ελληνικά
Small text Medium text Large text

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου 2017

Αποφάσεις Δημάρχου 2016

Αποφάσεις Δημάρχου 2015

Αποφάσεις Δημάρχου 2014

Αποφάσεις Δημάρχου 2013

 Αποφάσεις Δημάρχου 2012

  Αποφάσεις Δημάρχου 2011 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Συνεδριάσεις - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Συνεδριάσεις - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Συνεδριάσεις - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Συνεδριάσεις - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2013

 Συνεδριάσεις - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2012

Συνεδριάσεις - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2011

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2010

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2009

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2008

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2014

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2013

 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2012

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2015

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

  Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2012

  Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

  - 1η Δημοτική Κοινότητα (2017201620152014 - 2013 - 2012 - 2011)

  - 2η Δημοτική Κοινότητα (20172016201520142013 - 2012 - 2011)

  - 3η Δημοτική Κοινότητα (20172016201520142013 - 2012 - 2011)

  - 4η Δημοτική Κοινότητα (20172016201520142013 - 2012 - 2011)

  - 5η Δημοτική Κοινότητα (20172016201520142013 - 2012 - 2011)

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by