ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Κτίριο Παλαιού Ταχυδρομείου Είσοδος από Φίλωνος 29
& Νοταρά 28 -Τ.Κ.185 37

Τηλέφωνο 210 4101693 - Φαξ 210 4101 695 - e_mail culture@ pireasnet.gr


Τμήμα Πινακοθήκης και Μουσείων

Κτίριο Παλαιού Ταχυδρομείου Είσοδος από Φίλωνος 29
& Νοταρά 28 -Τ.Κ.185 37

Τηλέφωνο 2104101402 - Φαξ 2104101409 - e_mail pinakothiki@pireasnet.gr


• Τμήμα Θεάτρων και Κινηματογράφων

Ελ.Βενιζέλου 22 Τ.Κ.18531 

Τηλέφωνο 2104126760 - 2104126762
 dtheatro@pireasnet.gr

• Τμήμα Ιστορικού – Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών

Πραξιτέλους 51 & Πύλης - Τ.Κ. 185 32

Τηλέφωνο 210 4134657-210 4134651 Φαξ 210 4134658 e_mail istoriko@pireasnet.gr

• Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης

Κτίριο Παλαιού Ταχυδρομείου Είσοδος από Φίλωνος 29
& Νοταρά 28 -Τ.Κ.185 37

Τηλέφωνο 210 4101692 - Φαξ 213 4101692 - e_mail painting@pireasnet.gr

 
• Τμήμα Αθλητισμού

Πλαζ Βοτσαλάκια Καστέλλα

Τηλέφωνο 213 2022478-213 2022479 Φαξ 2104132832 e_mail athlitikotmima@gmail.com

• Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Ελ. Βενιζέλου 22 Τ.Κ.185 31

Τηλέφωνο2104126730  2104126727  2104126735 Φαξ 2104126752 e_mail library@pireasnet.gr


• Τμήμα Φιλαρμονικής

Αντιπλοιάρχου Παν. Βλαχάκου 34 & Σαλαμίνος

Τηλέφωνο 2104201008 Φαξ 2104201008
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Κτίριο Παλαιού Ταχυδρομείου Είσοδος από Φίλωνος 29
& Νοταρά 28 -Τ.Κ.185 37

Τηλέφωνο 210 4101693 - Φαξ 210 4101 695 - e_mail culture@ pireasnet.gr


Τμήμα Πινακοθήκης και Μουσείων

Κτίριο Παλαιού Ταχυδρομείου Είσοδος από Φίλωνος 29
& Νοταρά 28 -Τ.Κ.185 37

Τηλέφωνο 2104101402 - Φαξ 2104101409 - e_mail pinakothiki@pireasnet.gr


• Τμήμα Θεάτρων και Κινηματογράφων

Ελ.Βενιζέλου 22 Τ.Κ.18531 

Τηλέφωνο 2104126760 - 2104126762
 dtheatro@pireasnet.gr

• Τμήμα Ιστορικού – Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών

Πραξιτέλους 51 & Πύλης - Τ.Κ. 185 32

Τηλέφωνο 210 4134657-210 4134651 Φαξ 210 4134658 e_mail istoriko@pireasnet.gr

• Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης

Κτίριο Παλαιού Ταχυδρομείου Είσοδος από Φίλωνος 29
& Νοταρά 28 -Τ.Κ.185 37

Τηλέφωνο 210 4101692 - Φαξ 213 4101692 - e_mail painting@pireasnet.gr

 
• Τμήμα Αθλητισμού

Πλαζ Βοτσαλάκια Καστέλλα

Τηλέφωνο 213 2022478-213 2022479 Φαξ 2104132832 e_mail athlitikotmima@gmail.com

• Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Ελ. Βενιζέλου 22 Τ.Κ.185 31

Τηλέφωνο2104126730  2104126727  2104126735 Φαξ 2104126752 e_mail library@pireasnet.gr


• Τμήμα Φιλαρμονικής

Αντιπλοιάρχου Παν. Βλαχάκου 34 & Σαλαμίνος

Τηλέφωνο 2104201008 Φαξ 2104201008
 

Διεύθυνση Πολιτισμού

Αποστολή
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό και αθλητισμό.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Πινακοθήκης και Μουσείων
• Τμήμα Θεάτρων και Κινηματογράφων
• Τμήμα Ιστορικού – Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών
• Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης
• Τμήμα Αθλητισμού
• Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης
• Τμήμα Φιλαρμονικής
• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι δραστηριότητες και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, όπου συμπίπτουν, υλοποιούνται συμπληρωματικά με τον Ο.Π.Α.Ν. και σε υποβοήθηση αυτού.

