ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ(ΕΚΤΑΚΤΟ)
Start Date/Time: Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017
End Date/Time: Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ώρα 12:00


«Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για τη συνέχιση του Προγράμματος ‘Στέγαση και Επανένταξη’ από το Δήμο Πειραιά ως τελικό δικαιούχο και την ΚΟΔΕΠ ως φορέα διαχείρισης».

 

Created by Γιάννης On 7/6/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by