ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ(ΕΚΤΑΚΤΗ)
Start Date/Time: Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017
End Date/Time: Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:30

ΘΕΜΑ 1ο: Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναπροσαρμογή των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018 και έγκριση του προϋπολογισμού ανταποδοτικών τελών (εσόδων – εξόδων) για το οικονομικό έτος 2018.

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση της από 31/10/2017 ένστασης της εταιρείας ΕΤΑΜ ΑΕ, κατά της υπ΄ αριθ. 551/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Ενέργειες Τεχνικής Και Διοικητικής Υποστήριξης Του Έργου Με Τίτλο: Κινητικότητα Για Σχεδόν Μηδενικές Εκπομπές Σε Τουριστικούς Προορισμούς Της Μεσογείου Και Ακρώνυμο Mobilitas», προϋπολογισμού 53.548,39 € πλέον Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 4ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων

 

Created by Γιάννης On 13/11/2017

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by