ελληνικά
Small text Medium text Large text

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

 4ος Όροφος Κεντρικού Δημαρχείου (Δραγάτση 12   Τ.Κ.18535 Πειραιάς)

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 τηλ. 213 2022141

 e-mail egov@pireasnet.gr

 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by