ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017
End Date/Time: Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 285.605,30 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.09 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Δανιηλίδου Βασιλικής του Σωτηρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τυφλότητος, 1ου Διμήνου 2017 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος).

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.297,14 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.10 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Κωφαλαλίας, 1ου Διμήνου 2017 (Ιανουάριος- Φεβρουάριος).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.324,52 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.13 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Ομογενών Προσφύγων, 1ου Διμήνου 2017 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 50.885,60 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.07 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μπουρίκου Μιχαήλ του Δημητρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας – Παραπληγίας Ανασφ/στων, 1ου Διμήνου 2017 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος).

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 55.952,40 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.08 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μπουρίκου Μιχαήλ του Δημητρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας - Παραπληγίας Δημοσίου, 1ου Διμήνου 2017 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος).

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 72.550,50 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.05 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μπουρίκου Μιχαήλ του Δημητρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Κίνησης Παρ/κών – Τετρ/κών Ακρωτ/νων, 1ου Διμήνου 2017 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος).

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.206.613,59 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Κούκουρα Θεόδωρου του Κυριάκου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας, 1ου Διμήνου 2017 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος).

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 380.177,80 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.04 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης, 1ου Διμήνου 2017 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 55.419,93 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.06 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Δανιηλίδου Βασιλικής του Σωτηρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής , 1ου Διμήνου 2017 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος).

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 430.325,23 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μαλλιαρού Νικόλαου του Ιωάννη για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Αιματολογικών Νοσημάτων, 1ου Διμήνου 2017 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος).

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 4.182,00 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μαλλιαρού Νικόλαου του Ιωάννη για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Εγκεφαλικής Παράλυσης, 1ου Διμήνου 2017 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος).

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 9.012,37 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.12 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Δανιηλίδου Βασιλικής του Σωτηρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Απροστάτευτων Παιδιών, 1ου Διμήνου 2017 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος).

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 9.758 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.11 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μαλλιαρoύ Νικόλαου του Ιωάννη για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Χανσενικών, 1ου Διμήνου 2017 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος).

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 304,32 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Ράπτη Δήμητρας του Νικολάου, για την καταβολή αμοιβής της ΔΙΑΣ Α.Ε, 1ου Διμήνου 2017 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος).

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 4.190,62 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου μας Πίττα Ιωάννη, για την προμήθεια μιας νέας παροχής ισχύος χαμηλής τάσης στη διεύθυνση Α. Μιαούλη και Σαχτούρη.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 200 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου μας Χαστά Δημητρίου, για την πληρωμή λοιπών τελών κυκλοφορίας (ανανέωση αδειών κυκλοφορίας τρικύκλων).

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδέσμευση ποσού 557.608,37 € από τον Κ.Α. 00.6516.00 που είχε διατεθεί με τη με αριθ. 24/2017 ΟΡΘΗ απόφαση της Ο.Ε. (αριθ. εισήγησης 76 με α/α δέσμευσης 128) και αφορά Χρεωλύσια Δανείων – παρακράτηση από τακτικές κατανομές 2017, προκειμένου να μεταφερθεί ως δέσμευση στον Κ.Α. 00.6511.00 Τόκοι Δανείων.

ΘΕΜΑ 18ο: Συζήτηση σχετικά με τον εξώδικο ή μη συμβιβασμό σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στη Σοφίας Λεοντιάδου του Σταματίου, για ζημία που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΥΙΜ 5908 ΙΧΕ αυτοκίνητό της στη συμβολή των οδών Κρεββατά και Θεοχάρη.

ΘΕΜΑ 19ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) κυριότητας Δήμου Πειραιά, που φυλάσσονται στο χώρο του Σχιστού οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά και στην αποθήκη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης επί της οδού Ρετσίνα 45.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού, σχετικά με τον έλεγχο των υποβληθέντων οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στο συνοπτικό διαγωνισμό για την εργασία «Συντηρήσεις και Επισκευές Διατηρητέων Κτιρίων Ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά» προυπολογισμού 42.042,10 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμών μισθώσεων – εκμισθώσεων, σχετικά με την διενέργεια φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος επί της οδού Δραγάτση 10, Πλατεία Κοραή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και των Ν. 3463/06 και Ν. 3852/10.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου» προυπολογισμού 58.792 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 23ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων
 

Created by Γιάννης On 24/2/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by