ελληνικά
Small text Medium text Large text

Γυαλί - Πλαστικό

   Α.        ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

   Β.         ΜΠΛΕ  ΚΑΔΟΙ

   Γ.         ΚΩΔΩΝΟΣΧΗΜΟΙ   ΚΑΔΟΙΕπικοινωνία για θέματα Ανακύκλωσης:
Γραφείο Αντιδημάρχου: 210 419 6051
Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης: 210 419 6017-6018

   Α.        ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

   Β.         ΜΠΛΕ  ΚΑΔΟΙ

   Γ.         ΚΩΔΩΝΟΣΧΗΜΟΙ   ΚΑΔΟΙΕπικοινωνία για θέματα Ανακύκλωσης:
Γραφείο Αντιδημάρχου: 210 419 6051
Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης: 210 419 6017-6018

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by