ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Start Date/Time: Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017
End Date/Time: Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 19:00 μ.μ.
Θέμα 1ο : Επικαιροποίηση αριθμού τμημάτων και φοιτούντων μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία Δήμου Πειραιά έτους 2017 με βάση τα στοιχεία της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Πειραιά.

Θέμα 2ο : Αποδοχή αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων λογαριασμών ΔΕΗ σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πειραιά και τρόπος παρακράτησής τους από τις επόμενες επιχορηγήσεις.

Θέμα 3ο : Αποδοχή αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων λογαριασμών FORTHNET σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πειραιά και τρόπος παρακράτησης τους από την επόμενη επιχορήγηση.

Θέμα 4ο : Αποδοχή αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων λογαριασμών Φυσικού Αερίου και πετρελαίου σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πειραιά και τρόπος παρακράτησης τους από τις επόμενες επιχορηγήσεις.

Θέμα 5ο : Τρόπος αποπληρωμής δόσεων της ΔΕΗ στο 57ο Νηπιαγωγείο Πειραιά.

Θέμα 6ο : Αποδοχή πρώτης δόσης κρατικής επιχορήγησης για το 2017 και κατανομή στα σχολεία.

Θέμα 7ο : Παραχώρηση χώρων στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Θέμα 8ο: Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στο 52ο Νηπιαγωγείο Πειραιά

Θέμα 9ο: Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά.

Θέμα 10ο: Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στο 1ο Νηπιαγωγείο Νέου Φαλήρου.

Θέμα 11ο: Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στο 12ο Νηπιαγωγείο Πειραιά.

Θέμα 12ο: Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στο 26ο Νηπιαγωγείο Πειραιά.

Θέμα 13ο: Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά.

Θέμα 14ο: Έγκριση αγοράς εξοπλισμού στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Θέμα 15ο: Πρόσληψη εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο 35ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά σε κενούμενη θέση.

Θέμα 16ο: Προσωρινή αντικατάσταση σχολικού τροχονόμου στο 30ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά λόγω έκτακτου γεγονότος.

Θέμα 17ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για αίτημα αντικατάστασης σχολικού καθαριστή στο 43ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά.
 

Created by Γιάννης On 17/3/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by