ελληνικά
Small text Medium text Large text

Ανακυκλώνω για να προστατέψω το σπίτι μου και την ζωή

Σύμμικτα Απορρίμματα

Οι κάδοι σύμμικτων απορριμμάτων που υπάρχουν στον Πειραιά:

 
Ο κάδος αυτός είναι τοποθετημένος από τον Δήμο του Πειραιά για να συλλέγονται τα οικιακά απορρίμματα. Ο κάθε κάδος έχει δικό του κωδικό έτσι ώστε οι υπηρεσίες του Δήμου να μπορούν να γνωρίζουν τη θέση του ή τυχόν την μετακίνησή του. 
 
 
 
Σας παρακαλούμε να προσέχετε τον κάδο του κτιρίου σας και να τοποθετείτε σ’ αυτόν μόνο τα σύμμικτα απορρίμματά σας και όχι συσκευασίες, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, ογκώδη και άλλα είδη απορριμμάτων που ανακυκλώνονται.
 
 
 
 
 
Ο κάδος αυτός τοποθετείται σε σημεία του Πειραιά όπου υπάρχει μεγάλη ημερήσια παραγωγή σύμμικτων απορριμμάτων οικιακού τύπου, όπως σε υπεραγορές, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.
 
 
 
 
Το γραφείο κίνησης του Δήμου προγραμματίζει την αποκομιδή των απορριμμάτων από αυτούς τους κάδους με δικά του απορριμματοφόρα, σε ημερήσια βάση και ανάλογα με τον ρυθμό με τον οποίο γεμίζουν.
 
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by