ελληνικά
Small text Medium text Large text

* H υπηρεσία αφορά μόνο το προσωπικό του Δήμου Πειραιά.

* Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία αφού προηγουμένως έχετε κάνει ΕΙΣΟΔΟ με τον κωδικό που σας έχει χορηγηθεί από το Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης.

* H υπηρεσία αφορά μόνο το προσωπικό του Δήμου Πειραιά.

* Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία αφού προηγουμένως έχετε κάνει ΕΙΣΟΔΟ με τον κωδικό που σας έχει χορηγηθεί από το Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης.

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by