ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Start Date/Time: Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017
End Date/Time: Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 10:00 π.μ.

ΘΕΜΑ 1ο : «Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε ‘επιχείρηση αναψυχής’ επί της οδού Δερβενακίων 18 και Φωκίδος, ιδιοκτησίας ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 2ο : «Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων (σφραγίσεις καταστημάτων) κατά τον μήνα Αύγουστο»

ΘΕΜΑ 3ο : «Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για την επανεπιβολή της αυτοδικαίως αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Δημητρίου, Γεωργίου και Ανδρέα Κουγιά επί της οδού Ομ. Σκυλίτση αρ. 34 στο Ο.Τ. 168/Τ. 26»
 

Created by Γιάννης On 16/6/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by