού Λόχου & Δεξίππου) λόγω κατεπείγοντος (τελικά δεν ανατέθηκε)

044/11 Κατακύρωση διαγωνισμού Επισκευές Σχολικών Συγκροτημάτων 2010 στην Χ.Μπαρλαμάς ΑΤΕ

045/11 Μη πραγματοποίηση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης έργου (Ιερού Λόχου & Δεξίππου)

046/11 Τρίμηνες αποδοχές Κανδυλτζόγλου Κωνσταντίνος

047/11 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της 3979-2010 απόφ.Πολυμ.Διοικ.Πρωτοδ.Πειραιά

048/11 Μη παραίτηση από άσκηση αναίρεσης κατά της 2120-2010 απόφ.Πολυμ.Πρωτοδ.Πειραιά

049/11 Παραίτηση από έφεση κατά της 455-2007 απόφ. Ειρηνοδικείου Πειραιά

050/11 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ανθοφόρων ποωδών φυτών προϋπολ. 25.488 € + ΦΠΑ

051/11 Εισήγηση στο Δ.Σ. για καθορισμό ύψους προστίμων αυθαίρετης διαφήμισης

052/11 Άσκηση ένστασης κατά της Ε.Μ. 43-2011 απόφ. Δντή ΙΚΑ Αμαρουσίου για εισφορές

053/11 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

054/11 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

055/11 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

056/11 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΜΙΧ

057/11 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΜΙΧ

058/11 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΜΙΧ

059/11 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔ

060/11 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓ

061/11 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓ

062/11 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚ

063/11 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ

064/11 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ

065/11 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ

066/11 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ 34-2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΕΛ.ΣΥΝ.

067/11 Έγκριση αριθμού ημερών εκτός έδρας μετακίνησης πρώην μηχανικών ΤΥΔΚ

068/11 Ακύρωση προκήρυξης διαγωνισμού επικαιροποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Πειραιά

069/11 Αναβολη κατακύρωσης έργου Ι.Ν. Μεταμόρφωσης

070/11 Απόδοση λογαριασμού ΠΑΣΣΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (σχετ. απόφ. ΟΕ 18-2011)

071/11 Τρίμηνες αποδοχές ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

072/11 Απόφαση Γ΄ Δημ.Κοινότητας 3-11 πραγματοποίηση 2 εκδηλωσεων Πρωτοχρ. Πίττας

073/11 Απόφαση Ε΄ Δημ.Κοινότητας 7-11 ανασυγκρότηση Επιτροπής Πρασίνου

074/11 Κατάρτιση προϋπολογισμού 2011-Εισήγηση στο ΔΣ για την ψήφισή του

075/11 Άσκηση έφεσης κατά της Α2864-10 απόφ.Διοικ.Πρωτ.Πειραιά

076/11 Άσκηση έφεσης κατά απόφ. 2899-10 Διοικ.Πρωτ.Πειραιά

077/11 Λύση σύμβασης μίσθωσης ΑΤΤΙΚΟΝ

078/11 Παραίτηση από δικόγραφο έφεσης κατά της απόφ. 573 2006 Διοικ.Πρωτοδ.Πειραιά

079/11 Άσκηση μήνυσης κατά αγνώστων στο Facebook

080/11 Ένταλμα προπληρωμής Πασσαράς Αντώνιος επισκευή ταχυδρομικής μηχανής

081/11 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας τροφίμων οικονομικά αδυνάτων

082/11 Έγκριση κατάστασης δικαιούχων διατακτικής Πασχα

083/11 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανθοφόρων φυτών

084/11 Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού (απολογισμός) πρώτου τριμήνου 2011

085/11 Διάθεση των πιστώσεων προϋπολογισμού 2011

086/11 Απόδοση λογαριασμού ΠΑΣΣΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (σχετ. απόφ. ΟΕ 35-2011)

087/11 Πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ για το κτίριο της Δ/νσης Πολεοδομιας

088/2011 Απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων για οικονομικά αδυνάτους

089/2011 Άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της 123-2011 διαταγής πληρωμής Μον.Πρωτ.Κιλκίς

090/2011 Μη άσκηση ανακοπής κατά της 697-2011 διαταγής πληρωμής Μον.Πρωτ.Πειραιά

091/2011 Ένταλμα προπληρωμής Πασσαράς Αντώνιος ταχυδρομικά τέλη

115/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Χατζηδημητρίου Ανάργυρος

116/2011 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια συστήματος GPS

117/2011 Μη άσκηση έφεσης κατά της Α4345-2010 απόφ. 10ου Μον.Διοικ.Πρωτ.Πειραιά

118/2011 Ένταλμα προπληρωμής Καπλάνογλου Βασίλειος για άδεια κυκλογορίας οχήματος

119/2011 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων

120/2011 Συγκρότηση Επιτροπής πρόχειρων διαγωνισμών έργων Αρχιτεκτονικού

121/2011 Συγκροτηση Επιτροπής πρόχειρων διαγωνισμών έγων Οδοποιίας-Αποχέτευσης

122/2011 Εγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης-κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων

123/2011 Λήψη απόφασης για συνολική ρύθμιση Δανείων με το ΤΠΔ

124/2011 Ένταλμα προπληρωμής Κοντογιάννη Δικαία μικροανάγκες Γραφείου Δημάρχου

125/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές

126/2011 Εγκριση Κανονισμού Διαφημιστικών Τελών

127/2011 Επιβολή ή μη πειθαρχικής ποινής σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας

128/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη φιλοξενία 200 περίπου παιδιών οικονομικά αδυνάτων δημοτών μας σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις

129/2011 Έγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης, για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Κωφαλαλίας του δεύτερου διμήνου 2011.

129/2011 (ορθη επανάληψη) Έγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης  για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Κωφαλαλίας του δεύτερου διμήνου 2011.

130/2011 Εγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Ομογενών Προσφύγων του δεύτερου διμήνου 2011

130/2011 (ορθη επανάληψη) Εγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Ομογενών Προσφύγων του δεύτερου διμήνου 2011 

131/2011 Εγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης  για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας – Παραπληγίας Ανασφ/στων του δεύτερου διμήνου 2011.

131/2011 (ορθη επανάληψη) Εγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης  για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας – Παραπληγίας Ανασφ/στων του δεύτερου διμήνου 2011.

132/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος
Τετραπληγίας – Παραπληγίας Δημοσίου, 2ου Διμήνου 2011

132/2011(ορθη επανάληψη) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας – Παραπληγίας Δημοσίου, 2ου Διμήνου 2011

133/2011 Εγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Κίνησης Παρ/κών – Τετρ/κών Ακρωτ/νων του δεύτερου διμήνου 2011.

134/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς
Αναπηρίας του δεύτερου διμήνου 2011.

135/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς
Νοητικής Καθυστέρησης του δεύτερου διμήνου 2011.

136/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος
Στεγαστικής Συνδρομής, του δεύτερου διμήνου 2011.

137/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος
Αιματολογικών Νοσημάτων, του δεύτερου διμήνου 2011.

138/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Εγκεφαλικής Παράλυσης, του δεύτερου διμήνου 2011

139/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος
Απροστάτευτων Παιδιών, του δεύτερου διμήνου 2011.

140/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος
Χανσενικών, του δεύτερου διμήνου 2011.

141/2011 Διάθεση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τυφλότητος του δεύτερου διμήνου 2011.

142/2011 Εκλογή Αντιπροέδρου για το υπόλοιπο της θητείας της Οικονομικής Επιτροπής (μεχρι τέλος έτους 2012)

143/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση μελέτης για την ανάθεση, με πρόχειρο διαγωνισμό, της εργασίας καθαρισμού των πλαζ Φρεαττίδας και Βοτσαλάκια

144/2011 Διάθεση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των λοιπών τελών κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, κλπ).

145/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια κρεμαστών φυτοδοχείων

146/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, με πρόχειρο διαγωνισμό, ανοιχτών τρικύκλων οχημάτων

147/2011 Διάθεση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την επισκευή του μίνι φορτωτή New Holland L 150 αρ. πλαισίου Ν8Μ478885.

148/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο, στην κα Βιλαντζάκη Ευαγγελία του Γεωργίου, πρώην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας της.

149/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο, στον κ. Σιγάλα Θεόδωρο του Πέτρου, πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του

150/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο, στον κ. Ρουσσάκη Αρτέμιο του Γρηγορίου, πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του.

151/2011 ΄Ασκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. Α2326/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 2ο Τριμελές), με την οποία έκανε δεκτή την αγωγή 3 μονίμων υπαλλήλων του Α1 ΚΑΠΗ Δήμου Πειραιά, για το μηνιαίο επίδομα των 176,00 €.

152/2011 ΄Ασκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. Α530/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 4ο Τριμελές), με την οποία έκανε δεκτή την αγωγή 33 μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά, για το μηνιαίο επίδομα των 176,00 €.

153/2011 Άσκηση ενδίκων μέσων (αιτήσεως ή ανταιτήσεως) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά, με αριθμό κτηματογράφησης 061162, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στη περιοχή «Ελαιώνας» του Δήμου Αγίου Ιωάννου Ρέντη.

154/2011 Άσκηση παρεμβάσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας επί αιτήσεως ακυρώσεως των :1. Άννας θυγ. Δημητρίου Σαπουντζάκη, 2. Ευανθίας θυγ. Δημητρίου Σαπουντζάκη, 3. Νικολάου Αντωνίου Φίφη, κατά του Δήμου Πειραιώς.

155/2011 Εισήγηση στο Δ.Σ. σχετικά με τη λήψη απόφασης για τον εξώδικο ή μη συμβιβασμό που αφορά στην καταβολή ή μη αποζημίωσης στην ιδιοκτήτρια του ΙΧΕ οχήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΗΡΥ-3608, για ζημιά που υποστηρίζει ότι υπέστη στις 3/2/2011 από ανοιχτό φρεάτιο στο οδόστρωμα στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Χαΐδαρίου.

156/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 45.000 € (σχετ. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 18092/12-5-2011) και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, με πρόχειρο διαγωνισμό,
κηπίου χώματος προϋπολογισμού ποσού 36.557,50 € πλέον Φ.Π.Α (Κ.Α. 35.6692.02).

157/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 25.000 € (σχετ. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 18091/12-5-2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, με πρόχειρο διαγωνισμό,
έτοιμου χλοοτάπητα προϋπολογισμού ποσού 22.087,50 € πλέον Φ.Π.Α. (Κ.Α. 35. 6692.20).

158/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 17.000 € (σχετ.απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 18090/12-5-2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, με πρόχειρο διαγωνισμό,
σπόρου χλοοτάπητα, προϋπολογισμού ποσού 14.450 € πλέον Φ.Π.Α. (Κ.Α. 35. 6692.01)
.

159/2011 Άσκηση ή μη αιτήσεως αναιρέσεως κατά της με αρ. 745/2010 απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά (τμήμα Γ΄ Τριμελές), σχετικά με την με αρ. 476/2000 εγγραφή της Ε.ΥΔ.Α.Π στο βεβαιωτικό κατάλογο για ανταποδοτικά τέλη χρονικής περιόδου από 1-2-2000 έως 31-12-2000.

160/2011 Κατάθεση Αίτησης Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος προς το Κτηματολόγιο Περάματος, αναφορικά με τμήμα εμβαδού 502,60 τ.μ. κείμενο εντός του οικοπέδου με Κ.Α.Ε.Κ. 051180541001/0/0, συνολικής επιφάνειας 4.509 τ.μ. κείμενο στον Δήμο Περάματος.

161/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο, στην Αμπατζίδου Αναστασία σύζυγο του θανόντος πρώην μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Δράκου Θεοδώρου του Μιχαήλ, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του

162/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο, στην Κυριακάκη Θωμαϊτσα του Αντωνίου, πρώην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας της.

