ελληνικά
Small text Medium text Large text

Τα Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά προσφέρουν στα μέλη τους:

• Την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου

• Την διαφώτιση και την συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων

• Την πρωτογενή πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων)

• Την δευτερογενή πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση)

• Την συμβουλευτική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους

• Την Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη

• Την Φυσιοθεραπεία και Εργοθεραπεία

• Την οργανωμένη ψυχαγωγία

• Την συμμετοχή σε προγράμματα λουτροθεραπείας και θερινών κατασκηνώσεων

• Την συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού

• Την επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέψεις σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Τα Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά προσφέρουν στα μέλη τους:

• Την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου

• Την διαφώτιση και την συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων

• Την πρωτογενή πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων)

• Την δευτερογενή πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση)

• Την συμβουλευτική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους

• Την Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη

• Την Φυσιοθεραπεία και Εργοθεραπεία

• Την οργανωμένη ψυχαγωγία

• Την συμμετοχή σε προγράμματα λουτροθεραπείας και θερινών κατασκηνώσεων

• Την συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού

• Την επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέψεις σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by