ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

Διεύθυνση Διοίκησης

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ.18535

6ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022229 Φαξ 213 2022228

Τμήμα Διοικητικού

4ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022245  213 2022244 Φαξ 213 2022245 e_mail: dioikisi@pireasnet.gr


   Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου

6ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022241  213 2022242 Φαξ 213 2022241 e_mail: athanasia@pireasnet.gr


   Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής

8ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022330  213 2022340-5 Φαξ 213 2022343 e_mail oikepitr@pireasnet.gr


  Τμήμα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6ος όροφος

Τηλέφωνο: 213 2022223  213 2022224  213 2022225   e_mail epiotzois@pireasnet.gr


  Τμήμα Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων

Τηλέφωνο 213 2022220  Φαξ  213 2022262

-Α’ Δημοτική Κοινότητα

Λεωφόρος Χατζηκυριακού 89 ( είσοδος ) & Κλεισόβης

Τηλέφωνο 210 4599956-7 Φαξ210 4599956 e_mail addpir@pireasnet.gr

-Β’ Δημοτική Κοινότητα

Ιακώβου Δραγάτση 1Α-Β

Τηλέφωνο 210 4220064  210 4220066 e_mai bddpir@pireasnet.gr

-Γ’ Δημοτική Κοινότητα

Φαληρέως 5  -  Νέο Φάληρο

Τηλέφωνο 210 4823418  210 4827739  e_mail cddpir@pireasnet.gr

-Δ’ Δημοτική Κοινότητα

Σπυρίδωνος πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιώργη Καμίνια
Τηλέφωνο 210 4827026  φαξ 210 4827463
  e_mail dddpir@pireasnet.gr

-Ε’ Δημοτική Κοινότητα

Καλλέργη 142 - Αγία Σοφία

Τηλέφωνο 210 4622589   210 4622587  φαξ 210 4625055  e_mail:eddpir@pireasnet.gr


  Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου

1ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022037  213 2022010  Φαξ 213 2022009 e_mail  protokolo@pireasnet.gr


   Τμήμα Αποθήκης Υλικών

Ισόγειο

Τηλέφωνο 213 202 432  213 2022421 e_mail  apothiki@pireasnet.gr

  Τμήμα Φυλάκων και Καθαριστριών

Πύργος του Πειραιά -1ος όροφος (είσοδος από Δημοσθένους)

Τηλέφωνο 213 2024731-3 Φαξ 213 2024733 e_mail  johngate@pireasnet.gr
 

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

 

Διεύθυνση Διοίκησης

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ.18535

6ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022229 Φαξ 213 2022228

Τμήμα Διοικητικού

4ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022245  213 2022244 Φαξ 213 2022245 e_mail: dioikisi@pireasnet.gr


   Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου

6ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022241  213 2022242 Φαξ 213 2022241 e_mail: athanasia@pireasnet.gr


   Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής

8ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022330  213 2022340-5 Φαξ 213 2022343 e_mail oikepitr@pireasnet.gr


  Τμήμα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6ος όροφος

Τηλέφωνο: 213 2022223  213 2022224  213 2022225   e_mail epiotzois@pireasnet.gr


  Τμήμα Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων

Τηλέφωνο 213 2022220  Φαξ  213 2022262

-Α’ Δημοτική Κοινότητα

Λεωφόρος Χατζηκυριακού 89 ( είσοδος ) & Κλεισόβης

Τηλέφωνο 210 4599956-7 Φαξ210 4599956 e_mail addpir@pireasnet.gr

-Β’ Δημοτική Κοινότητα

Ιακώβου Δραγάτση 1Α-Β

Τηλέφωνο 210 4220064  210 4220066 e_mai bddpir@pireasnet.gr

-Γ’ Δημοτική Κοινότητα

Φαληρέως 5  -  Νέο Φάληρο

Τηλέφωνο 210 4823418  210 4827739  e_mail cddpir@pireasnet.gr

-Δ’ Δημοτική Κοινότητα

Σπυρίδωνος πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιώργη Καμίνια
Τηλέφωνο 210 4827026  φαξ 210 4827463
  e_mail dddpir@pireasnet.gr

-Ε’ Δημοτική Κοινότητα

Καλλέργη 142 - Αγία Σοφία

Τηλέφωνο 210 4622589   210 4622587  φαξ 210 4625055  e_mail:eddpir@pireasnet.gr


  Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου

1ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022037  213 2022010  Φαξ 213 2022009 e_mail  protokolo@pireasnet.gr


   Τμήμα Αποθήκης Υλικών

Ισόγειο

Τηλέφωνο 213 202 432  213 2022421 e_mail  apothiki@pireasnet.gr

  Τμήμα Φυλάκων και Καθαριστριών

Πύργος του Πειραιά -1ος όροφος (είσοδος από Δημοσθένους)

Τηλέφωνο 213 2024731-3 Φαξ 213 2024733 e_mail  johngate@pireasnet.gr
 

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

 