163/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο, στον Καρίντζη Κωνσταντίνο του Αντωνίου, πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του

164/2011 Τροποποίηση της με αριθμ. 146/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, με πρόχειρο διαγωνισμό, ανοιχτών τρικύκλων οχημάτων (Κ.Α. 35.7132.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011), προϋπολογισμού 34.200,00 € πλέον ΦΠΑ

165/2011 Α) Διόρθωση της με αριθμ. 80/29-3-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τον τύπο της ταχυδρομικής μηχανής, διότι στο εισηγητικό της υπηρεσίας εκ παραδρομής αναφέρθηκε ο τύπος F/R 660 αντί του ορθού F/R 706
Β) Απόδοση λογαριασμού για το με αρ. 832/2011 ένταλμα προπληρωμής ποσού 350 €, που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αριθ. 80/29-3-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΠΑΣΣΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ σε βάρος του Κ.Α. 10.6264.01, για το service και την επισκευή της ταχυδρομικής μηχανής τύπου F/R 706.

166/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 86.100 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και τον αντίστοιχο έτους 2012 και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «ανάθεση εργασίας σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου έτους 2011», προϋπολογισμού δαπάνης 70.000 € πλέον του Φ.Π.Α.

167/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 74.000 € (σχετ. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 14705/14-4-2011) και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, με πρόχειρο διαγωνισμό, 370 επικαθήμενων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 50 λίτρων έκαστος, προϋπολογισμού 59.940,00 € πλέον ΦΠΑ (Κ.Α. 20.7135.13).

168/2011 Διόρθωση και συμπλήρωση της 51/3-3-2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου παράνομης και αυθαίρετης διαφήμισης

169/2011 Συζήτηση επί της με αρ. 32/7-4-2011 απόφασης του Συμβουλίου της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, με την οποία εισηγείται στη Νομική Υπηρεσία την άμεση και σαφή γνωμοδότηση σχετικά με τον οικοπεδικό χώρο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σκρα και Τσακάλωφ.

170/2011 ΄Ασκηση ή μη μηνύσεως κατά παντός υπευθύνου για τη μη δήλωση του οικοπέδου του Σχιστού στο Κτηματολόγιο του Περάματος.

171/2011 Διεξαγωγή και κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση της εργασίας «Καθαρισμός των πλαζ Φρεαττύδας και Βοτσαλάκια», προϋπολογισμού 20.200 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

172/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο πρωτότυπο επικυρωμένο έντυπο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Τοπικές Αποκαταστάσεις από φθορές και επεμβάσεις σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια, οδοκλίμακες ΑΑΕ 2/2009» προϋπολογισμού δαπάνης 134.685,29 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

173/2011 Έλεγχος των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08, επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Πειραιά για το έτος 2010», προϋπολογισμού 569.105,18 € πλέον Φ.Π.Α. και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία «Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ

174/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 15.6232.00 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός ακινήτου στην περιοχή της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Πειραιά, μεταξύ των οδών Μεραρχίας, Γρ. Λαμπράκη, Ακτής Μιαούλη, Εθν. Αντιστάσεως, Πύλης, ωφέλιμης κύριας επιφάνειας 850-950 τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81, σε συνδυασμό με το άρθρο 194 του Ν. 3463/06.

174/2011 (ορθή επανάληψη) Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 15.6232.00 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός ακινήτου στην περιοχή της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Πειραιά, μεταξύ των οδών Μεραρχίας, Γρ. Λαμπράκη, Ακτής Μιαούλη, Εθν. Αντιστάσεως, Πύλης, ωφέλιμης κύριας επιφάνειας 850-950 τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81, σε συνδυασμό με το άρθρο 194 του Ν. 3463/06.

175/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο, στον Αρκουλή Παναγιώτη του Αθανασίου, πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του

176/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής ποσού 600 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6434.04 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου μας Κοντογιάννη Δικαίας, για δαπάνες γενικής φύσεως του Γραφείου Δημάρχου

177/2011 Αποδοχή δωρεάς από Ε.Β.Ε.Π. για τέσσερις (4) μοτοσυκλέτες, συνοδευόμενες από οκτώ (8) κράνη (2 ανά μοτοσυκλέτα), καθώς και ενός (1) τροχόσπιτου (συμπεριλαμβανομένων και των αντιστοίχων εξόδων έκδοσης αδειών και τελών κυκλοφορίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο Η του Ν. 3852/2010

177/2011 (ορθή επανάληψη) Αποδοχή δωρεάς από Ε.Β.Ε.Π. για τέσσερις (4) μοτοσυκλέτες, συνοδευόμενες από οκτώ (8) κράνη (2 ανά μοτοσυκλέτα), καθώς και ενός (1) τροχόσπιτου (συμπεριλαμβανομένων και των αντιστοίχων εξόδων έκδοσης αδειών και τελών κυκλοφορίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο Η του Ν. 3852/2010.

178/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στην κα ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΚΗ για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Σερφιώτου 41 & Κοτζιαδών 58

179/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στην κα ΕΥΛΑΛΙΑ ΜΑΡΤΗ, για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Σερφιώτου 42-46.

180/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στους κ.κ ΝΙΚΟΛΑΟ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ και ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ και ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΤΑΚΗ, για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Σερφιώτου & Φιλικής Εταιρείας 1.

181/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στην κα ΠΑΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ , για το ακίνητο που βρίσκεται επί της Ακτής Θεμιστοκλέους 126 & Σαπφούς.

182/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στον κ. ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΗΛΙΑ, για το ακίνητο που βρίσκεται επό της οδού Καρπάθου 3, Χατζηκυριάκειο.

183/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στις .κ.κ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , για το ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών Κουντουριώτου & Ελευθερίου Βενιζέλου 55.

184/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στους κ.κ. ΚΡΕΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΡΕΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΡΕΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΒΟΥΤΙΡΙΤΣΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ και ΒΟΥΤΙΡΙΤΣΑ-ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση 19.

185/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στις κ.κ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ, ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ και ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Περικλέους 5.

186/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στον κ. ΜΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Κουντουριώτου 100.

187/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στους κ.κ ΦΕΡΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΜΟΣΧΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΚΑ-JANE ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΛΟΥΙΖ, για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Ευριπίδου 66.

188/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στον κ. ΛΟΥΚΑΚΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ, για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Ευριπίδου 79.

189/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στον ΗΣΑΠ, για το ακίνητο που βρίσκεται στον σταθμό του Ν. Φαλήρου.

190/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στην κ. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ, για το ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών Χίου & Κεφαλληνίας

191/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στην κα ΜΑΙΡΗ ΛΥΚΟΥΔΗ χήρα ΝΙΚΟΑΛΟΥ, για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Παπαγεωργακοπούλου 11 & Μεθάνων.

192/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στον κ. ΜΠΑΖΙΓΟ ΝΙΚΟΑΛΟ, για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Μυκάλης 51.

193/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στον κ. ΤΣΟΛΑΚΙΑΝ ΜΗΝΑ, για το ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών Σμύρνης 1 & Ρούμελης.

194/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στην κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΕΛΛΙΑ, για το ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών Π. Μαυρομιχάλη 168 & Υπαπαντής.

195/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στους κ.κ. ΣΚΛΑΒΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΣΚΛΑΒΟ ΦΙΛΛΙΠΟ, ΤΖΙΝΤΖΟΥ ΑΘΗΝΑ και ΤΖΙΝΤΖΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ, για το ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών Κριεζώτου 44 & Αντιπλοιάρχου Π. Βλαχάκου, στην Αγία Σοφία Πειραιά.

196/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στους κ.κ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΟ Ν. και ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΔ., για το ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών Λακωνίας 29 & Καλλέργη.

197/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 26.000 € (σχετ. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 19474/20-5-2011) και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, με πρόχειρο διαγωνισμό, γραφικής ύλης για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Α’, Β’ Γ’ Δ’ και Ε’ Δημ. Κοινοτήτων για το έτος 2011 προϋπολογισμού ποσού 21.104,30 € πλέον Φ.Π.Α. (Κ.Α. 15.6612.04)

198/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 8.000 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.07 και ποσού 7.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6261.11 και έγκριση μελέτης για την ανάθεση, με πρόχειρο διαγωνισμό, της εργασίας για την επισκευή – συντήρηση ανελκυστήρων ιδιόκτητων & ενοικιαζόμενων Δημοτικών Κτιρίων προϋπολογισμού δαπάνης 33.304,80 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με απορρόφηση εντός του έτους 2011
ποσού 15.000 € με το ΦΠΑ, το δε υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς του οικονομικού έτους 2012

199/2011 Aπόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 1709/2-5-2011 ποσού 35.000 € (τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ), που εκδόθηκε με τη με αριθ. 91/19-4-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6221.00 του προϋπ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΠΑΣΣΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, για την πληρωμή των ταχυδρομικών τελών, της αλληλογραφίας που διεκπεραιώνει το τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

200/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο, στον Χατζηαργυρό Σπυρίδωνα του Κων/νου, πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του

201/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 618/2011 ποσού 752.333,99 που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 53/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.19 και αφορά την καταβολή του προνοιακού επιδόματος ΤΥΦΛΌΤΗΤΑΣ του πρώτου διμήνου του 2011.

202/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 611/2011 ποσού 121.058,54 € που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 54/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.20 κι αφορά την καταβολή του προνοιακού επιδόματος ΚΩΦΑΛΑΛΊΑΣ του πρώτου διμήνου του 2011

203/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 608/2011 ποσού 4.699,44 € που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 55/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΠΗΤΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.23 κι αφορά την καταβολή του προνοιακού επιδόματος ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ του πρώτου διμήνου του 2011

204/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 615/2011 ποσού 155.112,42 € που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 56/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΜΠΟΥΡΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.17 κι αφορά την καταβολή του προνοιακού επιδόματος ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΝΑΣΦ/ΣΤΩΝ του πρώτου διμήνου του 2011

205/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 616/2011 ποσού 173.978,65€ που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 57/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΜΠΟΥΡΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.18 κι αφορά την καταβολή του προνοιακού επιδόματος ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ του πρώτου διμήνου του 2011

206/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 617/2011 ποσού 142.387,79€ που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 58/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΜΠΟΥΡΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.15 κι αφορά την καταβολή του προνοιακού επιδόματος ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ – ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ του πρώτου διμήνου του 2011

207/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 610/2011 ποσού 8.370.833,72€ που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 59/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.11 κι αφορά την καταβολή του προνοιακού επιδόματος ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ του πρώτου διμήνου του 2011

208/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 619/2011 ποσού 851.220,33€ που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 60/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.14 κι αφορά την καταβολή του προνοιακού επιδόματος ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ του πρώτου διμήνου του 2011

209/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 620/2011 ποσού 88.479,39€ που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 61/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.16 κι αφορά την καταβολή του προνοιακού επιδόματος ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ του πρώτου διμήνου του
2011

210/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 609/2011 ποσού 680.657,22 € που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 62/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.12 κι αφορά την καταβολή του προνοιακού επιδόματος ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ του πρώτου διμήνου του 2011

211/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 612/2011 ποσού 15.754,56€ που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 63/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.13 κι αφορά την καταβολή του προνοιακού επιδόματος ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ του πρώτου διμήνου του 2011

212/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 613/2011 ποσού 55.431,02€ που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 64/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.22 κι αφορά την καταβολή του προνοιακού επιδόματος ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ του πρώτου διμήνου του 2011

213/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 614/2011 ποσού 20.941,95 που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 65/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.21 κι αφορά την καταβολή του προνοιακού επιδόματος ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ του πρώτου διμήνου του
2011

214/2011 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων α) ποσού 200.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.00 (πετρέλαιο κίνησης), β) ποσού 15.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.00 (βενζίνη αμόλυβδη), γ) ποσού 50.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.00 (λιπαντικά), δ) ποσού 2.675 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.00 (καύσιμα θέρμανσης), ε) ποσού 15.000 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6643.00 (καύσιμα θέρμανσης), στ) ποσού 10.000 € σε βάρος του Κ.Α. 50.6643.00 (καύσιμα θέρμανσης), σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, ανά
ομάδα ειδών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων, θέρμανση και φωτισμό, προϋπολογισμού 1.037.009 € πλέον Φ.Π.Α.

