Λειτουργία:  
ελληνικά
Small text Medium text Large text

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ/ΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
EMAIL
Ζηλάκου Χαραλαμπία Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών για την εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Βρεφονηπιακών Σταθμών.

2132022015

zilakouxaris@pireasnet.gr
 
Αγραπίδης Χρήστος
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 2132022773 

2132022124

 xagrapidis@pireasnet.gr
Ειρήνη Νταϊφά Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού με
αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Πολιτισμού, εκτός του τμήματος Αθλητισμού.

2104143356

2104143359

 irene.daifas@gmail.com
Κόκκαλης Πέτρος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας και του ανατίθεται η εποπτεία και ο συντονισμός της Δ/νσης Προγραμματισμού &
Ανάπτυξης.

 2132022357

 2132022358

 petros@kokkalis.gr
Καρβουνάς Νικόλαος
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των Δ/νσεων Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης και Εξυπηρέτησης Πολιτών.  2132022767  2132022013 karvounas@gmail.com
 
     
Καλαμακιώτης Νικόλαος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες στη Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης καθώς επίσης και την έκδοση της τελικής απόφασης για την έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων.

 2132022361

 2132022119

 nikoskalamakiotis@hotmail.com

 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by