ελληνικά
Small text Medium text Large text

Προσλήψεις Προσωπικού

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3 /2018 - ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩ - Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α' ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'proGIreg' ΣΤΟ - Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2018 - Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «BLUACT» - Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 3/2018 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α' ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'proGIreg' ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥ - Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1 /2018 - Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 4/2018 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018
ΚΟ.ΔΕ.Π - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «BLUACT» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜ - Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση ΣΜΕ 3/2018 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου ‘Progireg’ - Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών - Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2018 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου «BLUACT» - Τρίτη, 29 Μαΐου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

 Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤOY/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-05-2018 στις 13:00.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΥΤΗ, ΣΤΟΝ 6Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ - Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

 Οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση διοριστέων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, με φορέα τον Δήμο Πειραιά, καλούνται να προσκομίσουν στο Τμήμα Προσωπικού ( 6ος όροφος γραφείο 12), τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2) Τίτλος Σπουδών.
2) Α.Μ.Κ.Α
3) Α.Φ.Μ.
3) Α.Μ.Α.
4) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία αναγράφεται το ΙΒΑΝ του δικαιούχου.

Οι διοριστέοι της κατηγορίας ΔΕ πρέπει επίσης να προσκομίσουν και την απαιτούμενη άδεια ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα (οδήγησης, χειρισμού μηχανημάτων κλπ.)

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ NEETs ON BOARD - Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ - Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Κατόπιν της με αριθ. πρωτ. οικ. 4105/12-02-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με τη χορήγηση βεβαίωσης απόδειξης εμπειρίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4479/2017, παρακαλούνται όσοι έχουν ήδη λάβει βεβαίωση προϋπηρεσίας, να υποβάλλουν αίτηση ώστε να τους χορηγηθεί νέα βεβαίωση, σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, προκειμένου να την καταθέσουν για την 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

 
Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών - Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Aνακοίνωση ΣΜΕ 1/2018 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου «BLUES» - Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ NEETs ON BOARD HELP DESK - Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ NEETs ON BOARD - Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ NEETs ON BOARD - Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ EΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/ 2017 - Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017
Γνωστοποίηση για πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα Επιχειρησιακού Προγραμματι - Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017
Aνακοίνωση ΣΟΧ 2/2017 για πρόσληψη προσωπικού για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πειραιά - Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/ 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017
Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας. - Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017
Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου - Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016
Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου - Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2016 - Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕ - Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2015 - Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΙΑΤΡΟΥΣ (ΠΕ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2015 - Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015
Aνακοίνωση ΣΟΧ 3/2015 για πρόσληψη προσωπικού - Παράσκευη, 23 Οκτωβρίου 2015 - Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2015 για πρόσληψη προσωπικού - Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015
ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2015 - Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2015 - Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΤ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΤ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 107

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 108

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 109

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 111

                                       -----------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΤ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨT ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 107

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 108

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 109

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 110

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 111

 
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015 για πρόσληψη προσωπικού - Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015
Aπόφαση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου,για την καθαριότητα του Δήμου μας. - Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015
Γνωστοποίηση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου,για την Καθαριότητα του Δήμου μας. - Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας) για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς - Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015
Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2014. - Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2/2014 - Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2 2014
Διαβάστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 2014
Διαβάστε εδώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Διαβάστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Διαβάστε εδώ

 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3 /2018 - ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩ - Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α' ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'proGIreg' ΣΤΟ - Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2018 - Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «BLUACT» - Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 3/2018 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α' ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'proGIreg' ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥ - Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1 /2018 - Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 4/2018 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018
ΚΟ.ΔΕ.Π - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «BLUACT» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜ - Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση ΣΜΕ 3/2018 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου ‘Progireg’ - Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών - Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2018 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου «BLUACT» - Τρίτη, 29 Μαΐου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

 Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤOY/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29-05-2018 στις 13:00.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΥΤΗ, ΣΤΟΝ 6Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΗΣ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ - Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

 Οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση διοριστέων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, με φορέα τον Δήμο Πειραιά, καλούνται να προσκομίσουν στο Τμήμα Προσωπικού ( 6ος όροφος γραφείο 12), τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2) Τίτλος Σπουδών.
2) Α.Μ.Κ.Α
3) Α.Φ.Μ.
3) Α.Μ.Α.
4) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία αναγράφεται το ΙΒΑΝ του δικαιούχου.

Οι διοριστέοι της κατηγορίας ΔΕ πρέπει επίσης να προσκομίσουν και την απαιτούμενη άδεια ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα (οδήγησης, χειρισμού μηχανημάτων κλπ.)

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ NEETs ON BOARD - Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ - Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Κατόπιν της με αριθ. πρωτ. οικ. 4105/12-02-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με τη χορήγηση βεβαίωσης απόδειξης εμπειρίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4479/2017, παρακαλούνται όσοι έχουν ήδη λάβει βεβαίωση προϋπηρεσίας, να υποβάλλουν αίτηση ώστε να τους χορηγηθεί νέα βεβαίωση, σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, προκειμένου να την καταθέσουν για την 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

 
Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών - Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
Aνακοίνωση ΣΜΕ 1/2018 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου «BLUES» - Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ NEETs ON BOARD HELP DESK - Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ NEETs ON BOARD - Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ NEETs ON BOARD - Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ EΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ - Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/ 2017 - Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017
Γνωστοποίηση για πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα Επιχειρησιακού Προγραμματι - Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017
Aνακοίνωση ΣΟΧ 2/2017 για πρόσληψη προσωπικού για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πειραιά - Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/ 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017
Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας. - Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017
Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου - Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016
Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου - Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2016 - Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕ - Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2015 - Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΙΑΤΡΟΥΣ (ΠΕ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2015 - Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015
Aνακοίνωση ΣΟΧ 3/2015 για πρόσληψη προσωπικού - Παράσκευη, 23 Οκτωβρίου 2015 - Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2015 για πρόσληψη προσωπικού - Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015
ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2015 - Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2015 - Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΤ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΤ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 107

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 108

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 109

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 111

                                       -----------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΤ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨT ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 107

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 108

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 109

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 110

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 111

 
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015 για πρόσληψη προσωπικού - Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015
Aπόφαση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου,για την καθαριότητα του Δήμου μας. - Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015
Γνωστοποίηση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου,για την Καθαριότητα του Δήμου μας. - Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας) για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς - Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015
Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2014. - Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2/2014 - Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2 2014
Διαβάστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 2014
Διαβάστε εδώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Διαβάστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Διαβάστε εδώ

 
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by