ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση Επικοινωνίας - Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης 

8ος όροφος

Δραγάτση 12 

Τηλέφωνο 2132022354 716 FAX:213 2022355 

 Τμήμα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης

4ος όροφος

Τηλ.213-2022144   213-2022154 Φαξ:213-2022096 email: typos@pireasnet.gr 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

8ος όροφος

2132022347 - 2132022350 - 2132022351 email:pubrelations@pireasnet.gr

 

 

 

Διεύθυνση Επικοινωνίας - Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης 

8ος όροφος

Δραγάτση 12 

Τηλέφωνο 2132022354 716 FAX:213 2022355 

 Τμήμα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης

4ος όροφος

Τηλ.213-2022144   213-2022154 Φαξ:213-2022096 email: typos@pireasnet.gr 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

8ος όροφος

2132022347 - 2132022350 - 2132022351 email:pubrelations@pireasnet.gr

 

 

Διεύθυνση Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης

Διεύθυνση Επικοινωνίας - Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης:
Τμήμα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας Εξωτερικού
με τις πιο κάτω ανά Τμήμα αρμοδιότητες:

Τμήμα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης
Αρμοδιότητες:
Ενημερώνει τους δημότες και γενικά το κοινό για την δραστηριότητα της Δημοτικής Αρχής και το επιτελούμενο έργο της.
Οργανώνει συνεντεύξεις τύπου και φροντίζει για τη γενικότερη εξυπηρέτηση της παροχής πληροφοριών που αφορούν το Δήμο.
Συντάσσει και εκδίδει ενημερωτικά έντυπα όλων των δραστηριοτήτων του Δήμου, Κεντρικής Υπηρεσίας και Δημοτικών Κοινοτήτων και παρακολουθεί τον ημερήσιο τύπο.
Απαντά γραπτά σε συνεννόηση με το Δήμαρχο, όπου χρειάζεται στα σχόλια των εφημερίδων, περιοδικών και Ηλεκτρονικού Τύπου, που αφορούν την Δημοτική Αρχή και γενικά στο Δήμο.
Φροντίζει για την δημοσίευση των διακηρύξεων και των ανακοινώσεων των υπηρεσιών του Δήμου.
Συνεργάζεται με τον Τοπικό Τύπο για τοπικά θέματα.
Παραλαμβάνει τον Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο καθώς και όλα τα έντυπα που αποστέλλονται στον Δήμο και επιμελείται της καθημερινής αποδελτίωσής τους.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Αρμοδιότητες:
Τηρεί πίνακα Εθνικών, τοπικών, κ.λ.π. εορτών
Φροντίζει για την οργάνωση των δεξιώσεων, εορτών, τελετών εν γένει και καταρτίζει τα σχετικά προγράμματα (σημαιοστολισμοί, διακόσμηση, διανομή προσκλήσεων).
Επιμελείται την τεχνική κάλυψη όλων των εκδηλώσεων.
Προγραμματίζει τη διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Συναντήσεων κλπ., υποβάλλει σχέδιο στα αρμόδια όργανα για έγκριση και επιμελείται συνολικά και για κάθε θέμα που αφορά την άρτια διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών.
Επιμελείται όλων των διαδικασιών για τη συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις που προβάλουν το Δήμο ή τη πόλη , καθώς για τα μετάβαση στο εσωτερικό, Δημοτικής Αντιπροσωπείας ( Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι , Υπηρεσιακοί Παράγοντες)
Συνεργάζεται με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για επίσημες τελετές – εορτές κ.λ.π.
Τηρεί κατάλογο εξεχόντων μελών της κοινωνίας καθώς και οργανώσεων Σωματείων κ.λ.π.
Τηρεί φωτογραφικό και κάθε άλλο υλικό που αφορά εκδηλώσεις του Δήμου.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας Εξωτερικού
Αρμοδιότητες:
Φροντίζει για τη συμμετοχή του Δήμου σε Διεθνή και Εθνικά Δίκτυα Πόλεων.
Φροντίζει για τη συμμετοχή του Δήμου σε Συνδέσμους και Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.
Φροντίζει για τη συμμετοχή της Τοπικής Αρχής και του υπαλληλικού προσωπικού, κατά περίπτωση, σε διεθνείς συναντήσεις – σεμινάρια - συνέδρια, που γίνονται στο εξωτερικό, με θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Δήμου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα.
Φροντίζει για την προώθηση και υλοποίηση των διαδικασιών εκείνων που συμβάλλουν στις αδελφοποιήσεις του Δήμου με άλλες πόλεις του εξωτερικού σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Μέριμνα για την τήρηση των όρων των εκάστοτε συμφωνιών φιλίας και συνεργασίας.
Επιμελείται τις επαφές του Δήμου σε διμερές και διεθνές επίπεδο.
Διατηρεί αρχείο όλης της αλληλογραφίας με το εξωτερικό και μεταφράζει τις επιστολές και τα έγγραφα του εξωτερικού.
Επιμελείται όλες τις διαδικασίες μετάβασης στο εξωτερικό Δημοτικής Αντιπροσωπείας (Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Υπηρεσιακοί παράγοντες και μη).
Παρακολουθεί και προγραμματίζει έγκαιρα τη συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών φορέων και οργανώσεων.
Εκπροσωπεί το Δήμο σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις.
Διενεργεί επαφές με Δήμους Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών για την καλλιέργεια συνεργασιών, διδυμοποιήσεις, ανταλλαγές σχέσεων κτλ.
Διενεργεί συνεχείς επαφές με Διεθνείς Οργανισμούς για την προώθηση θεμάτων ανάπτυξης και προβολής.
Συνεργάζεται με τον απόδημο Ελληνισμό για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και προβολή του Δήμου αφ’ ενός και την αμοιβαία καλλιέργεια του αισθήματος αγάπης και συμπαράστασης με τους απόδημους αφ’ ετέρου.
Προβάλει και διαφημίζει το Δήμο μέσα από τοπικούς, κρατικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, εκδηλώσεις, εκθέσεις κτλ.
Συνεργάζεται και αναπτύσσει σχέσεις μεταξύ Δήμου και Διεθνών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συνεργάζεται και αναπτύσσει σχέσεις μεταξύ Δήμου και Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Συνεργάζεται και αναπτύσσει σχέσεις μεταξύ Δήμου, ΟΤΑ και άλλων οργανώσεων αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος χωρών που δεν υπάγονται στις ανωτέρω οργανώσεις, ή κρατών που η εκάστοτε Δημοτική Αρχή επιλέγει να αναπτύξει σχέσεις και να έχει ειδική συνεργασία.
Προωθεί και αναπτύσσει τις σχέσεις συνεργασίας με αδελφοποιημένες ή προς αδελφοποίηση (Πρωτόκολλα φιλίας και συνεργασίας) πόλεις του εξωτερικού.
Προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις τεχνικής, επιστημονικής, πολιτιστικής συνεργασίας με φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια, άλλα Πνευματικά Ιδρύματα, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς πάσης φύσεως κλπ) του εξωτερικού.
Γενικά προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις του Δήμου Πειραιά με το εξωτερικό.
Μέριμνα για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Δήμου στο εξωτερικό και εξασφαλίζει την αξιοποίηση των εργασιών των πάσης φύσεως Συνεδρίων στα οποία μετέχει ο Δήμος.
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.
 

 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by