ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017
End Date/Time: Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:30 π.μ

ΘΕΜΑ : Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

Created by Γιάννης On 20/4/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by