ελληνικά
Small text Medium text Large text

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά. Στόχος μας η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη 

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά. Στόχος μας η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη 

Ο Δήμος Πειραιά με τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες μέσω ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

 • εισάγει τις νέες τεχνολογίες σε τοπικό επίπεδο με αποτέλεσμα τη βελτίωση της επικοινωνίας και της ποιότητας της εξυπηρέτησης που λαμβάνει ο πολίτης από το Δήμο.
 •  συμβάλλει άμεσα στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών εξυπηρέτησης του Δήμου προς στους πολίτες και στις επιχειρήσεις
 • δημιουργεί την απαραίτητη υποδομή που θα συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων από τους Δήμους υπηρεσιών και
 • αντικαθιστά το υφιστάμενο χειρογραφικό σύστημα από το μηχανογραφικό.
 • συμβάλλει στη μείωση των επισκέψεων του κοινού στους Δήμους εφόσον οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες μέσω Διαδικτύου
 •  δημιουργεί ηλεκτρονική διαχείριση των αρχείων και των αιτήσεων που τηρούνται από τους Δήμους, με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου ανταπόκρισης
 • συμβάλλει στη συνεχή, αδιάλειπτη και αποτελεσματική ενημέρωση και επικοινωνία του πολίτη με τους Δήμους
 •  συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου
 • ενισχύει την δημοκρατία μέσα από τις ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις των πολιτών σε θέματα που άπτονται της περιοχής τους.
 •  μειώνει το κόστος της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας διακίνησης των πληροφοριών
 • αναβαθμίζει τις παρεχόμενες προς τον πολίτη υπηρεσίες, μέσω αυτοματοποιημένων και φιλικών προς τον χρήστη συστημάτων πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με τις Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 • βελτιώνει την εξυπηρέτηση του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες οι οποίες απαιτούν εμπλοκή περισσοτέρων του ενός Φορέα, με τελικό στόχο την παροχή υπηρεσιών μιας στάσης.
 • αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται από την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και από την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης και χρηματοδότησης τηλεπικοινωνιακών έργων
 • μειώνει το "ψηφιακό χάσμα" στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by