ελληνικά
Small text Medium text Large text

Έργο BLUACT στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III

• Έργο MOBILITAS στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020

• Έργο NEETs ON BOARD στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EASI

• Έργο SUPAIR στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG-ADRION 2014-2020

• Έργο BLUE GROWTH INITIATIVE στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT

• Έργο BLUES στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+

• Έργο VAI στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AMIF

• Έργο proGIreg στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020

 

                                                       --------------------

• MIVA project in the framework of the AMIF programme

• BLUACT project in the framework of the URBACT III programme

• MOBILITAS project in the framework of the INTERREG-MED 2014-2020 programme

• NEETs ON BOARD project in the framework of the EASI programme

• SUPAIR project in the framework of the INTERREG-ADRION 2014-2020 programme

• BLUE GROWTH INITIATIVE project in the framework of the URBACT programme

• BLUES project in the framework of the ERASMUS+ programme

• VAI project in the framework of the AMIF programme

proGIreg project in the framework of the HORIZON 2020 programme

 

Έργο BLUACT στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III

• Έργο MOBILITAS στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020

• Έργο NEETs ON BOARD στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EASI

• Έργο SUPAIR στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG-ADRION 2014-2020

• Έργο BLUE GROWTH INITIATIVE στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT

• Έργο BLUES στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+

• Έργο VAI στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AMIF

• Έργο proGIreg στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020

 

                                                       --------------------

• MIVA project in the framework of the AMIF programme

• BLUACT project in the framework of the URBACT III programme

• MOBILITAS project in the framework of the INTERREG-MED 2014-2020 programme

• NEETs ON BOARD project in the framework of the EASI programme

• SUPAIR project in the framework of the INTERREG-ADRION 2014-2020 programme

• BLUE GROWTH INITIATIVE project in the framework of the URBACT programme

• BLUES project in the framework of the ERASMUS+ programme

• VAI project in the framework of the AMIF programme

proGIreg project in the framework of the HORIZON 2020 programme

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Δήμος Πειραιά έχει εκπονήσει τα ακόλουθα έργα στο πλαίσιο Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ):

Έργο CYCLECITIES στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας INTERREG IVC

Έργο TRACE στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας South-East Europe (SEE)

Έργο SMILE στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας MED PROGRAMME (MED)

Έργο REPUBLIC-MED στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας MED PROGRAMME (MED)

             _____________
 

The Municipality of Piraeus has implemented the following projects in the framework of European Commissionʼs (EC) Territorial Cooperation Programmes.

CYCLECITIES Project in the framework of the European Territorial Cooperation Programme INTERREG IVC

TRACE Project in the framework of the European Territorial Cooperation Programme South-East Europe (SEE)

SMILE Project in the framework of the European Territorial Cooperation Programme MED PROGRAMME (MED)

REPUBLIC-MED in the framework of the European Territorial Cooperation Programme MED PROGRAMME (MED)

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by