4.10.1. Τμήμα Πινακοθήκης και Μουσείων
Αρμοδιότητες

 Είναι υπεύθυνο για την με σύγχρονα Μουσειολογικά κριτήρια λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης και των Μουσείων του Δήμου (Σκηνογραφίας Π.Αραβαντινού, Δημοτ. Γλυπτοθήκης Γ.Καστριώτη, Συλλογής Σ.Λαζάρου, Συλλογής Θεάτρου Μ. Κατράκη, Συλλογής Κ.Τσακίρη κ.λ.π.).
 Επιμελείται την διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων εικαστικών τεχνών (ζωγραφικής γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας κ.λ.π.) καθώς και εκδηλώσεων διαλέξεων σεμιναρίων, κύκλο μαθημάτων κ.λ.π.
 Έχει την ευθύνη της συντήρησης της σωστής διαβίωσης, της ασφαλούς διαφύλαξης των Έργων Τέχνης καθώς και της οργάνωσης –λειτουργίας εργαστηρίου συντήρησης.
 Καταγράφει όλη την εικαστική περιουσία, τηρεί βιβλίο μητρώου στο οποίο καταγράφονται όλα τα Έργα Τέχνης καθώς και καρτέλες για κάθε έργο τέχνης που διαθέτει ή που έρχεται στην κυριότητα του.
 Επιμελείται της φωτογράφησης όλων των Έργων τηρώντας φωτογραφικό αρχείο. Ευθύνεται για ετήσιο έλεγχο το 1ο 10ήμερο κάθε Ιανουαρίου.
 Φροντίζει για την οργάνωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που γίνονται και υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που γίνονται στους χώρους του.
 Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Πινακοθήκης με την αγορά Έργων Τέχνης. Είναι αρμόδιο για την αποδοχή και εκτίμηση δωρεών Έργων Τέχνης.
 Είναι υπεύθυνο για την διεκπεραίωση αιτήσεων-προτάσεων καλλιτεχνών ή φορέων που ζητούν παραχώρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο αιθουσών για Εκθέσεις ή συνοδιοργάνωση Εκθέσεων κ.λ.π.
 Φροντίζει για την συγκρότηση καλλιτεχνικών επιτροπών με αντικείμενο την γνωμοδότηση για αγορά, Έργων Τέχνης, εκτίμηση δωρεών, παραχώρηση αιθουσών, ανταλλαγή Έργων με άλλα Μουσεία παραχώρηση έργων, χαρακτηρισμού έργων ως άχρηστα κ.λ.π.
 Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Ειδικής Βιβλιοθήκης με θέματα Τέχνης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.2. Τμήμα Θεάτρων και Κινηματογράφων
Αρμοδιότητες

 Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή μέσω της θεατρικής τέχνης, της πνευματικής καλλιέργειας των πολιτών και η δημιουργία προϋποθέσεων, κινήτρων για την ενθάρρυνση και την ανάδειξη του θεατρικού δυναμικού της πόλης. Οι σκοποί και οι στόχοι του είναι επιστημονικοί, καλλιτεχνικοί, επιμορφωτικοί και διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια, σεμινάρια, (σκηνογραφίας, ενδυματολογίας, αυτοσχεδιασμού κ.α) με σκοπό την προσέγγιση της τέχνης του θεάτρου, με μεθοδικό τρόπο.
 Οργανώνει εργαστήρια, παραστάσεις, φεστιβάλ, ερασιτεχνικών και επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων παρουσιάζει κλασικά αλλά και σύγχρονα έργα, αναζητεί και πειραματίζεται σε νέες μορφές θεάτρου και σκηνικής έκφρασης.
 Μεριμνά για θεατρικές εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με σχολεία και καλλιτεχνικούς οργανισμούς ή ΜΚΟ, πιλοτικά προγράμματα και ανταλλαγές με καλλιτεχνικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Πανεπιστήμια, Διεθνείς Ομοσπονδίες κ.α.).
 Δημιουργεί νέες θεατρικές δομές, που θα λειτουργούν παράλληλα με την κεντρική θεατρική σκηνή, καθιερώνει διαδικασίες ανάδειξης και προώθησης των νέων δημιουργών που θα εκκολαφθούν στην πόλη μας και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας του Πειραιά.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.3. Τμήμα Ιστορικού – Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών
Αρμοδιότητες

