ελληνικά
Small text Medium text Large text

Ανακυκλώνω για να προστατέψω το σπίτι μου και την ζωή

Ογκώδη

                ΚΑΛΩ ΤΟ 2132123013

Κλείνω ραντεβού με τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου και δηλώνω τι πετάω:ξύλα, παλιά έπιπλα, στρώματα κ.λ.π., καθώς επίσης και οδό, αριθμό ,περιοχή.

 
Δεν είναι ογκώδη τα μπάζα της οικοδομής μου. Εάν κάνω ανακαίνιση ή χτίζω με δική μου ευθύνη απευθύνομαι σε ειδική εταιρεία που μαζεύει και διαχειρίζεται τα μπάζα, διότι δεν γίνονται δεκτά στους ΧΥΤΑ από τις υπηρεσίες του Δήμου μας.

 
Η εναπόθεση ογκωδών σε πεζοδρόμια , σε ελεύθερους χώρους (οικόπεδα, πλατείες κ.λ.π.) χωρίς την ενημέρωση της υπηρεσίας καθαριότητας δεν είναι επιτρεπτή , διότι υποβαθμίζεται το περιβάλλον , εμποδίζεται η διέλευση των διερχομένων πεζών με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος και αποτελεί εστία μικροβίων και απειλή για τη δημόσια υγεία.

 

 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by