215/2011 Διεξαγωγή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, με σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στο συνολικό κόστος ανά παιδί και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για τη φιλοξενία 200 περίπου παιδιών οικονομικά αδυνάτων δημοτών μας, σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις για δύο κατασκηνωτικές περιόδους, 22 ημερών εκάστη, εντός των μηνών  Ιουλίου και Αυγούστου του έτους 2011, προϋπολογισμού 114.400 € πλέον Φ.Π.Α.

216/2011 Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στον κ. Γεωργιάκο Γεώργιο, για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Αγχιάλου 104.

217/2011  Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση του μισθώματος που καταβάλλεται από το Δήμο μας στον κ. Μαργαρίτη Ιωάννη, για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Κωπαΐδος 30.

218/2011 α. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 178.000 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.22 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και
               β. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας κατά ομάδες ειδών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σε ευρώ ανά ομάδα ειδών και θα αφορά την προμήθεια δένδρων, θάμνων και ετήσιων φυτών, για τις ανάγκες του τμήματος Παρκοτεχνίας, της Δ/νσης Πρασίνου, προϋπολογισμού 157.496 € πλέον Φ.Π.Α.

219/2011 α. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ποσού α) 9.000 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.03 (προμήθεια πασσάλων), β) 17.000 σε βάρος του Κ.Α. 35 6692.01 (σπόρου χλοοτάπητα) γ) 25.000 € σε βάρος του Κ.Α. 35. 6692.20 (έτοιμου χλοοτάπητα) δ) 45.000 € σε βάρος του Κ.Α. 35. 6692.02 (κηπίου χώματος), ε) 15.000 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6693.06 (γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων), στ) 15.000 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.15 (βοηθητικά υλικά καλλιεργητικών εργασιών), ζ) 40.000 € σε βάρος του Κ.Α. 35. 6692.05 (διακοσμητικά στοιχεία κήπου (ζαρντινιέρες, γλάστρες κλπ)) η) 13.000 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6693.07 (βελτιωτικών εδάφους), του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, και
β.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας κατά ομάδες ειδών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σε ευρώ ανά ομάδα ειδών, για την προμήθεια υλικών κηποτεχνίας, προϋπολογισμού 147.963,00€ πλέον Φ.Π.Α
.

220/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 350.000 € (από 70.000 € σε βάρος καθενός εκ των Κ.Α. 30.7333.51, 30.7333.52, 30.7333.53, 30.7333.54, 30.7333.55 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε δρόμους Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικών Διαμερισμάτων Α.Α.Ε. 2/2010, 3/2010, 4/2010, 11/2010, 6/2010», προϋπολογισμού δαπάνης 284.552,85 € πλέον Φ.Π.Α.

221/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6673.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, με πρόχειρο διαγωνισμό, ανταλλακτικών κάδων (καπάκια, ρόδες, μπράτσα, βίδες κλπ), προϋπολογισμού δαπάνης 18.652,50 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.

222/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 45.000 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.37 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 2.787 τόμων βιβλίων, με πρόχειρο διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης 44.971 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

223/2011 Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε στις 24-5-2011 και αφορά στην ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων ΑΑΕ 4/2011» προϋπολογισμού 178.861,79 € πλέον Φ.Π.Α, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων.

224/2011 ΄Ασκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ.α4057/2010 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 2ο Τριμελές), με την οποία έκανε δεκτή την αγωγή 97 μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά, για το μηνιαίο επίδομα των 176,00 €.

225/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.621 € σε βάρος των Κ.Α. 10.6613.02, 10.6654.01, 10.6654.02 του προϋπ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό αναλώσιμων υλικών fax, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (toners) κλπ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2011, προϋπ/σμού δαπάνης 59.654,45 € πλέον Φ.Π.Α.

226/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6672.20,
και ποσού 15.000 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6672.21 του προϋπ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό γεωργικών μηχανικών μέσων, μηχανημάτων και αναλωσίμων υλικών λειτουργίας και προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων υλικών λειτουργίας αντίστοιχα, προϋπ/σμού δαπάνης 36.495,50 € πλέον Φ.Π.Α
.

227/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 90.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.81 και ποσού 54680 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.76 του προϋπ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό αδρανών υλικών, τσιμέντου, οικοδομικών υλικών και πλακών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2011 προϋπ/σμού δαπάνης 59.973,50 € πλέον Φ.Π.Α.

228/2011 Εγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 65.000 € σε βάρος του Κ.Α. 30. 6662.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25 Κg για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, προϋπολογισμού δαπάνης 30.500 € πλέον ΦΠΑ

229/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 30.000 € και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (τσουγκράνες, βούρτσες, σάρωθρα κ.λ.π) με πρόχειρο διαγωνισμό, για τη Διεύθυνση Καθαριότητας, προϋπολογισμού δαπάνης 13.195,00 € πλέον Φ.Π.Α. (Κ.Α. 20.6635.04).

230/2011 Διεξαγωγή και κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση της εργασίας για την επισκευή – συντήρηση ανελκυστήρων ιδιόκτητων & ενοικιαζόμενων Δημοτικών Κτιρίων προϋπολογισμού δαπάνης 33.304,80 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

231/2011 Άσκηση ή μη αίτησης αναθεώρησης κατά της με αριθμό 1643/2011 απόφασης του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απερρίφθη η αίτηση ανάκλησης του Δήμου μας κατά της με αρ. 34/2011 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

232/2011 Λήψη απόφασης επί της ένστασης που υπέβαλε η ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ κατά των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης που αφορά στον διαγωνισμό για την προμήθεια κουρτινών και λοιπού εξοπλισμού για το Θέατρο «ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ»

233/2011 Εξώδικος ή μη συμβιβασμός μεταξύ του ΤΥΠΑΤΕ, εκμισθωτή του Κινηματόγραφου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και του Δήμου μας, για την καταβολή ενός μηνιαίου μισθώματος ως αποζημίωση για την πρόωρη καταγγελία της μίσθωσης.

234/2011 Διεξαγωγή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό για την ανάθεση εργασίας σε
Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), για την «εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζομένων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου», προϋπολογισμού 70.000 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

235/2011 Προέλεγχος απολογιστικού πίνακα εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2010.

236/2011 Απογραφή των Υπηρεσιών που σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 μεταφέρονται στο Δήμο μας και η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 74445/2010 Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ.

237/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 2086/2011 ποσού 650 €, που εκδόθηκε με τη με αριθ. 147/2011 απόφαση της Ο.Ε, σε βάρος του Κ.Α.35.6264.14 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, προκειμένου να απαλλαγεί από την εν λόγω χρέωση ο υπόλογος μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Παπασταμάτης Νικ.

238/2011 Διάθεση πίστωσης ποσού 7.000 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 20 7134.31 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την έκδοση καρτών ψηφιακών ταχογράφων των οχημάτων Φυσικού Αερίου (κάρτες Οδηγών) με χρέωση στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Καπλάνογλου Βασιλείου.

239/2011 Διάθεση πίστωσης ποσού 10.000 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 20 6323.00 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, για την πληρωμή των λοιπών τελών κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ)στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Πολυάδη Γεωργίου.

240/2011 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση στον Γουσγουνέλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του.

241/2011 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση στον Λουρεντζάτο Αναστάσιο του Αρσενίου πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του.

242/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.50 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της εργασίας
«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Α.Α.Ε. 1/2011», προϋπολογισμού δαπάνης 203.100 € πλέον Φ.Π.Α
.

243/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 35.600,00 € (σχετ. αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 14775/15-4-2011, 17058/3-5-2011 και 22862/9-6-2011) σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και του αντίστοιχου του οικονομικού έτους 2012 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, με πρόχειρο διαγωνισμό, χρωμάτων και λοιπών αναλωσίμων υλικών
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2011, προϋπολογισμού 26.910,85 € πλέον ΦΠΑ (K.A. 30.6661.03, 35.6662.02 και 30.6661.26).

244/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € (σχετ. αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 15396/19-4-2011 και 21575/31-5-2011) σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, με πρόχειρο διαγωνισμό, υδραυλικών ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2011, προϋπολογισμού 16.172,00 € πλέον ΦΠΑ (K.A. 30.6661.21 και 30.6661.09).

245/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 41.000,00 € (σχετ. αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 17057/3-5-2011, 17844/5-5-2011 και 21576/31-5-2011) του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, με πρόχειρο διαγωνισμό, σιδήρου, συναφών υλικών και εργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2011, προϋπολογισμού 46.720,34 € πλέον ΦΠΑ (K.A. 35.6662.03, 20.6662.81 (έχει διατεθεί με την 227/14-6-2011 απόφαση Ο.Ε.), 30.6661.01 και 30.6661.24).

246/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 37.400 € σε βάρος των Κ.Α. 20.6274.01, 45.6277.02, 10.6274.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Απολυμάνσεις σε Δημοτικά Κτίρια κ.λπ. χώρων», με πρόχειρο διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης 36.666,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

247/2011 Άσκηση ή μη πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) υπέρ 1) του Η.Σ.Α.Π., 2) του Ελληνικού Δημοσίου όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 3) Υπουργού Πολιτισμού και 4) κατά 1) Μιχαήλ Σαμαρτζή κ.λπ. σύνολο δέκα πέντε (15), προς αντίκρουση της υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 67341/2011 αιτήσεώς τους, με την οποία ζητούν να διαταχθεί από το Δικαστήριο η προσωρινή παύση των εργασιών κατάχωσης του Βωμού των 12
Θεών στη γραμμή ανόδου του ΗΣΑΠ μεταξύ των σταθμών Θησείου και Μοναστηρακίου.

248/2011 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων Υπηρεσιών του Δήμου

249/2011 Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού που έγινε στις 28-6-2011 και αφορά στην ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Τοπικές αποκαταστάσεις από φθορές και επεμβάσεις σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια, οδοκλίμακες ΑΑΕ 2/2009», προϋπολογισμού 134.685,29 € πλέον Φ.Π.Α, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων.

250/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 41.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35. 6662.58 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό, υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων & συστημάτων αυτόματης άρδευσης για το έτος 2011, ενδεικτικού προϋπολογισμού 33.330,20 € πλέον Φ.Π.Α.

251/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 39.410,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.47 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών που αφορά στην προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό, μουσικών οργάνων για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Πειραιά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.410,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

252/2011 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση στον Ιβόπουλο Μιχαήλ του Εμμανουήλ πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του

253/2011 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση στον Φρουδάκη Στυλιανό του Νικολάου πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του

254/2011 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων Υπηρεσιών του Δήμου.

254/2011 (ορθή επανάληψη) Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων Υπηρεσιών του Δήμου

255/2011 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων Υπηρεσιών του Δήμου

256/2011 Λήψη απόφασης για τη σύναψη δανείου 15.000.000

257/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.400 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό, χαρτιού Α4 και Α3 για φωτοτυπικά μηχανήματα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.995 € πλέον Φ.Π.Α., με απορρόφηση ποσού 19.400 € εντός του οικονομικού έτους 2011 και του υπόλοιπου ποσού εντός του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

257/2011 (ορθή επανάληψη) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.400 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό, χαρτιού Α4 και Α3 για φωτοτυπικά μηχανήματα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.995 € πλέον Φ.Π.Α., με απορρόφηση ποσού 19.400 € εντός του οικονομικού έτους 2011 και του υπόλοιπου ποσού εντός του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

258/2011  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 753.319,89 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.19 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου, για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τυφλότητος του τρίτου διμήνου 2011 (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 254/2011) .

