ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017
End Date/Time: Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 18:30

Θέμα 1ο : Απόφαση για την παραχώρηση σχολικών χώρων ως έδρα των Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Σχολικών Μονάδων για έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Θέμα 2ο : Παραχώρηση χώρων του 32ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Θέμα 3ο : Παραχώρηση χώρων του 27ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Θέμα 4ο : Παραχώρηση χώρων του 41ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Θέμα 5ο : Παραχώρηση χώρων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Φαλήρου.

Θέμα 6ο : Παραχώρηση χώρων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Θέμα 7ο : Παραχώρηση χώρων του 33ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Θέμα 8ο : Παραχώρηση χώρων του 28ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά (1).

Θέμα 9ο : Παραχώρηση χώρων του 28ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά (2).

Θέμα 10ο : Παραχώρηση χώρων των Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πειραιά.

Θέμα 11ο : Παραχώρηση χώρων του 8ου Νηπιαγωγείου Πειραιά.

Θέμα 12ο : Θέματα εξόφλησης οφειλών και ηλεκτροδότησης του 5ου Νηπιαγωγείου και 10ου Νηπιαγωγείου Πειραιά.

Θέμα 13ο : Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορηγήσης του 20ου Νηπιαγωγείου Πειραιά και του 53ου Νηπιαγωγείου Πειραιά.

Θέμα 14ο : Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορηγήσης του 12ου Νηπιαγωγείου Πειραιά

Θέμα 15ο: Δαπάνη καθαρισμού του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Θέμα 16ο : Αίτημα έγκρισης αποδοχής δωρεάς στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά.

Θέμα 17ο : Αίτημα έγκρισης αποδοχής αγοράς εξοπλισμού στο 26ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά.

Θέμα 18ο: Θέματα λειτουργίας του κυλικείου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.

Θέμα 19ο : Θέματα εξόφλησης οφειλών και ηλεκτροδότησης του 29ου Νηπιαγωγείου Πειραιά.

Θέμα 20ο: Αποδοχή δαπανών έκτακτου καθαρισμού σχολείων εμβέλειάς μας.

 

Created by Γιάννης On 6/11/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by