Το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Πειραιά είναι υπεύθυνο για τη διαφύλαξη, ταξινόμηση, καταλογογράφηση του Δημοτικού Αρχείου από την ίδρυση της πόλης, το 1835.
 Εντοπίζει, διασώζει, συγκεντρώνει, εποπτεύει, συντηρεί καταγράφει ταξινομεί και ευρετηριάζει:
 Τα αρχειακά τεκμήρια που παράγει ο Δήμος Πειραιά και οι εποπτευόμενες υπηρεσίες
 Το σύνολο του αρχειακού υλικού που διαθέτει για την ιστορία του Πειραιά.
 Όλα τα τεκμήρια που αναφέρονται στην διοικητική, οικονομική και κοινωνική ιστορία του αλλά και τη πολιτιστική κληρονομιά της πόλης του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής.
 Εμπλουτίζει τις συλλογές του με αγορές ή δανεισμό από αντίστοιχα αρχεία υπηρεσιών οργανισμών ή ξένων κρατών
 Διοργανώνει εκθέσεις συνέδρια , σεμινάρια , ομιλίες και κάθε είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις και παρεμβάλει με στόχο την προβολή της ιστορίας του Πειραιά.
 Συνεργάζεται με φορείς της πόλης αλλά και κατόχους ιδιωτικών αρχείων, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον.
 Εκδίδει δημοσιεύματα σχετικά με τον Πειραιά και την ιστορία του.
 Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού.
 Είναι υπεύθυνο για την ίδρυση ,οργάνωση και λειτουργία Μουσείου με θέμα την ιστορία του Πειραιά τον 19ο και 20ο αιώνα.
 Είναι υπεύθυνο για την ταξινόμηση, καταλογογράφηση και παρουσίαση των ήδη υπαρχουσών δωρεών ιδιωτών στο Ιστορικό Αρχείο.
 Διοργανώνει εκθέσεις των ιστορικών αυτών τεκμηρίων και φροντίζει για την καλύτερη προβολή και αξιοποίηση τους με εκδηλώσεις (ημερίδες, βραβεύσεις κ.λ.π.).
 Έχει την ευθύνη συντήρησης και ασφαλούς διαφύλαξης όλου του υλικού.
 Μεριμνά για τον εμπλουτισμό του φωτογραφικού αρχείου με νέους δωρητές, απόκτηση νέων συλλογών από δωρεές ,αγορές ,κ.λ.π.
 Συνεργάζεται με το Ιστορικό Αρχείο για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Μουσείου με θέμα την ιστορία του Πειραιά τον 19οκαι 20ο αιώνα
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.4. Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης
Αρμοδιότητες

 Η δημιουργία και λειτουργία προτύπων εργαστηρίων Εικαστικών Τεχνών (Ζωγραφικής – Γλυπτικής – Χαρακτικής), στα οποία ο μαθητής θα λάβει όλα τα απαραίτητα εφόδια για μια ολοκληρωμένη σπουδή πάνω στις βασικές αρχές των Εικαστικών Τεχνών.
 Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων εκμάθησης παραδοσιακών και σύγχρονων χορών
 Η υλοποίηση δράσεων για τη διάδοση της καλλιτεχνικής παιδείας
 Απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά κάθε δημότη που αγαπούν τις Εικαστικές Τέχνες και τον πολιτισμό και επιθυμούν να αφιερώσουν τον ελεύθερο χρόνο τους σε μια απόλυτα δημιουργική δραστηριότητα.
 Οργανώνει μαθήματα σε περιφερειακό επίπεδο, με τη δημιουργία Δικτύου εργαστηρίων, σε συνεργασία με τα Δημοτικά Διαμερίσματα σε κατάλληλα εξοπλισμένους και διαμορφωμένους χώρους.
 Διοργανώνει εκθέσεις, εκδηλώσεις, με έργα και παραστάσεις των μαθητών του καθώς και επισκέψεις και ξεναγήσεις σε εκθεσιακούς χώρους, μουσεία, πινακοθήκες, αίθουσες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.λ.π. και συμμετέχει σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς.
 Η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.5. Τμήμα Αθλητισμού
Αρμοδιότητες

