ελληνικά
Small text Medium text Large text

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Πειραιά

Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο του "Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010 - 2013", με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ - ΥΠΕΣ) και με χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013" (ΕΠΔΜ), έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένο πανελλαδικό Δίκτυο Δομών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, το οποίο περιλαμβάνει δεκατέσσερα (14) Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, καθώς και είκοσι πέντε (25) Συμβουλευτικά Κέντρα Δήμων και δέκα εννέα (19)  Ξενώνες Φιλοξενίας Δήμων της χώρας που επιλέχθηκαν βάσει πληθυσμιακών και γεωγραφικών κριτηρίων. 
Στόχος του Δικτύου είναι η παροχή υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους για την πρόληψη και καταπολέμηση των σημαντικότερων μορφών έμφυλης βίας (ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, trafficking).  
Συνδετικό ιστό των δομών αποτελεί η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, η οποία έχει ήδη συμπληρώσει 4 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας. .
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με την ιδιότητα του Συντονιστή Δικαιούχου, υποστηρίζει τη δημιουργία και λειτουργία των παραπάνω αυτοδιοικητικών δομών.
Γενικά για τους Ξενώνες Φιλοξενίας των Δήμων
Στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνει η δημιουργία 19 Ξενώνων Φιλοξενίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας από τους Δήμους που εδρεύουν στις Πρωτεύουσες των Περιφερειών (στην Αττική: Αχαρναί, Αθήνα και Πειραιάς)
Η ανάπτυξη του Δικτύου Ξενώνων Φιλοξενίας  στοχεύει στη καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους
Ωφελούμενες από τη δημιουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας είναι οι γυναίκες θύματα βίας, trafficking κτλ και τα παιδιά τους, χωρίς να τίθεται περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προσέλευση των ωφελούμενων γυναικών. 
            Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του  Δήμου Πειραιά
 
Ο Δήμος Πειραιά μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής κ Δημόσιας υγείας και του Τομέα Πολιτικών Ισότητας των φύλων, υλοποιεί το συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα της πράξης ’’Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας’’.
Ο ξενώνας παρέχει ασφαλή διαμονή σε γυναίκες θύματα βίας και στα παιδιά τους (μέχρι την ηλικία των 18 ετών εφόσον πρόκειται για κορίτσια και των 12 , εφόσον πρόκειται για αγόρια) θύματα έμφυλης βίας και κακοποίησης.
Ο ξενώνας έχει δυνατότητα φιλοξενίας 20 γυναικών με τα παιδιά τους.
Ο ξενώνας παρέχει την δέουσα ψυχοκοινωνική και άλλη στήριξη στις γυναίκες αυτές, ώστε να αντιμετωπίσουν τόσο τα προβλήματα που προκύπτουν από την εν λόγω συνθήκη όσο και από τις τραυματικές τους εμπειρίες.
Οι παραπομπές γίνονται από:
- τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γ. Γραμματείας Ισότητας των φύλων (ΓΓΙΦ) και την τηλ γραμμή 15900.
- τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων
 - τις υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
Ο ξενώνας στελεχώνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό (Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος , Κοινωνικός Λειτουργός ) και Διοικητικό Προσωπικό και ο σκοπός που έχει συσταθεί είναι να παρέχει:
 Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης (εξειδικευμένη συμβουλευτική) των γυναικών θυμάτων και των παιδιών τους.
 Ενημέρωση, εξειδικευμένη πληροφόρηση εάν είναι αναγκαίο , προσφέρεται παραπομπή ή συνοδεία των γυναικών προς τις αρχές και τις υπηρεσίες υγείας.
Στόχος είναι η ενίσχυση της ψυχικής δομής του ατόμου , της προσωπικής ευθύνης και προώθηση των ποιοτικών ανθρώπινων σχέσεων και συναισθημάτων προς αποφυγή μελλοντικών κακοποιητικών πράξεων εις βάρος τους.
Αποκτώντας οι ίδιες την αυτοπεποίθησή τους θα είναι πλέον σε θέση να συνεχίσουν την ζωή τους σε νέες βάσεις και να στηρίξουν την όποια επιλογή τους.
Ο ξενώνας λειτουργεί καθημερινά , όλο το 24ωρο καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, ενώ φυλάσσεται από το προσωπικό ασφαλείας.
Για την εισαγωγή στον ξενώνα είναι απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις και οι ωφελούμενες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα και δωρεάν από συνεργαζόμενα Νοσοκομειακά Ιδρύματα.
Οι γυναίκες που πρόκειται να φιλοξενηθούν ενημερώνονται προφορικά και γραπτά για τους κανόνες λειτουργίας του ξενώνα και υπογράφουν την σχετική φόρμα αποδοχής των εν λόγω κανόνων.
Επίσης προβλέπονται να παρέχονται υπηρεσίες νομικής υποστήριξης προς τις ωφελούμενες γυναίκες σε συνεργασία με τα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και τον τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο.
Δράσεις – Συνεργασίες
Ο ξενώνας έχει πετύχει ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασιών με διάφορους φορείς , όπως:
- με σχολεία και τα κατά τόπους γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- με την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς φορείς (Κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων).
- με διάφορους Δημόσιους Οργανισμούς ( ΟΑΕΔ – Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας) ή μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της φιλοξενούμενης και των παιδιών τους.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι( http://www.eetaa.gr) ( http://www.isotita.gr) http://www.ekka.org.gr/
 
Ξενώνας κακοποιημένων γυναικών Δήμου Πειραιά e-mail: xenonasdp@pireasnet.gr
 

* Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΓΙΑ        ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ        ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ.

 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by