259/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 123.864,36 € σε βάρος του Κ.Α.00.6718.20 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του υπαλλήλου Κούκουρα Θεόδωρο του Κυριάκου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Κωφαλαλίας, 3ου Διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 254/2011)

260/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.426,77 € σε βάρος του Κ.Α.00.6718.23 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του υπαλλήλου Πητταρά Γεώργιου του Παναγιώτη για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Ομογενών Προσφύγων, 3ου Διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 254/2011)

261/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 154.551,12 € σε βάρος του Κ.Α.00.6718.17 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του υπαλλήλου ΜΠΟΥΡΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας – Παραπληγίας Ανασφ/στων, 3ου Διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 254/2011)

262/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 177.344,72 € σε βάρος του Κ.Α.00.6718.18 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του υπαλλήλου ΜΠΟΥΡΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας – Παραπληγίας Δημοσίου, 3ου Διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 254/2011)

263/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 150.678,26 € σε βάρος του Κ.Α.00.6718.15 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του υπαλλήλου ΜΠΟΥΡΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Κίνησης Παρ/κών – Τετρ/κών Ακρωτ/νων, 3ου Διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 254/2011)

264/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 8.348.419,51 € σε βάρος του Κ.Α.00.6718.11 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του υπαλλήλου ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Κυριάκου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας, 3ου Διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 254/2011).

265/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 862.527,63 € σε βάρος του Κ.Α.00.6718.14 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του υπαλλήλου ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ του Κυριάκου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης, 3ου Διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 254/2011)

266/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 92.469,45 € προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α.00.6718.16 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα της υπαλλήλου ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του Ευαγγέλου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής, 3ου Διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 254/2011)

267/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 717.098,91 € σε βάρος του Κ.Α.00.6718.12 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του υπαλλήλου Μαλλιαρού Νικόλαου του Ιωάννη για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Αιματολογικών Νοσημάτων, 3ου Διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 254/2011)

268/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 15.357,43 € σε βάρος του Κ.Α.00.6718.13 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα της υπαλλήλου Αγγελοπούλου Βασιλικής του Γεωργίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Εγκεφαλικής Παράλυσης, 3ου Διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 254/2011)

269/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 56.094,72 € σε βάρος του Κ.Α.00.6718.22 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα της υπαλλήλου Αγγελοπούλου Βασιλικής του Γεωργίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Απροστάτευτων παιδιών, 3ου Διμήνου 2011 (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 254/2011)

270/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 20.941,95 € για την έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α.00.6718.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα της υπαλλήλου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Γεωργίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Χανσενικών, 3ου Διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 254/2011)

271/2011 Συζήτηση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2011

272/2011 Προέλεγχος του ισολογισμού του Δήμου, του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης με το προσάρτημά του και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2010

273/2011 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αγωγής έξωσης μισθωτών καταστημάτων του Δήμου μας λόγω μη τακτοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

274/2011 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων Υπηρεσιών του Δήμου

275/2011 Συζήτηση επί της με αρ. 30/15-06-2011 απόφασης του Συμβουλίου της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας, με την οποία εισηγείται στη Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Λογιστικού & Προϋπολογισμού το προτεινόμενο ανώτατο ποσό για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012, για την Α’ Δημοτική Κοινότητα, να είναι 70.000 (εβδομήντα χιλιάδες) ευρώ

276/2011 Λήψη απόφασης για τη σύναψη δανείου 9.900.000 €.

277/2011 Επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης μίσθωσης του Ραλλείου Γυμνασίου Πειραιά (Μπουμπουλίνας 30 & Καραΐσκου 147).

278/2011 Συμπλήρωση της με αριθμ. 126/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισήγηση προς το Δ.Σ. ώστε να συμπληρωθεί και η αντίστοιχη απόφαση αριθμ. 237/2011του Δ.Σ., που αφορούν σε δημοτικά τέλη υπαίθριας διαφήμισης.

279/2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων και κτιρίου στην παραλία «Βοτσαλάκια» με τη
μορφή της μίσθωσης για το έτος 2011.

280/2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων στην παραλία «Φρεαττύδα» με τη μορφή της
μίσθωσης για το έτος 2011

281/2011Διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία Απολυμάνσεις στα Δημοτικά κτίρια κ.λπ. χώρους, ενδεικτικού προϋπολογισμού 36.666,30 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

282/2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο
πρωτότυπο επικυρωμένο έντυπο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Α΄ και Β΄ Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΑΕ 1/2011, προϋπολογισμού 203.252,03 € πλέον Φ.Π.Α. (Η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έγινε με τη με αριθ. 274/2011 Απόφαση Ο.Ε.).

283/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 70,52 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6141.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Καώνη Βασιλείου του Κωνσταντίνου, για καταβολή αμοιβής για ανάλυση τριών δειγμάτων νερού από το Γενικό Χημείο του Κράτους. (Η έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης έγιναν με τη με αριθ. 254/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

284/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής 2116/2011, ποσού 200 €, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τη με αριθ. 124/2011 απόφαση της Ο.Ε. σε βάρος του Κ.Α. 00.6434.04 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου μας Κοντογιάννη Δικαίας, για μικροέξοδα του Γραφείου Δημάρχου.

285/2011 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθ. Α4972/2010 Απόφασης του 9ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, με την οποία το δικαστήριο έκανε δεκτή προσφυγή του κ. Μπαφίτη Αντωνίου και ακύρωσε εγγραφή του προσφεύγοντος στο βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου για κατασκευή αγωγού αποχέτευσης.

286/2011 Εγκρίσεις δαπανών-διαθέσεις πιστώσεων

287/2011 Συζήτηση επί της με αρ. 69/28-06-2011 απόφασης του Συμβουλίου της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας, με την οποία εισηγείται στη Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Λογιστικού & Προϋπολογισμού το προτεινόμενο ανώτατο ποσό για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012, για την Β’ Δημοτική Κοινότητα, να είναι 40.000 (σαράντα χιλάδες) ευρώ.

287/2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Συζήτηση επί της με αρ. 69/28-06-2011 απόφασης του Συμβουλίου της Β΄ Δημοτικής
Κοινότητας, με την οποία εισηγείται στη Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Λογιστικού & Προϋπολογισμού το προτεινόμενο ανώτατο ποσό για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012, για την Β’ Δημοτική Κοινότητα, να είναι 40.000 (σαράντα χιλάδες) ευρώ.

 

288/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 296.433,68 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6413.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για τη μεταφορά των μαθητών των σχολείων ειδικής αγωγής και του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό
έτος 2011-12, προϋπολογισμού δαπάνης 262.330,69 € πλέον Φ.Π.Α.

289/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 127.283,20 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.07 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2011-12, προϋπ/σμού δαπάνης 112.640 € πλέον Φ.Π.Α.

290/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 32.200 € και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες των Βρεφ/κών Σταθμών για το έτος 2011, προϋπολογισμού δαπάνης 32.092,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Κ.Α. 15.6611.04).

291/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 27.000 € (Κ.Α.15.7135.07) και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς όλων των
Δημοτικών Κοινοτήτων για το έτος 2011, προϋπολογισμού δαπάνης 21.425 € πλέον Φ.Π.Α.

292/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 41.480,00 € (Κ.Α.30.6662.77) και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχράς για τις φθορές οδοστρωμάτων σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα (Δημ.Κοινότητες) για το έτος 2011, προϋπολογισμού δαπάνης 31.120 € πλέον Φ.Π.Α.

293/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 93.100 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα ειδών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 87.861,25 € πλέον Φ.Π.Α.

294/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής ποσού 75,00 €, που εκδόθηκε με τη με
αριθ. 118/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.00 του προϋπ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την πληρωμή παραβόλου που απαιτήθηκε για την παραλαβή της Αδειας Κυκλοφορίας του απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης από το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.

294/2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής ποσού 75,00 €, που εκδόθηκε με τη με αριθ. 118/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.00 του προϋπ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την πληρωμή παραβόλου που απαιτήθηκε για την παραλαβή της Αδειας Κυκλοφορίας του απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης από το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.

295/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2068/2011 ποσού 763.777,02 € στην υπάλληλο Κουτάντου Χαρίκλεια. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 141/10-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Τυφλότητας του δευτέρου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.19, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 5.068,00 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 7 από το σύνολο των 854 δικαιούχων

296/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2120/2011 ποσού 122.434,10 € στον υπάλληλο Μητσοράφτη Ιωάννη. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 129/10-05-2011 και την ορθή της επανάληψη στις 16-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Κωφαλαλίας του δευτέρου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.20, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 724,00 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 1 από το σύνολο των 170 δικαιούχων.

297/2010 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2119/2011 ποσού 4.552,17 €
στον υπάλληλο Πητταρά Γεώργιο. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 130/10-05-2011 και την ορθή της επανάληψη στις 16-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Ομογενών Προσφύγων του δευτέρου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.23, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 70,44 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 1 από το σύνολο των 62 δικαιούχων

298/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2122/2011 ποσού 148.848,45 € στον υπάλληλο Μητσοράφτη Ιωάννη. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 131/10-05-2011 και την ορθή της επανάληψη στις 16-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας-Παραπληγίας Ανασφαλίστων του δευτέρου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.17, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 4.626,00 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 3 από το σύνολο των 108 δικαιούχων

299/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2121/2011 ποσού 179.401,67 € στην υπάλληλο Γρηγοριάδου-Τσιντσαρίδου Μαρία. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 132/10-05-2011 και την ορθή της επανάληψη στις 16-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας-Παραπληγίας Δημοσίου του δευτέρου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.18, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 8.370,80 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 6 από το σύνολο των 129 δικαιούχων

300/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2069/2011 ποσού 145.526,00 € στην υπάλληλο Γρηγοριάδου-Τσιντσαρίδου Μαρία. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 133/10-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Κίνησης Παραπληγικών - Τετραπληγικών Ακρωτηριασμένων του δευτέρου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.15, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 1.980,00 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 6 από το σύνολο των 450 δικαιούχων.

301/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2070/2011 ποσού 8.332.126,77 € στον υπάλληλο Μητσοράφτη Ιωάννη. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 134/10-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας του δευτέρου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.11, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 53.786,22 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 91 από το σύνολο των 13.509 δικαιούχων

302/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2071/2011 ποσού 856.546,38 € στον υπάλληλο Πητταρά Γεώργιο. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 135/10-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης του δευτέρου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.14, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 1.054,00€. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 1 από το σύνολο των 815 δικαιούχων

303/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2072/2011 ποσού 91.752,43 €
στην υπάλληλο Κουτάντου Χαρίκλεια. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 136/10-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής του δευτέρου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.16, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 161 δικαιούχων.

304/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2073/2011 ποσού 698.149,92
€ στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 137/10-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Αιματολογικών Νοσημάτων του δευτέρου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.12, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 6.300,00 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 5 από το σύνολο των 571 δικαιούχων.

305/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2074/2011 ποσού 15.357,43 €
στην υπάλληλο Ράπτη Δήμητρα. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 138/10-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Εγκεφαλικής Παράλυσης του δευτέρου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.13, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 11 δικαιούχων.

306/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2075/2011 ποσού 54.655,70
στην υπάλληλο Γρηγοριάδου-Τσιντσαρίδου Μαρία. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 139/10-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Απροστάτευτων Παιδιών του δευτέρου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.22, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 1.936,88 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 17 από το σύνολο των 386 δικαιούχων.

307/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2067/2011 ποσού 20.941,95 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 140/10-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Χανσενικών του δευτέρου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.21, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 15 δικαιούχων.

308/2011 Λήψη απόφασης για τη συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου και της κας Κουτράκη Βασιλικής, που ζητά αποζημίωση για ζημιές στο Ι.Χ. αυτοκίνητό της από πυρκαγιά σε παρακείμενα απορρίμματα πλησίον του κάδου απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Λακωνίας και Φωτίου Κορυτσάς.