 Συνεργάζεται με τον ΟΠΑΝ σε όλα τα θέματα αθλητισμού της πόλης.
 Προωθεί και εφαρμόζει προγράμματα μαζικού αθλητισμού για όλους του δημότες αλλά και κατοίκους της πόλης .
 Συνεργάζεται με φορείς (Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής) για την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων.
 Διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις, ημερίδες, τουρνουά, ομιλίες.
 Προωθεί προγράμματα σχολικού & ψυχαγωγικού αθλητισμού στους χώρους των σχολείων, ενώ παράλληλα παραχωρεί αθλητικές εγκαταστάσεις για τα σχολικά πρωταθλήματα και τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
 Εισηγείται την επιχορήγηση σωματείων, συλλόγων, ομίλων τα οποία αναπτύσσουν αθλητικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική δραστηριότητα του Δήμου (Ν. 3463/2006 Άρθρο 202).
 Ασχολείται με την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (Δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, κολυμβητήρια, στάδια).
 Ασκεί εποπτεία επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων τα οποία σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 Άρθρο 94, Παρ. 31 μπορεί να περιέλθουν στο Δήμο.
 Ενημερώνει και πληροφορεί συνολικά για την αθλητική δράση του Δήμου όλους του δημότες κατοίκους της πόλης.
 Βρίσκεται σε άμεση επαφή με το αρμόδιο Ν.Π.Δ.Δ. (συμπληρωματικά, επικουρικά) σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία, τις δραστηριότητες και τα προγράμματα.
 Τηρεί αρχείο αλληλογραφίας και ενημερώνει τη Δημοτική αρχή για την εν γένει λειτουργία του.
 Εισηγείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου την προμήθεια αθλητικών οργάνων που θα παραχωρούνται στα σχολεία του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.6. Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Αρμοδιότητες

 Επιμελείται της λειτουργίας σύμφωνα και με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των:
 Α. Αναγνωστηρίων γενικού ενδιαφέροντος (νεότερης, παλαιάς συλλογής)
 Β. Δανειστικού και Παιδικού Τμήματος.
 Γ. Αρχείου Αθηναϊκού Τύπου και ΦΕΚ
 Εκπονεί προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις (εκθέσεις έντυπου και μη υλικού), συζητήσεις, διαλέξεις με στόχο τη μόρφωση, την ενημέρωση και τη ψυχαγωγία των δημοτών της πόλης.
 Φροντίζει για τη λειτουργία των περιφερειακών βιβλιοθηκών ως αναγνωστηρίων και δανειστικών Τμημάτων, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των βιβλιοθηκών.
 Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις και τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, προβαίνει στην αγορά των νέων τίτλων για τον εμπλουτισμό των συλλογών του και τους προωθεί στο Τμήμα Επιλογής – Ταξινόμησης για την επιστημονική επεξεργασία τους.
 Φροντίζει για τη συντήρηση, βιβλιοδέτηση των συλλογών του, για απόσυρση του φθαρμένου υλικού, και ενημερώνει τους δελτιοκαταλόγους.
 Εκπονεί προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό τη μόρφωση και την ψυχαγωγία των δημοτών.
 Φροντίζει για τη δημιουργία παραρτημάτων βιβλιοθηκών στις Δημοτικές Κοινότητες.
 Διεκπεραιώνει την αγορά βιβλίων, τεχνικού εξοπλισμού, γραφικής ύλης, συνδρομών περιοδικών, Αθηναϊκού Τύπου, ΦΕΚ, συντηρήσεων, βιβλιοδετήσεων και όλων των λειτουργικών αναγκών του Τμήματος, αρχειοθέτηση εγγράφων, την κατάρτιση του προϋπολογισμού – απολογισμού του Τμήματος.
 Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις από καταλόγους εκδοτικών οίκων, βιβλιογραφίες από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, κατόπιν επισκέψεων σε βιβλιοπωλεία κλπ. και σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα καταρτίζει καταλόγους και άλλων εντύπων προς αγορά.
 Φροντίζει για την επιστημονική ταξινόμηση, καταλογογράφηση του έντυπου υλικού, (βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων), σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες βιβλιοθηκονομίας, την πληκτρολόγηση στα ειδικά τερματικά του μηχανογραφικού συστήματος όλων των Τμημάτων και τη διανομή τους σε αυτά.
 Φροντίζει για την κατάρτιση βιβλιογραφιών και τον εντοπισμό σπάνιων βιβλίων ή εντύπων καθώς και οπτικοακουστικού υλικού συναφούς προς τους στόχους των βιβλιοθηκών.
 Φροντίζει για την ανταλλαγή πολλαπλών αντιτύπων με άλλες βιβλιοθήκες και ιδρύματα και την παραλαβή βιβλίων που δωρίζονται στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες. Τα ως άνω βιβλία, ύστερα από σχετική επεξεργασία (καταλογογράφηση, ταξινόμηση) τα κατανέμει στα επί μέρους Τμήματα κατόπιν συνεννοήσεως και συνεργασίας με αυτά.
 Διεκπεραιώνει την αγορά εξοπλισμού (τεχνολογικός εξοπλισμός, γραφική ύλη κλπ. για τις λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος), διενεργεί την σχετική αλληλογραφία, αρχειοθετεί έγγραφα, την κατάρτιση του προϋπολογισμού – απολογισμού του Τμήματος.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.7. Τμήμα Φιλαρμονικής
Αρμοδιότητες

