ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ(ΕΙΔΙΚΗ)
Start Date/Time: Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017
End Date/Time: Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 15:00


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση απολογισμού του Δήμου χρήσης οικονομικού έτους 2015».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση ισολογισμού του Δήμου (με τον Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης και το προσάρτημά του καθώς και με το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης) οικονομικού έτους 2015».
 

Created by Γιάννης On 29/5/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by