ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018
End Date/Time: Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 13:00 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 500 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου μας Καπλατζή Παντελεήμονα, για την πληρωμή παραβόλων άρσης παρακράτησης της κυριότητας των οχημάτων της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΕΠ, σύμφωνα με τη σχετική συνημμένη κατάσταση.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 3.547 € σε βάρος του Κ.Α. 00.8114.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου μας Καπελιώτη Αγγελικής, για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΕΠ, σύμφωνα με τη σχετική συνημμένη κατάσταση.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 6.393,86 € σε βάρος των Κ.Α. 20.6253.01 (821,97 €) και 20.6252.01 (5.571,89 €) του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου μας Γιαννουσόπουλου Νικόλαου, για την πληρωμή ασφαλίστρων των οχημάτων της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΕΠ, σύμφωνα με τη σχετική συνημμένη κατάσταση.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 269.284,57 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.09 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Δανιηλίδου Βασιλικής του Σωτηρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τυφλότητας, 6ου Διμήνου 2017 (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 56.025,53 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.10 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Κωφαλαλίας, 6ου Διμήνου 2017 (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.583,97 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.13 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Ομογενών Προσφύγων, 6ου Διμήνου 2017 (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 50.665,40 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.07 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μπουρίκου Μιχαήλ του Δημητρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας – Παραπληγίας Ανασφ/στων, 6ου Διμήνου 2017 (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 61.562,40 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.08 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μπουρίκου Μιχαήλ του Δημητρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Τετραπληγίας - Παραπληγίας Δημοσίου, 6ου Διμήνου 2017 (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 73.573,50 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.05 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μπουρίκου Μιχαήλ του Δημητρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Κίνησης Παρ/κών – Τετρ/κών Ακρωτ/νων, 6ου Διμήνου 2017 (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.285.155,66 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Κούκουρα Θεόδωρου του Κυριάκου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας, 6ου Διμήνου 2017 (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 377.138,77 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.04 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης, 6ου Διμήνου 2017 (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 55.005,17 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.06 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Δανιηλίδου Βασιλικής του Σωτηρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής, 6ου Διμήνου 2017 (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 470.699,19 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μαλλιαρού Νικόλαου του Ιωάννη για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Αιματολογικών Νοσημάτων, 6ου Διμήνου 2017 (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 4.182,00 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μαλλιαρού Νικόλαου του Ιωάννη για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Εγκεφαλικής Παράλυσης, 6ου Διμήνου 2017 (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 9.758,00 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.11 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μαλλιαρoύ Νικόλαου του Ιωάννη για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόματος Χανσενικών, 6ου Διμήνου 2017 (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 303,19 € και έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, στο όνομα της υπαλλήλου μας Τσουράκη Ευαγγελίας του Ιακώβου, για την καταβολή αμοιβής της ΔΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων 6ου Διμήνου 2017 (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).

ΘΕΜΑ 17ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων

 

Created by Γιάννης On 4/1/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by