 Σχεδιασμός, εισήγηση, μέριμνα και υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην καλλιέργεια του μουσικού αισθήματος και την αναβάθμιση της μουσικής αισθητικής των πολιτών
 Συνεχής μέριμνα για την άρτια λειτουργία της Φιλαρμονικής, (στελέχωση − εκπαίδευση, εμφάνιση, εξοπλισμός, εμπλουτισμός προγραμμάτων).
 Συμμετοχή της Φιλαρμονικής σε δραστηριότητες όπως είναι: παρελάσεις, κάθε μορφής εθιμοτυπικές εκδηλώσεις, θρησκευτικές εκδηλώσεις και τελετές σε όλες τις εκκλησίες του Δήμου Πειραιά.
 Η μουσική διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και ευχαρίστηση των δημοτών, με την συμμετοχή της σε εορτές, τελετές υπαίθριες, παντός είδους συναυλίες κ.λ.π.
 Παρακολουθεί τις παρουσίες προσωπικού και διεκπεραιώνει τα διάφορα έγγραφα σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.
 Κάνει προτάσεις για αγορά μουσικών οργάνων, μουσικών βιβλίων(παρτιτούτες ) και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη και τη συντήρηση τους.
 Διοργανώνει, πραγματοποιεί και συμμετέχει σε Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ορχηστρών, Συμφωνικών Ορχηστρών και λοιπών μουσικών συνόλων, αναγνωρισμένου κύρους καθώς και σε μουσικές ή άλλου είδους εκδηλώσεις και εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Πειραιά, με σκοπό την πολιτιστική εκπροσώπηση και διαφήμιση του δήμου Πειραιά και του μουσικού συνόλου της Φιλαρμονικής του.
 Επιμελείται και διεξάγει μουσικούς διαγωνισμούς, συναντήσεις Μουσικών Συνόλων, Ορχηστρών.
 Πραγματοποιεί πολιτιστικές ανταλλαγές με μουσικά συγκροτήματα από άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και επιμελείται της σωστής προετοιμασίας της Φιλαρμονικής για τη συμμετοχή της στις παραπάνω εκδηλώσεις.
 Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια μουσικής και μουσικά προγράμματα και παρουσιάσεις για σχολεία Α/θμιας ΄& Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.
 Η Φιλαρμονική μπορεί να καλύπτει τις εκδηλώσεις που καλείται να εκπληρώσει και με μικρότερα όμοια σχήματα λόγω ιδιαίτερων συνθηκών (μέσα μετακίνησης, στενότητα χώρων εκδήλωσης, ισορροπίες μουσικών οργάνων) και μετά απόφαση του καλλιτεχνικού υπευθύνου αυτής.
 Προβάλλει με κάθε πρόσφορο μέσο το έργο της σε δικτυακούς τόπους, ραδιοφωνικές εκπομπές, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.8. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.

Αποστολή
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό και αθλητισμό.

Οργανόγραμμα
Τα τμήματα τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση είναι:
• Τμήμα Πινακοθήκης και Μουσείων
• Τμήμα Θεάτρων και Κινηματογράφων
• Τμήμα Ιστορικού – Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών
• Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης
• Τμήμα Αθλητισμού
• Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης
• Τμήμα Φιλαρμονικής
• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι δραστηριότητες και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, όπου συμπίπτουν, υλοποιούνται συμπληρωματικά με τον Ο.Π.Α.Ν. και σε υποβοήθηση αυτού.