309/2011 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων υπηρεσιών του Δήμου

310/2011  Εξώδικος συμβιβασμός με αντικείμενο την επαναδιαπραγμάτευση των μισθωμάτων του Δήμου

311/2011 Επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης μίσθωσης του Ραλλείου Λυκείου Πειραιά (Μπουμπουλίνας 26).

312/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο στη Φύτρου Διονυσία του Νικολάου, πρώην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας της.

313/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο, στον κ. Κουμπιάδη Δημήτριο του Μιχαήλ, πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του.

314/2011  Χορήγηση επί τρίμηνο, στον κ. Κούβαρη Μιχαήλ του Νικολάου, πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του.

315/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο στον κ.Μπαρμπετσέα Φώτιο του Αθανασίου, πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του.

316/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο στον κ. Κούρτη Δημήτριο του Κωνσταντίνου, πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του.

317/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο στον κ. Κουμουτσάκο Παναγιώτη του Περικλή, πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του.

318/2011 Διεξαγωγή ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας) για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε δρόμους Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ Δημοτικών Διαμερισμάτων Α.Α.Ε. 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010», προϋπολογισμού δαπάνης 284.552,85 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

319/2011 Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού που έγινε στις 25-7-2011 για την προμήθεια δένδρων, θάμνων και ετήσιων φυτών προϋπολογισμού δαπάνης 157.496,00 € πλέον Φ.Π.Α. μετά από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών.

320/2011 Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού που έγινε στις 25-7-2011 για την προμήθεια υλικών κηποτεχνίας, προϋπολογισμού δαπάνης 147.963 € πλέον Φ.Π.Α. μετά από τη λήψη
του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών.

321/2011  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες ειδών) για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και πρώην ΝΠΔΔ του Δήμου Πειραιά Α', Β', Γ',Δ' και Ε' Δημοτικών Κοινοτήτων, σχολικού έτους 2011-2011, προυπολογισμού 162.970 € πλέον Φ.Π.Α (Η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης με την με αριθ. 309/26-7-2011 απόφαση της Ο.Ε).

322/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 35.000 € (Μητρώο Δεσμεύσεων α/α 1025) σε βάρος του Κ.Α 15.7133.31 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών Α', Β', Γ',Δ' και Ε' Δημοτικών Κοινοτήτων, για το έτος 2011, προυπολογισμού 23.655 € πλέον Φ.Π.Α

323/2011 Αποδοχή δωρεάς 121 βιβλίων της προσωπικής βιβλιοθήκης του κ. Ιωάννη Μαντά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2011.

324/2011 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων Υπηρεσιών του Δήμου.

325/2011 Συζήτηση επί της με αρ. 45/23-06-2011 απόφασης του Συμβουλίου της Ε' Δημοτικής Κοινότητας, με την οποία εισηγείται στη Διεύθυνησ Οικονομικού - Τμήμα Λογιστικού & Προυπολογισμού το προτεινόμενο ανώτατο ποσό για τον προυπολογισμό του οικονομικού έτους 2012, για την Ε' Δημοτική Κοινότητα,, να είναι 40.000 (σαράντα χιλιάδες) ευρώ.

326/2011 Συζήτηση επί της με αρ. 44/28-06-2011 απόφασης του Συμβουλίου της Δ' Δημοτικής Κοινότητας, με την οποία εισηγείται στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Λογιστικού & Προυπολογισμού το προτεινόμενο ανώτατο ποσό για τον προυπολογισμό του οικονομικού έτους 2012, για την Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, να είναι 30.000 (τριάντα χιλιάδες) ευρώ.

327/2011 Συζήτηση επί της με αρ. 50/05-07-2011 απόφασης του Συμβουλίου της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας, με την οποία εισηγείται στη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων – Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων την αποδοχή δωρεάς δέκα εικόνων από ορείχαλκο, που προσέφερε στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα, ο κ.Κατσάτσος Νικόλαος.

 

328/2011 Αποδοχή των όρων που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υπαγωγή των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου Πειραιά οι οποίες ανέρχονταν κατά την 31- 12-2010 σε 139.931.471,94 €, στη ρύθμιση των εν γένει οφειλών από χορηγηθέντα από το Τ.Π. & Δ. δάνεια με επιμήκυνσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3943/11 (άρθρο 49 παρ. 1α).

329/2011 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (και πρώην ΝΠΔΔ) του Δήμου Πειραιά Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικών κοινοτήτων σχολικού έτους 2011- 2012,  προϋπολογισμού 162.970 € πλέον Φ.Π.Α. (13%).

330/2011 Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού δημόσιου διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε στις 3/8/2011 για την «προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο diesel, βενζίνη super, βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών, για τη θέρμανση κτιρίων και την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 1.037.009 € πλέον Φ.Π.Α., ύστερα από τη
λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών, και λήψη απόφασης σχετικά με την επανάληψη ή μη του διαγωνισμού ως προς τα είδη
που δεν προσφέρθηκαν.

330/2011 (ορθη)  Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού δημόσιου διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε στις 3/8/2011 για την «προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο diesel, βενζίνη super, βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών, για τη θέρμανση κτιρίων και την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 1.037.009 € πλέον Φ.Π.Α., ύστερα από τη
λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών, και λήψη απόφασης σχετικά με την επανάληψη ή μη του διαγωνισμού ως προς τα είδη
που δεν προσφέρθηκαν.

331/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοσίου φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός ακινήτου στην περιοχή της Δ' Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά, ωφέλιμης επιφάνειας 2.200-2.400 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Πολεοδομίας της πρώην Νομαρχίας Πειραιά.

332/2011 Διεξαγωγή του διαγωνισμού για την εκμετάλλευση, με τη μορφή της μίσθωσης, κοινοχρήστων χώρων στην παραλία Βοτσαλάκια (τοποθέτηση / εκμετάλλευση καθισμάτων και ομπρελών 500 τ.μ., α΄ όροφος κτιρίου κολυμβητηρίου δομημένος 165 τ.μ. και υπαίθριος 295 τ.μ., χώρος στάθμευσης
600 τ.μ., χώρος 780 τ.μ. για θερινό κινηματογράφο).

333/2011 Διεξαγωγή του διαγωνισμού για την εκμετάλλευση, με τη μορφή της μίσθωσης, κοινοχρήστων χώρων στην παραλία «Φρεαττύδα» (τοποθέτηση / εκμετάλλευση καθισμάτων και ομπρελών 500 τ.μ., αναψυκτηρίου μη σταθερής βάσης 12 τ.μ., χώρου στάθμευσης 1.100 τ.μ.).

334/2011 Απόδοση λογαριασμού για το με αριθ. 2304/11 ένταλμα προπληρωμής ποσού 7.000 € που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αριθ. 144/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.00 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την πληρωμή των λοιπών τελών κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, κλπ).

335/2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 7.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.00 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την πληρωμή των λοιπών τελών κυκλοφορίας (εξόδων για παράβολα, τελών κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, κλπ).(Η έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης έγιναν με την απόφ. Ο.Ε. 309/11).

336/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 14.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 35.6692.06 (σχετ. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 17060/11) του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προυπολογισμού 23.917,97 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

337/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7311.53 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης όρων ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευές - συντηρήσεις
Δημοτικών κτιρίων έτους 2011, προϋπολογισμού 48.780,49 € πλέον Φ.Π.Α.

338/2011 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων Υπηρεσιών του Δήμου.

338/2011 (ορθή Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων Υπηρεσιών του Δήμου.

339/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο στην Συροπούλου Παπαναστασίου Ευαγγελία του Ηλία, πρώην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας της.

340/2011 Συζήτηση επί της με αρ. 26/6-07-2011 απόφασης του Συμβουλίου της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας, με την οποία εισηγείται για τον προϋπολογισμό εξόδων της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας οικονομικού έτους 2012 το ανώτατο όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.

341/2011 Διεξαγωγή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για
την εκτέλεση της εργασίας: «Σίτιση των 256 (περίπου) μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2011 – 2012», προϋπολογισμού δαπάνης 112.640,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

342/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 40.000€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6061.03, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά που αφορά στην προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για το έτος 2011 προϋπολογισμού 237.600€ πλέον Φ.Π.Α.

343/2011 Έγκριση μελέτης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «Μεταφορές εν γένει» προϋπολογισμού 24.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6414.00

344/2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμετάλλευση, με τη μορφή της μίσθωσης διαρκείας 12 ετών, κυλικείου, αναψυκτηρίου και κοινοχρήστων χώρων στην Πλατεία Γεννηματά.

345/2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης (όπου είναι τοποθετημένα ή πρόκειται να
τοποθετηθούν διαφημιστικά μέσα).

 

346/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 800.000€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.77 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο πρωτότυπο επικυρωμένο έντυπο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Γενικές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2011» προυπολογισμού 799.637,22 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

347/2011 Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο πρωτότυπο επικυρωμένο έντυπο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή Οδικού Δικτύου Δήμου Πειραιά Α.Α.Ε. 1/2009» προϋπολογισμού 3.000.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.42

348/2011 Έλεγχος των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08, επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Τοπικές Αποκαταστάσεις από φθορές και επεμβάσεις σε οδοστρώματα, πεζοδρόμια, οδοκλίμακες ΑΑΕ 2/2009» προϋπολογισμού δαπάνης 134.685,29 € πλέον του Φ.Π.Α» που προσκόμισε ο κος ΣΤΑΘΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

349/2011 Έλεγχος των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08, επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων ΑΑΕ 4/2011», προϋπολογισμού 178.861,79 € πλέον Φ.Π.Α. που προσκόμισε η εταιρεία ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

350/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο στον Αράπη Γεώργιο του Κυριάκου, πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του.

351/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο στον Καλκανάκο Νικόλαο του Αθανασίου, πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του

352/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο στον Λαμπράκη Γεώργιο του Γρηγορίου, πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του.

353/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο στην ΡΟΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, σύζυγο του θανόντος πρώην μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας ΓΚΙΟΚΑ ΜΑΡΚΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του.

354/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο στην Μητσοβίτη Ζωή του Θεοδώρου, πρώην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας της.

355/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 18.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.06 και
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αναψυκτικών, ροφημάτων και λοιπών ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ προϋπολογισμού 14.429,60 € πλέον του Φ.Π.Α.

356/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 10.000€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.03 του προυπολογισμού του οικονομικού έτους 2011 στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου μας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Γιορτή του Σπάρου» που διοργανώνει η Α’ Δημ. Κοινότητα στον Ορμο Αφροδίτη (Μπαικούτση).

357/2011 Ασκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 14/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά και των Δημητρίου Παντελιού και Γεωργίου Πασπαράκη.

358/2011 Έγκριση ή μη της ασκηθείσας έφεσης κατά της με αριθμ. 1036/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών)

359/2011 Εγκριση ή μη της ήδη ασκηθείσας προσφυγής ενώπιον της Ειδ. Επιτροπής του άρθρ. 152 του Ν. 3463/2006 κατά των υπ’ αριθμ. α)27087/23929/2011 και β) 26943/23785/2011 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δυνάμει των οποίων ακυρώθηκαν αντιστοίχως οι υπ’ αριθμ. 220/2011 και 341/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τη χορήγηση των αδειών συμμετοχής της Κυριακάτικης Αγοράς σε κατοίκους ή δημότες του Δήμου μας.

360/2011 Άσκηση ή μη αίτησης ανάκλησης κατά της υπ’ αριθμ. 25/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Στ΄ Τριμελές – Σε Συμβούλιο), που αφορά σε άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Ευαγγέλου Ανδριά.

361/2011 Παραπομπή του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Ανδρομιδά Γεώργιου του Παναγιώτη ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να επιληφθεί της υπόθεσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 και του Ν. 3852/2010.

362/2011 Επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης μίσθωσης του κινηματογράφου ΣΙΝΕΑΚ (Καραίσκου).

363/2011 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων Υπηρεσιών του Δήμου.

