ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ(ΕΚΤΑΚΤΟ)
Start Date/Time: Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017
End Date/Time: Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 16:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)»

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Λήψη απόφασης για την πλήρωση 190 κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα διαφόρων κλάδων».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-3-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολούθησε να περέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7-6-2017».

 

Created by Γιάννης On 3/7/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by