Διεύθυνση Διοίκησης


Αποστολή
Η παροχή υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
o Τμήμα Διοικητικού
o Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου
o Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής
o Τμήμα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
o Τμήμα Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων
o Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου
o Τμήμα Αποθήκης Υλικών
o Τμήμα Φυλάκων και Καθαριστριών
o Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4.1.1. Τμήμα Διοικητικού
Αρμοδιότητες
 Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο και αρχείο του Δήμου, καθώς επίσης μητρώο και αρχείο όσων διετέλεσαν δημοτικοί άρχοντες της πόλης και επίτιμοι δημότες.
 Φροντίζει για όλα τα θέματα που αναφέρονται στον καθορισμό της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου και τηρεί το σχετικό αρχείο.
 Εκτελεί τις υποχρεώσεις του Δήμου που ανατίθενται σ’ αυτόν ως όργανο της Κρατικής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 Φροντίζει για την παραλαβή και διανομή της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Συγκεντρώνει και κοινοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, τους νόμους, διατάγματα, αποφάσεις, διαταγές, εγκυκλίους κλπ. σε αντίγραφο και τηρεί αρχείο αυτών (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).
 Φροντίζει για την στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου και σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία συντάσσει τα σχετικά μισθωτήρια – συμφωνητικά και φροντίζει για την τήρηση των φακέλων των ακινήτων που ενοικιάζει ο Δήμος.
 Τηρεί τη βιβλιοθήκη της Διεύθυνσης Διοίκησης και το σχετικό βιβλίο ευρετήριο, συγγραμμάτων κλπ. που φυλάσσονται σ’ αυτήν.
 Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την ετήσια λογοδοσία του Δημάρχου, όπως αυτή προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 Φροντίζει για τα υλικά εκτύπωσης, τα υλικά των φωτοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, μεριμνά για την προμήθεια και την καλή λειτουργία των μηχανημάτων.
 Φροντίζει για την αγορά βιβλίων και συγγραμμάτων που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη διανομή τους στις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Φροντίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και μετά από πρόταση της Δ/νσης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, για τη μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, και γενικώς για τη στέγαση και συστέγαση αυτών.
 Συντάσσει και αποστέλλει στο τέλος κάθε μήνα στο Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών, βεβαιώσεις για τη συνέχεια χρήσεως των μισθωμένων ακινήτων από τις Υπηρεσίες του Δήμου, για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων καταβολής των μισθωμάτων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.2. Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Μεριμνά για τη συγκέντρωση των φακέλων των θεμάτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις εισηγήσεις των εντεταλμένων διοικητικών οργάνων του Δήμου, τους οποίους θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων Δημοτικών Συμβούλων για την ενημέρωσή τους.
 Διεξάγει όλη την υπηρεσία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών του και φροντίζει για την συγκέντρωση των στοιχείων που είναι αναγκαία ώστε οι υποθέσεις που εισάγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση να είναι πλήρεις.
 Μεριμνά για την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.
 Μεριμνά για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των αποφάσεων που λαμβάνονται. Εφόσον τα πρακτικά καταρτίζονται με τη χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής, τηρεί με κανονική σειρά, αρίθμηση και θεώρηση, τα φύλλα χάρτου, στα οποία περιέχονται τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα τα οποία βιβλιοδετεί στο τέλος κάθε χρόνου.
 Μεριμνά για την τήρηση αρχείου με τα πρακτικά και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα με την περίπτωση, από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και από άλλες σχετικές διατάξεις.
 Μεριμνά για την υποβολή αντιγράφων των αποφάσεων στην αρμόδια αρχή για τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.
 Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις αρμόδιες για την εκτέλεσή τους υπηρεσίες του Δήμου.
 Μεριμνά για την τήρηση των από το Νόμο προβλεπομένων βιβλίων κατά λόγον αρμοδιότητος.
 Μεριμνά για την έκδοση αντιγράφων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
 Τηρεί το βιβλίο ερωτήσεων και επερωτήσεων που καταθέτουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στο Προεδρείο.
 Τηρεί βιβλίο επιτροπών που συγκροτούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών τους.
 Διαβιβάζει στις αρμόδιες Επιτροπές του Σώματος για μελέτη τα θέματα που παραπέμπονται σ’ αυτές και τα παρακολουθεί για την έγκαιρη επαναφορά τους στο Συμβούλιο για την λήψη της οριστικής απόφασης.
 Απαντά εγγράφως στις εποπτεύουσες αρχές και στον ελεγκτή νομιμότητας και αιτιολογεί, σε συνεργασία με την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία, την προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.3. Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στα μέλη αυτής και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των θεμάτων.
 Συντάσσει νομότυπα τις αποφάσεις που παίρνονται και τις υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές για έγκριση.
 Μεριμνά για την υποβολή αντιγράφων των αποφάσεων στην αρμόδια αρχή για τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.
 Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αρμοδιότητας του για λήψη τελικής απόφασης.
 Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων στις αρμόδιες για την εκτέλεσή τους υπηρεσίες του Δήμου.
 Τηρεί το αρχείο των αποφάσεων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και βιβλιοδετεί τα πρωτότυπα αυτών σε ειδικό βιβλίο.
 Μεριμνά για την τήρηση αρχείου με τα πρακτικά και τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
 Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.
 Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα με την περίπτωση, από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και από άλλες σχετικές διατάξεις.
 Εκτελεί κάθε εργασία που είναι σχετική με τις δημοπρασίες μετά από τη σύνταξη της εισήγησης και τη συμπλήρωση των σχετικών δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 Μεριμνά για τη σύνταξη της έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου και την υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού.
 Μεριμνά για τη σύνταξη της έκθεσης απολογισμού ή ισολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου και την υποβάλλει μαζί με τον απολογισμό και ισολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
 Τηρεί τα βιβλία: α) καταχώρησης εφημερίδων που δημοσιεύθηκαν οι διακηρύξεις των δημοπρασιών, β) πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, γ) ευρετήριο αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και δ) διεκπεραίωσης.
 Τηρεί αρχείο των αναθέσεων που έχουν αποφασισθεί και των αντίστοιχων συμβάσεων που έχουν συναφθεί.
 Τηρεί φάκελο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στους διαγωνισμούς μέχρι την επιστροφή τους στους ενδιαφερόμενους.
 Υποβάλλει ονομαστικές καταστάσεις συμμετοχής στις συνεδριάσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής στην Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Μισθοδοσίας.
 Διενεργεί κάθε σχετική εργασία για τα θέματα από το νόμο είναι αρμόδια η Οικονομική Επιτροπή.
 Απαντά εγγράφως στις εποπτεύουσες αρχές και στον ελεγκτή νομιμότητας και αιτιολογεί την προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 Εκτελεί επίσης κάθε εργασία που απαιτείται σε εκτέλεση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και κάθε διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.4. Τμήμα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στα μέλη αυτής και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των θεμάτων.
 Συντάσσει νομότυπα τις αποφάσεις που παίρνονται και τις υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές για έγκριση.
 Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητας του για λήψη τελικής απόφασης.
 Μεριμνά για την υποβολή αντιγράφων των αποφάσεων στην αρμόδια αρχή για τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.
 Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων στις αρμόδιες για την εκτέλεσή τους υπηρεσίες του Δήμου.
 Τηρεί το αρχείο των αποφάσεων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και βιβλιοδετεί τα πρωτότυπα αυτών σε ειδικό βιβλίο.
 Μεριμνά για την τήρηση αρχείου με τα πλήρη πρακτικά και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα με την περίπτωση, από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και από άλλες σχετικές διατάξεις.
 Υποβάλλει ονομαστικές καταστάσεις συμμετοχής στις συνεδριάσεις των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Μισθοδοσίας.
 Διενεργεί κάθε σχετική εργασία για τα θέματα από το νόμο είναι αρμόδια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 Απαντά εγγράφως στις εποπτεύουσες αρχές και στον ελεγκτή νομιμότητας και αιτιολογεί την προσβαλλόμενη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Εκτελεί επίσης κάθε εργασία που απαιτείται σε εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και κάθε διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.5. Τμήμα Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων

