ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ(ΕΚΤΑΚΤΟ)
Start Date/Time: Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017
End Date/Time: Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 14:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση μελέτης “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε.2/2017” και σκοπιμότητας υλοποίησης αυτής».

ΘΕΜΑ 2ο: «Επικαιροποίηση της με αρ. 153/2017 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά στην αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων».

Created by Γιάννης On 17/7/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by