ελληνικά
Small text Medium text Large text

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δια βίου μάθηση

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by