Το Τμήμα περιλαμβάνει και 5 γραφεία ένα για κάθε μία Δημοτική Κοινότητα.
Αρμοδιότητες
Αναλυτικά για το Τμήμα και για κάθε Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.):
 Μεριμνά για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δ.Κ..
 Φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και την ορθή σύνταξη των λαμβανομένων αποφάσεων τις οποίες διαβιβάζει αρμοδίως και κατά περίπτωση στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Τηρεί αρχείο των πρακτικών των συνεδριάσεων και των λαμβανομένων αποφάσεων.
 Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών του συμβουλίου της κάθε Δ.Κ..
 Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα με την περίπτωση, από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και από άλλες σχετικές διατάξεις.
 Δέχεται έγγραφες και προφορικές αναφορές δημοτών για θέματα γενικά του τομέα της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας, τις οποίες καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο και φροντίζει δια των οργάνων της Δ.Κ. ή άλλων υπηρεσιών του Δήμου για την επίλυσή τους και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων δημοτών.
 Μεριμνά για την οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην κάθε Δ.Κ. υλοποιώντας αποφάσεις του αντίστοιχου Συμβουλίου.
 Συντονίζει τις εργασίες του διατιθέμενου στη Δ.Κ. προσωπικού και παρέχει κάθε άλλη υπηρεσία που μεταβιβάζεται με σκοπό την αποκέντρωση.
 Φροντίζει για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αχρήστων αντικειμένων από κοινόχρηστους χώρους και οικόπεδα της περιοχής του σε συνεργασία με τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, καθώς και για την αντιμετώπιση της αφισορύπανσης.
 Με τους διατιθέμενους στη Κοινότητα Μηχανικούς και Γεωπόνους, οι οποίοι υπάγονται απ’ ευθείας στις αντίστοιχες Τεχνικές Διευθύνσεις του Δήμου, παρακολουθεί την πορεία των εκτελουμένων έργων στη Δ.Κ..
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Γραφείο Νομικών Προσώπων
 Ενεργεί κάθε διαδικασία για τη σύσταση από το Δήμο Νομικών Προσώπων οποιασδήποτε μορφής.
 Συνεργάζεται με την Διοίκηση των Νομικών Προσώπων και την υπηρεσία αυτών για την καλύτερη λειτουργία τους και την επίτευξη του προορισμού τους.
 Ενημερώνει το Δήμαρχο πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Νομικά Πρόσωπα και εισηγείται ενδεδειγμένες λύσεις.
 Τηρεί ειδικό αρχείο με ότι αφορά τη σύσταση και τα όργανα διοίκησής τους.
 Επιμελείται την εισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο των εισηγήσεων των Νομικών Προσώπων που υποβάλλονται σ΄ αυτό λόγω αρμοδιότητας.
 Συνεργάζεται με τα Νομικά Πρόσωπα για την επιτυχή διοργάνωση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος.
 Εισηγείται υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων του Ν. 3584/07 «περί κατάστασης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων».
 Εισηγείται στον Δήμαρχο την ψήφιση των πιστώσεων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση ή την ειδική ενίσχυση των Νομικών Προσώπων.
 Ενεργεί κάθε διαδικασία για την σύσταση των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ., τη συγκρότηση της διοίκησής τους, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών τους Συμβουλίων, την ψήφιση των προϋπολογισμών – ισολογισμών και των λοιπών διαχειριστικών πράξεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση των κανονισμών και τέλος για την πιθανή τους διάλυση.
 Προωθεί και συντονίζει τη συνεργασία ανάμεσα σ’ αυτές και τα διοικητικά όργανα του Δήμου, σε όποιες περιπτώσεις τούτο προβλέπεται από τον νόμο.
 Συνεργάζεται, για τη νόμιμη και ολοκληρωμένη προώθηση των σχετικών διαδικασιών, με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.6. Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για την παραλαβή, πρωτοκόλληση, ευρετηρίαση, συσχέτιση και διεκπεραίωση όλων των εισερχόμενων εγγράφων, τα οποία τα διανέμει στις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Αντίστοιχα φροντίζει για την παραλαβή, πρωτοκόλληση, ευρετηρίαση, αρχειοθέτηση, συσχέτιση και διεκπεραίωση όλων των εξερχόμενων εγγράφων, και την ασφαλή τήρηση αρχείου των αντίστοιχων σχεδίων με τις πρωτότυπες υπογραφές.
 Τηρεί όλα τα κατά νόμο σχετικά βιβλία.
 Τηρεί το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο με καταχώρηση όλων των στοιχείων των εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων, και συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής για τη βελτίωση – συντήρηση του σχετικού λογισμικού.
 Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δήμου, που απευθύνεται προς όλες τις Δημόσιες ή Δημοτικές Υπηρεσίες ή δημότες, καθώς και την μέσα στο Δήμο μεταξύ των οργανικών μονάδων αλληλογραφία.
 Φροντίζει για την επίδοση στους δημότες ή στις διάφορες Αρχές εγγράφων που διαβιβάζονται στο Δήμο από άλλες Δημόσιες ή Δημοτικές Αρχές.
 Διενεργεί τις δημοσιεύσεις – τοιχοκολλήσεις των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπών, καθώς και των ανακοινώσεων και διακηρύξεων του Δήμου και των Αρχών, που διαβιβάζονται στο Δήμο για το σκοπό αυτό, συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις και φροντίζει για την διεκπεραίωσή τους.
 Τηρεί το Γενικό Αρχείο του Δήμου, εκδίδει τα αντίγραφα των εγγράφων στοιχείων που υπάρχουν σ’ αυτό, ύστερα από έγκριση του Διευθυντή και φροντίζει για την εκκαθάρισή του σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις.
 Φυλάσσει και συντηρεί τα δημοτικά έγγραφα όλων των Υπηρεσιών και είναι υπεύθυνο για τη σωστή αρχειοθέτησή τους.
 Εκδίδει στοιχεία που κάθε φορά του ζητούνται από τις διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.7. Τμήμα Αποθήκης Υλικών
Αρμοδιότητες

 Διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως υλικά όλων των υπηρεσιών του Δήμου όπως γραφική ύλη, έντυπα, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά μηχανήματα, μελάνια και toners φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων, έπιπλα και σκεύη, ιματισμό και κάθε άλλο είδος απαραίτητο για τη λειτουργία των Υπηρεσιών.
 Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής υλικών εκδίδοντας τα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής αντίστοιχα.
 Τηρεί βιβλίο αποθήκης παραλαβής και παράδοσης άχρηστου υλικού και μεριμνά για την ενέργεια εκποίησης ή καταστροφής των άχρηστων υλικών όλων των υπηρεσιών από τις οριζόμενες επιτροπές.
 Παρακολουθεί την έγκαιρη παράδοση των ειδών μέσα στα όρια που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις και ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες πριν τη λήξη της προθεσμίας για τις δικές τους ενέργειες.
 Φροντίζει για την καλή διατήρηση των διαφόρων ειδών που βρίσκονται στους χώρους των αποθηκών και εισηγείται για τη λήψη μέτρων με σκοπό την προστασία των ειδών αυτών από κινδύνους αλλοίωσης και καταστροφής τους.
 Τα τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.8. Τμήμα Φυλάκων και Καθαριστριών
Αρμοδιότητες

