ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017
End Date/Time: Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 19:00 μ.μ.,

Θέμα 1ο : Παραχώρηση χώρων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Θέμα 2ο : Παραχώρηση χώρων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Θέμα 3ο : Παραχώρηση χώρων των Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πειραιά.

Θέμα 4ο : Παραχώρηση χώρων του 22ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Θέμα 5ο : Παραχώρηση χώρων του 34ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Θέμα 6ο : Παραχώρηση χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Φαλήρου.

Θέμα 7ο : Παραχώρηση χώρων του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Θέμα 8ο : Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορηγήσης του 52ου Νηπιαγωγείου Πειραιά

Θέμα 9ο : Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορηγήσης του 13ου Νηπιαγωγείου Πειραιά

Θέμα 10ο : Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορηγήσης του 28ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Θέμα 11ο : Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορηγήσης του 54ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και ληξιπρόθεσμες οφειλές κυλικείου.

Θέμα 12ο : Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορηγήσης του 45ου Νηπιαγωγείου Πειραιά.

Θέμα 13ο: Τρόπος αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες βρίσκονται σε διακανονισμό 36 δόσεων με την ΔΕΗ.

Θέμα 14ο : Ενημέρωση και έγκριση δαπάνης.

Θέμα 15ο : Αίτημα καταστροφής υλικού στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά.

 

Created by Γιάννης On 3/10/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by