ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Start Date/Time: Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017
End Date/Time: Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Πειραιά Ν. Αττικής με το Τ.Π και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και ισχύει».

Created by katerina On 13/3/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by