 Διαθέτει τους φύλακες – νυκτοφύλακες που έχει στην δύναμή του, για τη φύλαξη των κτιρίων που στεγάζονται Δημοτικές Υπηρεσίες, των χώρων που έχουν αποθηκευτεί τα διάφορα είδη και υλικά του Δήμου και των αθλητικών χώρων, πλαζ, Νεκροταφείου, Θεάτρων, παιδικών χαρών κλπ., ανάλογα με τις καθημερινές υπηρεσιακές ανάγκες.
 Ελέγχει την συνεχή παρουσία του πιο πάνω προσωπικού στους χώρους εργασίας του, κατά τη διάρκεια του ωραρίου υπηρεσίας του.
 Φροντίζει για την καθαριότητα των δημοτικών κτιρίων, αποθηκών και γηπέδων και διαθέτει ανάλογα το προσωπικό καθαριότητας. Έχει την ευθύνη της προμήθειας των υλικών καθαριότητας για τους πιο πάνω χώρους. Διαθέτει στις αντίστοιχες Υπηρεσίες το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας και ελέγχει την παρουσία του στους χώρους εργασίας, κατά την διάρκεια του ωραρίου υπηρεσίας.
 Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών καθαριότητας των πιο πάνω χώρων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.9. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 


Αποστολή
Η παροχή υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση είναι:
o Τμήμα Διοικητικού
o Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου
o Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής
o Τμήμα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
o Τμήμα Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων
o Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου
o Τμήμα Αποθήκης Υλικών
o Τμήμα Φυλάκων και Καθαριστριών
o Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

4.1.1. Τμήμα Διοικητικού
Αρμοδιότητες
 Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο και αρχείο του Δήμου, καθώς επίσης μητρώο και αρχείο όσων διετέλεσαν δημοτικοί άρχοντες της πόλης και επίτιμοι δημότες.
 Φροντίζει για όλα τα θέματα που αναφέρονται στον καθορισμό της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου και τηρεί το σχετικό αρχείο.
 Εκτελεί τις υποχρεώσεις του Δήμου που ανατίθενται σ’ αυτόν ως όργανο της Κρατικής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 Φροντίζει για την παραλαβή και διανομή της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Συγκεντρώνει και κοινοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, τους νόμους, διατάγματα, αποφάσεις, διαταγές, εγκυκλίους κλπ. σε αντίγραφο και τηρεί αρχείο αυτών (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).
 Φροντίζει για την στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου και σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία συντάσσει τα σχετικά μισθωτήρια – συμφωνητικά και φροντίζει για την τήρηση των φακέλων των ακινήτων που ενοικιάζει ο Δήμος.
 Τηρεί τη βιβλιοθήκη της Διεύθυνσης Διοίκησης και το σχετικό βιβλίο ευρετήριο, συγγραμμάτων κλπ. που φυλάσσονται σ’ αυτήν.
 Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την ετήσια λογοδοσία του Δημάρχου, όπως αυτή προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 Φροντίζει για τα υλικά εκτύπωσης, τα υλικά των φωτοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, μεριμνά για την προμήθεια και την καλή λειτουργία των μηχανημάτων.
 Φροντίζει για την αγορά βιβλίων και συγγραμμάτων που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη διανομή τους στις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Φροντίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και μετά από πρόταση της Δ/νσης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, για τη μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, και γενικώς για τη στέγαση και συστέγαση αυτών.
 Συντάσσει και αποστέλλει στο τέλος κάθε μήνα στο Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών, βεβαιώσεις για τη συνέχεια χρήσεως των μισθωμένων ακινήτων από τις Υπηρεσίες του Δήμου, για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων καταβολής των μισθωμάτων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.2. Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου
Αρμοδιότητες

 Μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Μεριμνά για τη συγκέντρωση των φακέλων των θεμάτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις εισηγήσεις των εντεταλμένων διοικητικών οργάνων του Δήμου, τους οποίους θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων Δημοτικών Συμβούλων για την ενημέρωσή τους.
 Διεξάγει όλη την υπηρεσία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών του και φροντίζει για την συγκέντρωση των στοιχείων που είναι αναγκαία ώστε οι υποθέσεις που εισάγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση να είναι πλήρεις.
 Μεριμνά για την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.
 Μεριμνά για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των αποφάσεων που λαμβάνονται. Εφόσον τα πρακτικά καταρτίζονται με τη χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής, τηρεί με κανονική σειρά, αρίθμηση και θεώρηση, τα φύλλα χάρτου, στα οποία περιέχονται τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα τα οποία βιβλιοδετεί στο τέλος κάθε χρόνου.
 Μεριμνά για την τήρηση αρχείου με τα πρακτικά και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα με την περίπτωση, από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και από άλλες σχετικές διατάξεις.
 Μεριμνά για την υποβολή αντιγράφων των αποφάσεων στην αρμόδια αρχή για τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.
 Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις αρμόδιες για την εκτέλεσή τους υπηρεσίες του Δήμου.
 Μεριμνά για την τήρηση των από το Νόμο προβλεπομένων βιβλίων κατά λόγον αρμοδιότητος.
 Μεριμνά για την έκδοση αντιγράφων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
 Τηρεί το βιβλίο ερωτήσεων και επερωτήσεων που καταθέτουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στο Προεδρείο.
 Τηρεί βιβλίο επιτροπών που συγκροτούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών τους.
 Διαβιβάζει στις αρμόδιες Επιτροπές του Σώματος για μελέτη τα θέματα που παραπέμπονται σ’ αυτές και τα παρακολουθεί για την έγκαιρη επαναφορά τους στο Συμβούλιο για την λήψη της οριστικής απόφασης.
 Απαντά εγγράφως στις εποπτεύουσες αρχές και στον ελεγκτή νομιμότητας και αιτιολογεί, σε συνεργασία με την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία, την προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.3. Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στα μέλη αυτής και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των θεμάτων.
 Συντάσσει νομότυπα τις αποφάσεις που παίρνονται και τις υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές για έγκριση.
 Μεριμνά για την υποβολή αντιγράφων των αποφάσεων στην αρμόδια αρχή για τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.
 Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αρμοδιότητας του για λήψη τελικής απόφασης.
 Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων στις αρμόδιες για την εκτέλεσή τους υπηρεσίες του Δήμου.
 Τηρεί το αρχείο των αποφάσεων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και βιβλιοδετεί τα πρωτότυπα αυτών σε ειδικό βιβλίο.
 Μεριμνά για την τήρηση αρχείου με τα πρακτικά και τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
 Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.
 Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα με την περίπτωση, από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και από άλλες σχετικές διατάξεις.
 Εκτελεί κάθε εργασία που είναι σχετική με τις δημοπρασίες μετά από τη σύνταξη της εισήγησης και τη συμπλήρωση των σχετικών δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 Μεριμνά για τη σύνταξη της έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου και την υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού.
 Μεριμνά για τη σύνταξη της έκθεσης απολογισμού ή ισολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου και την υποβάλλει μαζί με τον απολογισμό και ισολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
 Τηρεί τα βιβλία: α) καταχώρησης εφημερίδων που δημοσιεύθηκαν οι διακηρύξεις των δημοπρασιών, β) πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, γ) ευρετήριο αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και δ) διεκπεραίωσης.
 Τηρεί αρχείο των αναθέσεων που έχουν αποφασισθεί και των αντίστοιχων συμβάσεων που έχουν συναφθεί.
 Τηρεί φάκελο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στους διαγωνισμούς μέχρι την επιστροφή τους στους ενδιαφερόμενους.
 Υποβάλλει ονομαστικές καταστάσεις συμμετοχής στις συνεδριάσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής στην Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Μισθοδοσίας.
 Διενεργεί κάθε σχετική εργασία για τα θέματα από το νόμο είναι αρμόδια η Οικονομική Επιτροπή.
 Απαντά εγγράφως στις εποπτεύουσες αρχές και στον ελεγκτή νομιμότητας και αιτιολογεί την προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 Εκτελεί επίσης κάθε εργασία που απαιτείται σε εκτέλεση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και κάθε διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.4. Τμήμα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αρμοδιότητες

 Καταρτίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φροντίζει για την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στα μέλη αυτής και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των θεμάτων.
 Συντάσσει νομότυπα τις αποφάσεις που παίρνονται και τις υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές για έγκριση.
 Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητας του για λήψη τελικής απόφασης.
 Μεριμνά για την υποβολή αντιγράφων των αποφάσεων στην αρμόδια αρχή για τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.
 Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων στις αρμόδιες για την εκτέλεσή τους υπηρεσίες του Δήμου.
 Τηρεί το αρχείο των αποφάσεων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και βιβλιοδετεί τα πρωτότυπα αυτών σε ειδικό βιβλίο.
 Μεριμνά για την τήρηση αρχείου με τα πλήρη πρακτικά και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα με την περίπτωση, από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και από άλλες σχετικές διατάξεις.
 Υποβάλλει ονομαστικές καταστάσεις συμμετοχής στις συνεδριάσεις των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Μισθοδοσίας.
 Διενεργεί κάθε σχετική εργασία για τα θέματα από το νόμο είναι αρμόδια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 Απαντά εγγράφως στις εποπτεύουσες αρχές και στον ελεγκτή νομιμότητας και αιτιολογεί την προσβαλλόμενη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Εκτελεί επίσης κάθε εργασία που απαιτείται σε εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και κάθε διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.5. Τμήμα Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων

Το Τμήμα περιλαμβάνει και 5 γραφεία ένα για κάθε μία Δημοτική Κοινότητα.
Αρμοδιότητες
Αναλυτικά για το Τμήμα και για κάθε Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.):
 Μεριμνά για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δ.Κ..
 Φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και την ορθή σύνταξη των λαμβανομένων αποφάσεων τις οποίες διαβιβάζει αρμοδίως και κατά περίπτωση στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Τηρεί αρχείο των πρακτικών των συνεδριάσεων και των λαμβανομένων αποφάσεων.
 Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών του συμβουλίου της κάθε Δ.Κ..
 Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα με την περίπτωση, από τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και από άλλες σχετικές διατάξεις.
 Δέχεται έγγραφες και προφορικές αναφορές δημοτών για θέματα γενικά του τομέα της εκάστοτε Δημοτικής Κοινότητας, τις οποίες καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο και φροντίζει δια των οργάνων της Δ.Κ. ή άλλων υπηρεσιών του Δήμου για την επίλυσή τους και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων δημοτών.
 Μεριμνά για την οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην κάθε Δ.Κ. υλοποιώντας αποφάσεις του αντίστοιχου Συμβουλίου.
 Συντονίζει τις εργασίες του διατιθέμενου στη Δ.Κ. προσωπικού και παρέχει κάθε άλλη υπηρεσία που μεταβιβάζεται με σκοπό την αποκέντρωση.
 Φροντίζει για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αχρήστων αντικειμένων από κοινόχρηστους χώρους και οικόπεδα της περιοχής του σε συνεργασία με τη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, καθώς και για την αντιμετώπιση της αφισορύπανσης.
 Με τους διατιθέμενους στη Κοινότητα Μηχανικούς και Γεωπόνους, οι οποίοι υπάγονται απ’ ευθείας στις αντίστοιχες Τεχνικές Διευθύνσεις του Δήμου, παρακολουθεί την πορεία των εκτελουμένων έργων στη Δ.Κ..
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Γραφείο Νομικών Προσώπων
 Ενεργεί κάθε διαδικασία για τη σύσταση από το Δήμο Νομικών Προσώπων οποιασδήποτε μορφής.
 Συνεργάζεται με την Διοίκηση των Νομικών Προσώπων και την υπηρεσία αυτών για την καλύτερη λειτουργία τους και την επίτευξη του προορισμού τους.
 Ενημερώνει το Δήμαρχο πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Νομικά Πρόσωπα και εισηγείται ενδεδειγμένες λύσεις.
 Τηρεί ειδικό αρχείο με ότι αφορά τη σύσταση και τα όργανα διοίκησής τους.
 Επιμελείται την εισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο των εισηγήσεων των Νομικών Προσώπων που υποβάλλονται σ΄ αυτό λόγω αρμοδιότητας.
 Συνεργάζεται με τα Νομικά Πρόσωπα για την επιτυχή διοργάνωση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος.
 Εισηγείται υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων του Ν. 3584/07 «περί κατάστασης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων».
 Εισηγείται στον Δήμαρχο την ψήφιση των πιστώσεων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση ή την ειδική ενίσχυση των Νομικών Προσώπων.
 Ενεργεί κάθε διαδικασία για την σύσταση των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ., τη συγκρότηση της διοίκησής τους, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών τους Συμβουλίων, την ψήφιση των προϋπολογισμών – ισολογισμών και των λοιπών διαχειριστικών πράξεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση των κανονισμών και τέλος για την πιθανή τους διάλυση.
 Προωθεί και συντονίζει τη συνεργασία ανάμεσα σ’ αυτές και τα διοικητικά όργανα του Δήμου, σε όποιες περιπτώσεις τούτο προβλέπεται από τον νόμο.
 Συνεργάζεται, για τη νόμιμη και ολοκληρωμένη προώθηση των σχετικών διαδικασιών, με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.6. Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου
Αρμοδιότητες

