ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΚΤΑΚΤΗ)
Start Date/Time: Τρίτη, 11 Απριλίου 2017
End Date/Time: Τρίτη, 11 Απριλίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

Σας καλούμε να προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση της με αριθμ. 162/2017 απόφασης της ΟΕ

Created by katerina On 11/4/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by