364/2011 Συζήτηση επί των ενστάσεων που υπέβαλαν: 1) ο κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ και 2) η κα ΜΑΓΓΙΛΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ κατά των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και της μελέτης της υπηρεσίας, για την εκτέλεση της εργασίας: «Οριζόντια σήμανση – διαγράμμιση οδών σε όλα τα
Δημοτικά Διαμερίσματα Α.Α.Ε. 1/2011», προϋπολογισμού 203.100 € πλέον Φ.Π.Α..

 

365/2011 Διεξαγωγή ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας) για την εκτέλεση της εργασίας: «Οριζόντια σήμανση-διαγράμμιση
οδών σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα A.A.E. 1/2011», προϋπολογισμού δαπάνης 203.100 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

366/2011 Διεξαγωγή ανοικτού δημόσιου διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της εργασίας: "μεταφορά των μαθητών των σχολείων ειδικής αγωγής και του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2011-2012", προυπολογισμού δαπάνης 262.330,69 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

367/2011 Συζήτηση σχετικά με την ένσταση που υπέβαλε η εταιρεία CARDIOFIT – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ κατά της συμμετοχής της εταιρείας ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ στο διαγωνισμό που έγινε στις 30/8/2011 για την εκτέλεση της εργασίας: «σίτιση των 256 περίπου μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2011-2012».

368/2011 Συζήτηση σχετικά με την ανάθεση της περισυλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου Πειραιά σε εγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004.

369/2011 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων Υπηρεσιών του Δήμου.

370/2011 Άσκηση ανταιτήσεως ενώπιον του Εφετείου Πειραιά για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως ακινήτου στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Σολωμού, Ν. Φάληρο (Ο. Τ 27.τ. 21), για την δημιουργία χώρου κοινοχρήστου χώρου πρασίνου – παιδικής χαράς.

371/2011 Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ΄ αριθμόν 838/2011 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και της από 27-5-2011 επιταγής προ πληρωμή.

372/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο στον ΜΑΝΩΛΑΚΟ ΛΕΩΝΙΔΑ του Ηλία, πρώην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του.

373/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο στην ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΕΛΕΝΗ του Κων/νου, πρώην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας της

374/2011 Ασκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ΄ αρθμ. 142/2009 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)

375/2011 Ασκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 1223/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου που δέχεται την έφεση της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» και αφορά σε προσωρινή αφαίρεση άδειας Κ.Υ.Ε

376/2011 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 749.039,20 σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.19 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου, για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τυφλότητος του τετάρτου διμήνου 2011 (σχετ. απόφαση έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Ο.Ε 369/2011).

377/2011 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 123.963,02 σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.20 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Γρηγοριάδου – Τσιντσαρίδου Μαρία του Θωμά , για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Κωφαλαλίας του τετάρτου διμήνου 2011 (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε. 369/2011).

378/2011 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.228,80 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.23 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Πητταρά Γεωργίου του Παναγιώτη, για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Ομογενών Προσφύγων του τετάρτου διμήνου 2011 (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε. 369/2011).

379/2011 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 157.232,45 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.17 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Ράπτη Δήμητρας του Νικολάου, για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας –Παραπληγίας Ανασφαλίστων του τετάρτου διμήνου 2011 (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και  διάθεσης πίστωσης Ο.Ε. 369/2011).

380/2011 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 178.343,71 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.18 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Ράπτη Δήμητρας του Νικολάου, για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας –Παραπληγίας Δημοσίου του τετάρτου διμήνου 20111 (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε. 369/2011).

381/2011 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 156.127,71 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.15 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Ράπτη Δήμητρας του Νικολάου, για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Κίνησης Παρ/κών – Τετρ/κών Ακρωτ/νων του τετάρτου διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε. 369/2011).

382/2011 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 8.499.550,29 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.11 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Μητσοράφτη Ιωάννη του Βασιλείου, για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας του τετάρτου διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε. 369/2011).

383/2011 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 874.170,72 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.14 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Πητταρά Γεωργίου του Παναγιώτη, για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης του τετάρτου διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε. 369/2011).

384/2011 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 89.975,06 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.16 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Μητσοράφτη Ιωάννη του Βασιλείου, για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής του τετάρτου διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 369/2011)

385/2011 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 732.065,81 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.12 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη, για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Αιματολογικών Νοσημάτων του τετάρτου διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 369/2011)

386/2011 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 15.357,43 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.13 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Μητσοράφτη Ιωάννη του Βασιλείου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Εγκεφαλικής Παράλυσης του τετάρτου διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 369/2011)

387/2011 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 55.514,19 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.22 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Γρηγοριάδου- Τσιντσαρίδου Μαρία του Θωμά για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Απροστάτευτων Παιδιών του τετάρτου διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 369/2011)

388/2011 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 20.941,95 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6718.21 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Χανσενικών του τετάρτου διμήνου 2011. (σχετ. απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Ο.Ε 369/2011)

389/2011 Συζήτηση επί της προσφυγής της εταιρείας Αφοι Μουτσάτσου & Σια ΕΠΕ κατά της συμμετοχής της εταιρείας CARDIOFIT – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ στο διαγωνισμό που έγινε στις 30-8-2011 για την εκτέλεση της εργασίας «Σίτιση των 256 περίπου μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2011-2012».

390/2011 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων Υπηρεσιών του Δήμου

391/2011 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων Υπηρεσιών του Δήμου

392/2011 Ασκηση ή μη αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών) κατά του Θεοδώρου Γκίκου του Ευστρατίου, κατοίκου Πειραιά, οδός Μαν. Κουνδούρου.

393/2011 Διεξαγωγή, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία «Μεταφορές εν γένει», ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

394/2011 Συζήτηση σχετικά με την ανάθεση της περισυλλογής και διαχείρισης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά, σε εγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία του δικτύου ΕΔΟΕ,  σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004.

395/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3637/2011 ποσού 70,52 € που εκδόθηκε στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Καώνη Βασίλειου, με τη με αριθμό 283/19-07-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α.15.6141.01, για την ανάλυση τριών δειγμάτων νερού από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

396/2011 ΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221.00 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου Αντώνιου Πασσαρά, για την αντιμετώπιση της ανάγκης προμήθειας ταχυδρομικών τελών μηχανής τύπου F/R αριθμός 706 (σχετ. απόφ. ανάληψης δαπάνης η με αρ. 390/13-9-2011)

397/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο στον ΣΤΕΦΑΝΑΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, πρώην μόνιμo υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας του.

398/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο στη Δρίβα Άννα του Εμμανουήλ, πρώην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας της.

399/2011 Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 1164 εισήγησης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Καθαριότητας, με αντίστοιχη πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και α/α 1392 του μητρώου δεσμεύσεων για ποσό 676,50 €, η οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε με τη με αριθμ. 324/02-08-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω λάθους Κωδικού Ανάληψης Δαπάνης 20.7135.04 αντί του ορθού 20.7135.02 €.

400/2011 Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 1093 εισήγησης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Βρεφονηπιακών Σταθμών, με αντίστοιχη πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και α/α 1265 του μητρώου δεσμεύσεων, σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.07, η οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε με τη με αριθμ. 274/12-7-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω λάθους εκτιμήσεως του ποσού της πίστωσης σε 765,00 € αντί του ορθού 865,00 €.

401/2011 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων Υπηρεσιών του Δήμο

402/2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση ενός αυτοκινήτου MERCEDES -BENZ 300SL ROADSTER με αριθμό πλαισίου  198042-10-002615 πρώην ιδιοκτησίας Κρίτωνος Δηλαβέρη

403/2011 Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 35.000 € (Μητρώο Δεσμεύσεων α/α 1025) σε βάρος του Κ.Α. 15.7133.01 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών Α’,Β’,Γ’,Δ’ και Ε’ Δημοτικών Κοινοτήτων για το έτος 2011, προϋπολογισμού 17.820,00 € πλέον Φ.Π.Α.

404/2011 Ενημέρωση για τις εκτιμήσεις των οικονομικών στοιχείων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

405/2011 Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού που έγινε στις 6-9-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Α΄ και Β΄ Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΑΕ 1/2011, προϋπολογισμού 203.252,03 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, μετά από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων

406/2011 Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού που έγινε στις 19-9-2011 για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (και πρώην ΝΠΔΔ) σχολικού έτους 2011-2012 προϋπολογισμού 162.970 € πλέον Φ.Π.Α., μετά από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών.

 

407/2011 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 75.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 45.7336.15 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 και έγκριση μελέτης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: "Εξωραισμός - διαμόρφωση χώρων στο Νεκροταφείο της Ανάστασης, προυπολογισμού 57.786,00 € πλέον Φ.Π.Α

408/2011 Έγκριση μελέτης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού σχετικά με το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ (0,45) έτους 2011 για το προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου μας, ενδεικτικού προυπολογισμού 20.000 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80.

409/2011 Συζήτηση που αφορά την διενέργεια του διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στην παραλία «Βοτσαλάκια» ύστερα από την αρ. πρωτ. 31521/28358/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

410/2011 Συζήτηση που αφορά την διενέργεια του διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινοχρήστων
χώρων στην παραλία «Φρεαττύδα» ύστερα από την αρ. πρωτ. 31522/28359/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

411/2011 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: "Ανακατασκευή Οδικού Δικτύου Δ.Π ΑΑΕ 1/2009", συνολικού προυπολογισμού 2.439.024,39 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν. 3669/08.

412/2011 Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του επαναληπτικού διαγωνισμού που έγινε στις 22-9-2011 για την προμήθεια δένδρων, θάμνων και ετήσιων φυτών προϋπολογισμού δαπάνης 157.496 € πλέον Φ.Π.Α. μετά από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών

413/2011 Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του επαναληπτικού διαγωνισμού που έγινε στις 22-9-2011 για την προμήθεια υλικών κηποτεχνίας, προϋπολογισμού δαπάνης 147.963 € πλέον Φ.Π.Α., μετά από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών

 

414/2011 Συζήτηση για το διαγωνισμό που έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 αναφορικά με την εκτέλεση της εργασίας : «Μεταφορά των μαθητών των σχολείων ειδικής αγωγής και του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2011 - 2012», προϋπολογισμού δαπάνης 262.330,69 € πλέον Φ.Π.Α., το αποτέλεσμα του οποίου κρίθηκε οικονομικά ασύμφορο σύμφωνα με την με 366/2011 απόφαση της Ο.Ε.

415/2011 Συζήτηση σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού για την ανάθεση της περισυλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) σε εγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεί του δικτύου ΕΔΟΕ, σύμφωνα με το Π.Δ 166/2004, κατόπιν της υπ' αριθμ. 394/2011 απόφασης της Ο.Ε.

416/2011 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων Υπηρεσιών του Δήμου

417-2011 Απευθείας ανάθεση ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας

418/2011 Απόδοση λογαριασμού για το με αριθ. 3232/11 ένταλμα προπληρωμής ποσού 10.000 € (δέκα χιλιάδες ευρώ) που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αριθ. 239/28-06-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α 20.6323.00 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011μ στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΠΟΛΥΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου, ΚΤΕΟ κλπ.

419/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3365/2011 ποσού 753.319,89 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 258/12-07-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Τυφλότητας του τρίτου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.19, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα
ΕΛ.ΤΑ. 7.457 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 11 από το σύνολο των 853 δικαιούχων.