 Φροντίζει για την παραλαβή, πρωτοκόλληση, ευρετηρίαση, συσχέτιση και διεκπεραίωση όλων των εισερχόμενων εγγράφων, τα οποία τα διανέμει στις Υπηρεσίες του Δήμου.
 Αντίστοιχα φροντίζει για την παραλαβή, πρωτοκόλληση, ευρετηρίαση, αρχειοθέτηση, συσχέτιση και διεκπεραίωση όλων των εξερχόμενων εγγράφων, και την ασφαλή τήρηση αρχείου των αντίστοιχων σχεδίων με τις πρωτότυπες υπογραφές.
 Τηρεί όλα τα κατά νόμο σχετικά βιβλία.
 Τηρεί το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο με καταχώρηση όλων των στοιχείων των εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων, και συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής για τη βελτίωση – συντήρηση του σχετικού λογισμικού.
 Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δήμου, που απευθύνεται προς όλες τις Δημόσιες ή Δημοτικές Υπηρεσίες ή δημότες, καθώς και την μέσα στο Δήμο μεταξύ των οργανικών μονάδων αλληλογραφία.
 Φροντίζει για την επίδοση στους δημότες ή στις διάφορες Αρχές εγγράφων που διαβιβάζονται στο Δήμο από άλλες Δημόσιες ή Δημοτικές Αρχές.
 Διενεργεί τις δημοσιεύσεις – τοιχοκολλήσεις των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπών, καθώς και των ανακοινώσεων και διακηρύξεων του Δήμου και των Αρχών, που διαβιβάζονται στο Δήμο για το σκοπό αυτό, συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις και φροντίζει για την διεκπεραίωσή τους.
 Τηρεί το Γενικό Αρχείο του Δήμου, εκδίδει τα αντίγραφα των εγγράφων στοιχείων που υπάρχουν σ’ αυτό, ύστερα από έγκριση του Διευθυντή και φροντίζει για την εκκαθάρισή του σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις.
 Φυλάσσει και συντηρεί τα δημοτικά έγγραφα όλων των Υπηρεσιών και είναι υπεύθυνο για τη σωστή αρχειοθέτησή τους.
 Εκδίδει στοιχεία που κάθε φορά του ζητούνται από τις διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.7. Τμήμα Αποθήκης Υλικών
Αρμοδιότητες

 Διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως υλικά όλων των υπηρεσιών του Δήμου όπως γραφική ύλη, έντυπα, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά μηχανήματα, μελάνια και toners φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων, έπιπλα και σκεύη, ιματισμό και κάθε άλλο είδος απαραίτητο για τη λειτουργία των Υπηρεσιών.
 Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής υλικών εκδίδοντας τα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής αντίστοιχα.
 Τηρεί βιβλίο αποθήκης παραλαβής και παράδοσης άχρηστου υλικού και μεριμνά για την ενέργεια εκποίησης ή καταστροφής των άχρηστων υλικών όλων των υπηρεσιών από τις οριζόμενες επιτροπές.
 Παρακολουθεί την έγκαιρη παράδοση των ειδών μέσα στα όρια που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις και ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες πριν τη λήξη της προθεσμίας για τις δικές τους ενέργειες.
 Φροντίζει για την καλή διατήρηση των διαφόρων ειδών που βρίσκονται στους χώρους των αποθηκών και εισηγείται για τη λήψη μέτρων με σκοπό την προστασία των ειδών αυτών από κινδύνους αλλοίωσης και καταστροφής τους.
 Τα τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.8. Τμήμα Φυλάκων και Καθαριστριών
Αρμοδιότητες

 Διαθέτει τους φύλακες – νυκτοφύλακες που έχει στην δύναμή του, για τη φύλαξη των κτιρίων που στεγάζονται Δημοτικές Υπηρεσίες, των χώρων που έχουν αποθηκευτεί τα διάφορα είδη και υλικά του Δήμου και των αθλητικών χώρων, πλαζ, Νεκροταφείου, Θεάτρων, παιδικών χαρών κλπ., ανάλογα με τις καθημερινές υπηρεσιακές ανάγκες.
 Ελέγχει την συνεχή παρουσία του πιο πάνω προσωπικού στους χώρους εργασίας του, κατά τη διάρκεια του ωραρίου υπηρεσίας του.
 Φροντίζει για την καθαριότητα των δημοτικών κτιρίων, αποθηκών και γηπέδων και διαθέτει ανάλογα το προσωπικό καθαριότητας. Έχει την ευθύνη της προμήθειας των υλικών καθαριότητας για τους πιο πάνω χώρους. Διαθέτει στις αντίστοιχες Υπηρεσίες το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας και ελέγχει την παρουσία του στους χώρους εργασίας, κατά την διάρκεια του ωραρίου υπηρεσίας.
 Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών καθαριότητας των πιο πάνω χώρων.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.1.9. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχόμενων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.
 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by