ελληνικά
Small text Medium text Large text

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ

email

Γλύκα -Χαρβαλάκου Αθηνά

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, με αρμοδιότητα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

2132022761

2132022762

 

 

 athinaglyka@gmail.com

Μελάς Ιωάννης

Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου με αρμοδιότητα στη Δ/νση Προσόδων και Εμπορίου.

 2132022726

    FAX:      2132022239

imelas@pireasnet.gr

Καλογερόγιαννης Παναγιώτης

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρμοδιότητα στη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

2104101372 

 panag.kalogerogiannhs@yahoo.gr

Βοϊδονικόλας Σταύρος Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

2132123646

 1962stavrosvoid@gmail.com

Αργουδέλης Αλέξανδρος

Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες στη Δ/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης και στον τομέα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

2104199838

     FAX:

2104199837

 alexandros@argoudelis.gr

Βεντούρης Αντρέας

Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Πληροφορικής, Διεύθυνσης Επικοινωνίας - Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης και Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης 

2132022392

 vedouris.andreas@gmail.com

Γαϊτανάρος Στυλιανός

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου και Μηχανολογικού - Ηλεκτρολογικού.

 Τηλ. & Φαξ: 213-2123633

 sgaitanaros@pireasnet.gr

Σιγαλάκος Κυριάκος

Αντιδήμαρχος Δόμησης & Γ.Σ.Π. και Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.

 2132123614

 2132123635

697 587 6853
694 455 6599

 ksigalakos@pireasnet.gr

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by