420/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3366/2011 ποσού 123.864,36 € στον υπάλληλο Κούκουρα Θεόδωρο. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 259/12-07-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Κωφαλαλίας του τρίτου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.20, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα
ΕΛ.ΤΑ. 2.172 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 1 από το σύνολο των 173 δικαιούχων

421/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3367/2011 ποσού 4.426,77 € στον υπάλληλο Πητταρά Γεώργιο. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 260/12-07-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Ομογενών Προσφύγων του τρίτου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.23, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 61 δικαιούχων

422/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3368/2011 ποσού 154.551,12 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 261/12-07-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας-Παραπληγίας Ανασφαλίστων του τρίτου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.17, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 4.405,60 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 4 από το σύνολο των 114 δικαιούχων

423/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3369/2011 ποσού 177.344,72 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 262/12-07-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας-Παραπληγίας Δημοσίου του τρίτου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.18, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 1.424,40 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 3 από το σύνολο των  132 δικαιούχων

424/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3370/2011 ποσού 150.678,26 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 263/12-07-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Κίνησης Παραπληγικών-Τετραπληγικών Ακρωτηριασμένων του τρίτου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.15, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 346,50 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 2 από το σύνολο των 452 δικαιούχων.

425/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3371/2011 ποσού 8.348.419,51 € στον υπάλληλο Κούκουρα Θεόδωρο. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 264/12-07-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας του τρίτου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.11, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 61.150,69 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 107 από το σύνολο των 13.522 δικαιούχων

426/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3372/2011 ποσού 862.527,63 € στον υπάλληλο Κούκουρα Θεόδωρο. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 265/12-07-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης του τρίτου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.14, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 2.213,40 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 3 από το σύνολο των 819 δικαιούχων.

427/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3373/2011 ποσού 92.469,45 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 266/12-07-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής του τρίτου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.16, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 2.692,00 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 5 από το σύνολο των 165 δικαιούχων.

428/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3374/2011 ποσού 717.098,91 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 267/12-07-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Αιματολογικών Νοσημάτων του τρίτου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.12, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 8.418,00 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 7 από το σύνολο των 585 δικαιούχων.

429/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3375/2011 ποσού 15.357,43 € στην υπάλληλο Αγγελοπούλου Βασιλική. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 268/12-07-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Εγκεφαλικής Παράλυσης του τρίτου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.13, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 11 δικαιούχων

430/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3376/2011 ποσού 56.094,72 στην υπάλληλο Αγγελοπούλου Βασιλική. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 269/12-07-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Απροστάτευτων Παιδιών του τρίτου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.22, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα ΕΛ.ΤΑ. 2.441,64 €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 17 από το σύνολο των 392 δικαιούχων.

431/2011 Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 3377/2011 ποσού 20.941,95 € στην υπάλληλο Αγγελοπούλου Βασιλική. Το ένταλμα αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με την 270/12-07-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόματος Χανσενικών του τρίτου διμήνου 2011 σε βάρος του Κ.Α.00.6718.21, με ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τα
ΕΛ.ΤΑ. μηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι μηδέν (0) από το σύνολο των 15 δικαιούχων.

432/2011 ΄Ασκηση ενδίκων μέσων και μηνύσεων κατά των καταπατητών οικοπέδου του Δήμου από κληρονομιά Κρίτωνα Δηλαβέρη στο Ο.Τ. 293 στη Μεταμόρφωση Αττικής επιφάνειας σύμφωνα με το συμβόλαιο 4.436 τ.μ. και σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της υπηρεσίας 3.983 τ.μ.

433/2011 Χορήγηση επί τρίμηνο στην Αποστολοπούλου Ξανθίππη του Μιχαήλ, πρώην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου μας, των αποδοχών ενεργού υπηρεσίας της

434/2011 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προυπολογισμού 13.809,00 € πλέον ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α 10.6612.01 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 (α/α 993 του βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής).

435/2011  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών (συσσωρευτές), προυπολογισμού 16.480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος τους Κ.Α. 20.6671.01 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 401/20-09-2011).

436/2011 Κατακύρωση ή μη του αποτελεσματος του διαγωνισμού που έγινε στις 26-9-2011 για την προμήθεια "Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού" για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2011, προυπολογισμου δαπάνης 87.861,25 € πλέον Φ.Π.Α, μετά από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών.

437/2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της εργασίας "Εργασία κλάδευσης ή κοπής δένδρων" προυπολογισμού δαπάνης 110.104,00 € πλέον Φ.Π.Α (Η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έγινε με τη με αριθ. 17062/2011 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης).

438/2011  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2011, προϋπολογισμού 89.474 € πλέον Φ.Π.Α.

439/2011 Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων Υπηρεσιών του Δήμου.

440/2011 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 73/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).

441/2011 Άσκηση ή μη μηνύσεως κατά του Λεωνίδα Κυριακόπουου, καταπατητού του Δήμου μας στο Δημοτικό Κτήμα του Σχιστού.

442/2011  Άσκηση ή μη μηνύσεως κατά των Αφων Μπούτου, καταπατητών του Δήμου μας στο Δημοτικο Κτήμα του Σχιστού.

443/2011 Άσκηση ή μη μηνύσεως κατά του Γεωργίου Νυκτάρη, καταπατητού του Δήμου μας στο Δημοτικο Κτήμα του Σχιστού.

444/2011 Άσκηση ή μη μηνύσεως κατά της εταιρείας με την επωνυμία "Υδρόγειος ΕΠΕ", καταπατητού του Δήμου μας στο Δημοτικο Κτήμα του Σχιστού.

445/2011 Άσκηση ή μη μηνύσεως κατά του Εμμανουήλ Μαυρίκη, καταπατητού του Δήμου μας στο Δημοτικο Κτήμα του Σχιστού.

446/2011 Άσκηση ή μη μηνύσεως κατά του Ιωάννη Σαρτζετάκη, καταπατητού του Δήμου μας στο Δημοτικο Κτήμα του Σχιστού.

447/2011 Άσκηση ή μη μηνύσεως κατά του Παναγιώτη Φραντζή, καταπατητού του Δήμου μας στο Δημοτικο Κτήμα του Σχιστού.

448/2011 Άσκηση ή μη μηνύσεως κατά του Ιωάννη Μπαιρακτάρη, καταπατητού του Δήμου μας στο Δημοτικο Κτήμα του Σχιστού.

449-2011 Τρίμηνες αποδοχές Μονέδας Ιωάννης

450-2011 Τρίμηνες αποδοχές Παλαιολόγου Παναγιώτη

451-2011 Τρίμηνες αποδοχές Πεσματζόγλου Ιάκωβου

452-2011 Τρίμηνες αποδοχές Καλή Ευθυμία

453-2011 Τρίμηνες αποδοχές Ρασιά Βαρβάρα

454-2011 Τροποποίηση της απόφ. 356-11 Διάθεση πίστωσης για τη γιορτή του σπάρου

455-2011 Διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεση εργασίας επισκευών-συντηρήσεων Δημ. Κτιρίων

456-2011 Διενέργεια-κατακύρωση στον Δ. Τσίγκο του διαγωνισμού εργασίας συντήρησης οδοστρωματων

457-2011 Άσκηση ανταιτησης προσωρινή τιμή (Γρηγ. Λαμπράκη - Πειραιώς)

458-2011 Παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής Καπλάνογλου

459-2011 Μη κατακύρωση (άγονος) επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων-λιπαντικών

460-2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης για ανάθεση εργασίας κλάδευσης ή κοπής δένδρων

461-2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης για ανάθεση εργασίας σήμανσης-διαγράμμισης οδών στα Δημ. Διαμερίσματα

462-2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης πεπαλαιωμένων κάδων

463-2011 Εγκρίσεις δαπανών-διαθέσεις πιστώσεων

464-2011 Αποτελέσματα εκτέλεσης προυπολογισμού τρίτου τριμήνου

465-2011 Μη ανάθεση περισυλλογής εγκαταλελειμένων (επαναλ) και άσκηση ενδίκων μέσων

466-2011 Διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεση εργασίας μεταφορές εν γένει

467-2011 Διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεση εργασίας Διαμόρφωση χωρών Ανάστασης

468-2011 Κατακύρωση διαγωνισμού εκποίησης Mercedes

469-2011 Κατακύρωση προμήθειας ξυλείας

470-2011 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας οργάνων παιδικών χαρών

471-2011 Τρίμηνες αποδοχές Κούζιλου Δήμου

471-2011 (ορθή) Τρίμηνες αποδοχές Κούζιλου Δήμου

472-2011 Τρίμηνες αποδοχές ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

473-2011 Τρίμηνες αποδοχές Κατωπόδη Γεωργίου

474-2011 Τρίμηνες αποδοχές ΒΛΑΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ

475 -2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης για ανάθεση εργασίας ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ

476-2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης μεταφοράς μαθητών 2012

476-2011 ΟΡΘΗ Κατάρτιση όρων διακήρυξης μεταφοράς μαθητών 2012

477-2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης προμήθειας ελαστικών

478-2011 Απόφαση B' Δημ. Κοινότητας για μείωση δαπανών κατά 7.000 €

479-2011 Εγκρίσεις δαπανών-διαθέσεις πιστώσεων

480-2011 Τρίμηνες αποδοχές Δροσοπούλου Αικατερίνης

481-2011 Τρίμηνες αποδοχές Φραγκούλης Διονύσιος

482-2011 Τρίμηνες αποδοχές Κιόχος Παναγιώτης

483-2011 Τρίμηνες αποδοχές Xριστοδούλου Ελευθερίου

484-2011 Κατακύρωση έργου Ανακατασκευή οδικού δικτύου Δήμου Πειραιά ΑΑΕ 1 2009

485-2011 Κατακύρωση διαγωνισμού Γενικές Επισκευές & Συντηρήσεις στα σχολεία του ΔΠ, 2011

486-2011 Κατακύρωση προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό

486-2011 (ΟΡΘΗ) Κατακύρωση προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό

487-2011 Κατακύρωση μίσθωσης ακινήτου Δνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

488-2011 Κατακύρωση μίσθωσης ακινήτου Δνσης Πολεοδομίας

489-2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης έργου κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων ΑΑΕ 3-2011

490-2011 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ασυρμάτων Δημ.Αστυνομίας

491-2011 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας τηλ.κέντρου 1561

492-2011 Εκπροσώπηση υπαλλήλων από Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας

493-2011 Άσκηση η μη εφέσεως κατά της Α 1699-2011

494-2011 Τρίμηνες αποδοχές Μαστρομηνά Εμμανουήλ

495-2011 Τρίμηνες αποδοχές Ταγλαρίδη Πέτρου

496-2011 Παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής Αναστασιάδη

497-2011 Διαπραγμάτευση μισθώματος που καταβάλλεται στην ετ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

498-2011 Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης στο ΣτΕ (Αθαν. Διάκου- Ομηρ. Σκυλίτση-Δελιγιώργη)

499-2011 Ανακοίνωση δίκης (Γρ. Λαμπράκη -Πειραιώς)

500-2011 Εγκρίσεις δαπανών-διαθέσεις πιστώσεων

501-2011 Ένταλμα προπληρωμής ΤΣΑΚΙΡΗ (Κ.Α. 00.6718.19)

502-2011 Ένταλμα προπληρωμής ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ (Κ.Α. 00.6718.20)

503-2011 Ένταλμα προπληρωμής ΠΗΤΤΑΡΑ (Κ.Α. 00.6718.23)

504-2011 Ένταλμα προπληρωμής Μπουρίκο (Κ.Α. 00.6718.17)

505-2011 Ένταλμα προπληρωμής Μπουρίκο (Κ.Α. 00.6718.18)

506-2011 Ένταλμα προπληρωμής Μπουρίκου (Κ.Α. 00.6718.15)

507-2011 Ένταλμα προπληρωμής Κούκουρα (Κ.Α. 00.6718.11)

508-2011 Ένταλμα προπληρωμής ΚΟΥΚΟΥΡΑ (Κ.Α. 00.6718.14)

509-2011 Ένταλμα προπληρωμής ΤΣΑΚΙΡΗ (Κ.Α. 00.6718.16)

510-2011 Ένταλμα προπληρωμής ΜΑΛΛΙΑΡΟ (Κ.Α. 00.6718.12)

511-2011 Ένταλμα προπληρωμής Αγγελοπούλου (Κ.Α. 00.6718.13)

512-2011 Ένταλμα προπληρωμής ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ (Κ.Α. 00.6718.22)

513-2011 Ένταλμα προπληρωμής ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ (Κ.Α. 00.6718.21)

514-2011 Ασκήσεις  αγωγών ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗ

515-2011 Ανάκληση της 417-2011 απόφασης της ΟΕ

516-2011 Τροποποίηση της απόφ. 345-11 Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για προβολή υπάιθριας διαφήμισης

517-2011 Έγκριση μελέτης εργασίας επισκευές ανακατασκευές μονώσεων

518-2011 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών πλαστικών κυλιόμενων κάδων

519-2011 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ξύλινης περίφραξης

520-2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης για ανάθεση εργασίας επισκευών οργάνων παιδικών χαρών

521-2011 Ένταλμα προπληρωμής Πολυάδη Γεωργίου (Κ.Α. 20.6322.00)

522-2011 Ένταλμα προπληρωμής Λεμονάς Γεώργιος (Κ.Α. 20.6321.00)

523-2011 Απόφαση Ε' Δημ. Κοινότητας για το οικ.έτος 2012

524-2011 Εγκρίσεις δαπανών-διαθέσεις πιστώσεων

525 -2011 Εγκριση μελέτης για χριστουγεννιάτικες δράσεις στις πλατείες

526-2011 Άσκηση ανακοπής κατά του 205-2011 απογράφου

527-2011 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας τροφίμων για τους οικονομικά αδύναμους

528-2011 Έγκριση της αίτησης για μείωση της εγγύησης του ακινήτου επί της Ομηρίδου Σκυλίτση 19

529-2011 Συζήτηση ένστασης του κ. Κουστουλίδη (Μισθωση Πολεοδομίας)

530-2011 Απόδοση προεντάλματος πληρωμής ΠΑΣΣΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

531-2011 Ένταλμα προπληρωμής Καπλάνογλου 7.000

532-2011 Κατακύρωση προμήθειας σάκων απορριμμάτων

533-2011 Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας υλικών κηποτεχνίας

534-2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού

535-2011 Εγκρίσεις δαπανών-διαθέσεις πιστώσεων

536-2011 Συζήτηση ένστασης ΑΦΟΙ Π. ΚΑΙ Ι. ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ κατά των τεχνικών προδιαγραφών CB

537-2011 Άσκηση έφεσης κατα απόφ. 5227-2011(Εργατικές Διαφορές)

538-2011 Διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεσης εργασίας Οριζόντια σήμανση - διαγράμμιση

539-2011 Διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεσης εργασίας Φυτοπροστασίας φοινικοειδών

540-2011 Έγκριση κανονισμού τελών διαφήμισης 2012 και εισήγηση στο ΔΣ για την ψήφισή του

541-2011 Κατακύρωση διαγωνισμού Πλατεία Γεννηματά

542-2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής Αναστασιάδη Νικολάου Κ.Α. 20.6231.00

543-2011 Εκπροσώπηση Κουτσοδόντη από Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας

544-2011 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας scooter Δημοτικής Αστυνομίας

545-2011 Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της 305-2010 απ. Δ.Εφ.Π. (PONTE MARE)

546-2011 Ανάκληση της 273-2011 απόφασης της ΟΕ

547-2011 Ακύρωση εισηγήσεων αναλήψεων δαπάνης

548-2011 Εγκρίσεις δαπανών-διαθέσεις πιστώσεων

548-2011(ΟΡΘΗ) Εγκρίσεις δαπανών-διαθέσεις πιστώσεων

549-2011 Έγκριση κανονισμού τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 2012 και εισήγηση στο ΔΣ για την ψήφισή του

550-2011 Ασκηση ή μη μηνύσεως Στρατοπέδου Παπαδογεώργη

551-2011 Συζήτηση για την επανάληψη του διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για διαφημιστικά μηνύματα

552-2011 Διεξαγωγή διαγωνισμού για εργασία κλάδευσης ή κοπής δένδρων

553-2011 Διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεση εργασίας επισκευές ανακατασκευές μονώσεων δημοτικών κτιρίων

554-2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης Leasing μηχανολογικού εξοπλισμού

555-2011 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής Kομνούλια Ανθή

556-2011 Έγκριση μελέτης εργασίας πλυσίματος οχημάτων

557-2011 Τρίμηνες αποδοχές Τρουπάκης Γεώργιος

558-2011 Τρίμηνες αποδοχές Λεουτσάκος Παναγιωτης

559-2011 Τρίμηνες αποδοχές Πολυμενάκος Ηλίας

560-2011 Τρίμηνες αποδοχές Καρογιάννης Παναγιώτης

561-2011 Τρίμηνες αποδοχές Σάσσαρης Λάζαρος

562-2011 Τρίμηνες αποδοχές Ανδρεωσάτου Αθανασία

563-2011 Τρίμηνες αποδοχές Ζερβού Βαρβάρα

564-2011 Απόφαση Ε' Δημ. Κοινότητας (κοπή πίτας) για το οικ.έτος 2012

565-2011 Εγκρίσεις δαπανών-διαθέσεις πιστώσεων

565-2011 (ορθή) Εγκρίσεις δαπανών-διαθέσεις πιστώσεων

566-2011 Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών-Κατασκευή αγωγών λυμάτων

567-2011 Έγκριση κατάστασης των 449 δικαιούχων τροφίμων (διατακτικής) Χριστουγέννων 2011

568-2011 Διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεσης εργασίας κλάδευσης ή κοπής δένδρων

569-2011 Απόδοση λογαριασμού Τσακίρη Ευαγγελία _Κ.Α 00 6718.19

570-2011 Απόδοση λογαριασμού Γρηγοριάδου _Κ.Α 00 6718.20

571-2011 Απόδοση λογαριασμού Πητταρά Γεώργιο _Κ.Α 00 6718.23

572-2011 Απόδοση λογαριασμού Ράπτη Δήμητρα _Κ.Α 00 6718.17

573-2011 Απόδοση λογαριασμού Ράπτη Δήμητρα _Κ.Α 00 6718.18

574-2011 Απόδοση λογαριασμού Ράπτη Δήμητρα (Κ.Α 00 6718.15)

575-2011 Απόδοση λογαριασμού Μητσοράφτη Ιωάννη (Κ.Α 00 6718.11)

576-2011 Απόδοση λογαριασμού Πητταρά Γεώργιο (Κ.Α 00 6718.14)

577-2011 Απόδοση λογαριασμού Μητσοράφτη Ιωάννη (Κ.Α 00 6718.16)

578-2011 Απόδοση λογαριασμού Μαλλιαρό Νικολάο (Κ.Α 00 6718.12)

579-2011 Απόδοση λογαριασμού Μητσοράφτη Ιωάννη (Κ.Α 00 6718.13)

580-2011 Απόδοση λογαριασμού Γηγοριάδου-Τσιντσαρίδου (Κ.Α 00 6718.22)

581-2011 Απόδοση λογαριασμού Μαλλιαρό Νικόλαο (Κ.Α 00 6718.21)

582-2011 Παραίτηση από ασκηθείσα  αίτηση ακύρωσης κατά της Απ. Γεν. Γραμ

583-2011 Μη άσκηση αναίρεσης κατά της 2900-2011 (ΣΤΕ)

584-2011 Έγκριση της ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της 2262-2011 (πληρωμή)

585-2011 Απόρριψη της ένστασης της ετ. ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών

586-2011 Απόφαση Α' Δημ. Κοινότητας για προϋπολογισμο του 2012

587-2011 Εγκρίσεις δαπανών-διαθέσεις πιστώσεων

588-2011 Σύνταξη ΕΠΔ 2012-Προϋπολογισμού 2012

589-2011 Απόρριψη της ένστασης του ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ για εκτύπωση προσκλήσεων ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

590-2011 Απόδοση λογαριασμού ΚΟΜΝΟΥΛΙΑ ΑΝΘΗ

591-2011 Διεξαγωγή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών

592-2011 Απευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων για οικονομικά αδυνάτους

593-2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης Επισκευές & Ανακατασκευές Αυλείων χώρων Σχολικών κτιρίων

594-2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης για προμήθεια ρουχισμού για Δημ. Αστυνομία

595-2011 Κατάρτιση όρων διακήρυξης για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

596-2011 Τρίμηνες αποδοχές Καραβίτης Πέτρος

597-2011 Τρίμηνες αποδοχές Τάπτα Δημήτριο

598-2011 Τρίμηνες αποδοχές Μπούγαλη Κυριακή

599-2011 Τρίμηνες αποδοχές Χωρίτου Μαρία

600-2011 Τρίμηνες αποδοχές Παγώνη Ευαγγελίας

601-2011 Τρίμηνες αποδοχές Βελώνια Ιωάννη

602-2011 Τρίμηνες αποδοχές Αντιμαχίτης Παναγιώτης

603-2011 Τρίμηνες αποδοχές Τερζάκη Μιχαήλ

604-2011 Απόδοση λογαριασμού ΛΕΜΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ _Κ.Α 20 6321

605-2011 Απόδοση λογαριασμού ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ _Κ.Α 20 6323

606-2011 Απόδοση λογαριασμού ΠΟΛΥΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  _Κ.Α 20 6322

607-2011 Εγκρίσεις δαπανών-διαθέσεις πιστώσεων

608-2011 Καθορισμός τελών υπαιθρίου στασίμου εμπορίου και κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

609-2011 Επιστροφή φακέλου διαγωνισμού διαφημιστικών πλαισίων για τροποποίηση όρων

610-2011 Εγκρίσεις δαπανών-διαθέσεις πιστώσεων Προνοιακων

611-2011 Τροποποίηση της απόφ. ΟΕ 540-2011 (τέλη υπαίθριας διαφήμισης)

612-2011 Άσκηση ανακοπής κατά του 13-12-2011 κατασχετηρίου

613-2011 Άσκηση ανακοπής κατά του 28-11-2011 κατασχετηρίου

614-2011 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας εξοπλισμού γραφείων Πολεοδομίας

615-2011 Εγκριση μελέτης συσκευασίας-μεταφορας εξοπλισμού γραφείων Πολεοδομίας

616-2011 Διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεση εργασίας επισκευής οργάνων παιδικών χαρών

617-2011 Διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεση εργασίας πλυσίματος των οχημάτων καθαριότητας

618-2011 Συζήτηση ένστασεων ΚΑΝΤΖΙΑ - GREEK ISLAND TRAVEL ΕΠΕ

619-2011 Αποσφράγιση προσφορών του διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών

620-2011 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας αυτοκινούμενου χλοοτάπητα

621-2011 Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων

622-2011 Έγκριση πρακτικού & επιφύλαξη ανακοίνωσης του αποτελέσματος για τη προμήθεια ελαστικών Επισώτρων και Αεροθαλάμων

623-2011 Κατακύρωση του αποτελέσματος για την εκποίηση 800 πεπαλαιωμένων κάδων

624-2011 Τροποποίηση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για προβολή υπάιθριας διαφήμισης

625-2011 Τρίμηνες αποδοχές ΣΚΑΦΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

626-2011 Τρίμηνες αποδοχές ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

627-2011 Απόφαση B' Δημ. Κοινότητας για κοπή πίτας

628-2011 Απόφαση Γ' Δημ. Κοινότητας για κοπή πίτας

629-2011 Απόφαση Δ' Δημ. Κοινότητας για κοπή πίτας

630-2011 Εγκρίσεις δαπανών-διαθέσεις πιστώσεων

631-2011 Ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών Επισώτρων και Αεροθαλάμων για τα οχήματα & μηχανήματα

632-2011 Δωρεά 2 απορριματοφόρων ΕΕΑΑ

633-2011 Ακύρωση έγκρισης δαπάνης-διάθεσης πίστωσης

634-2011 Κατάρτιση όρων διαγωνισμού ασφάλισης περιουσίας

635-2011 Εγκρίσεις δαπανών-διαθέσεις πιστώσεων

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by