4.10.1. Τμήμα Πινακοθήκης και Μουσείων
Αρμοδιότητες

 Είναι υπεύθυνο για την με σύγχρονα Μουσειολογικά κριτήρια λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης και των Μουσείων του Δήμου (Σκηνογραφίας Π.Αραβαντινού, Δημοτ. Γλυπτοθήκης Γ.Καστριώτη, Συλλογής Σ.Λαζάρου, Συλλογής Θεάτρου Μ. Κατράκη, Συλλογής Κ.Τσακίρη κ.λ.π.).
 Επιμελείται την διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων εικαστικών τεχνών (ζωγραφικής γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας κ.λ.π.) καθώς και εκδηλώσεων διαλέξεων σεμιναρίων, κύκλο μαθημάτων κ.λ.π.
 Έχει την ευθύνη της συντήρησης της σωστής διαβίωσης, της ασφαλούς διαφύλαξης των Έργων Τέχνης καθώς και της οργάνωσης –λειτουργίας εργαστηρίου συντήρησης.
 Καταγράφει όλη την εικαστική περιουσία, τηρεί βιβλίο μητρώου στο οποίο καταγράφονται όλα τα Έργα Τέχνης καθώς και καρτέλες για κάθε έργο τέχνης που διαθέτει ή που έρχεται στην κυριότητα του.
 Επιμελείται της φωτογράφησης όλων των Έργων τηρώντας φωτογραφικό αρχείο. Ευθύνεται για ετήσιο έλεγχο το 1ο 10ήμερο κάθε Ιανουαρίου.
 Φροντίζει για την οργάνωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που γίνονται και υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που γίνονται στους χώρους του.
 Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Πινακοθήκης με την αγορά Έργων Τέχνης. Είναι αρμόδιο για την αποδοχή και εκτίμηση δωρεών Έργων Τέχνης.
 Είναι υπεύθυνο για την διεκπεραίωση αιτήσεων-προτάσεων καλλιτεχνών ή φορέων που ζητούν παραχώρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο αιθουσών για Εκθέσεις ή συνοδιοργάνωση Εκθέσεων κ.λ.π.
 Φροντίζει για την συγκρότηση καλλιτεχνικών επιτροπών με αντικείμενο την γνωμοδότηση για αγορά, Έργων Τέχνης, εκτίμηση δωρεών, παραχώρηση αιθουσών, ανταλλαγή Έργων με άλλα Μουσεία παραχώρηση έργων, χαρακτηρισμού έργων ως άχρηστα κ.λ.π.
 Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Ειδικής Βιβλιοθήκης με θέματα Τέχνης.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.2. Τμήμα Θεάτρων και Κινηματογράφων
Αρμοδιότητες

 Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή μέσω της θεατρικής τέχνης, της πνευματικής καλλιέργειας των πολιτών και η δημιουργία προϋποθέσεων, κινήτρων για την ενθάρρυνση και την ανάδειξη του θεατρικού δυναμικού της πόλης. Οι σκοποί και οι στόχοι του είναι επιστημονικοί, καλλιτεχνικοί, επιμορφωτικοί και διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια, σεμινάρια, (σκηνογραφίας, ενδυματολογίας, αυτοσχεδιασμού κ.α) με σκοπό την προσέγγιση της τέχνης του θεάτρου, με μεθοδικό τρόπο.
 Οργανώνει εργαστήρια, παραστάσεις, φεστιβάλ, ερασιτεχνικών και επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων παρουσιάζει κλασικά αλλά και σύγχρονα έργα, αναζητεί και πειραματίζεται σε νέες μορφές θεάτρου και σκηνικής έκφρασης.
 Μεριμνά για θεατρικές εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με σχολεία και καλλιτεχνικούς οργανισμούς ή ΜΚΟ, πιλοτικά προγράμματα και ανταλλαγές με καλλιτεχνικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Πανεπιστήμια, Διεθνείς Ομοσπονδίες κ.α.).
 Δημιουργεί νέες θεατρικές δομές, που θα λειτουργούν παράλληλα με την κεντρική θεατρική σκηνή, καθιερώνει διαδικασίες ανάδειξης και προώθησης των νέων δημιουργών που θα εκκολαφθούν στην πόλη μας και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας του Πειραιά.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.3. Τμήμα Ιστορικού – Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών
Αρμοδιότητες

Το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Πειραιά είναι υπεύθυνο για τη διαφύλαξη, ταξινόμηση, καταλογογράφηση του Δημοτικού Αρχείου από την ίδρυση της πόλης, το 1835.
 Εντοπίζει, διασώζει, συγκεντρώνει, εποπτεύει, συντηρεί καταγράφει ταξινομεί και ευρετηριάζει:
 Τα αρχειακά τεκμήρια που παράγει ο Δήμος Πειραιά και οι εποπτευόμενες υπηρεσίες
 Το σύνολο του αρχειακού υλικού που διαθέτει για την ιστορία του Πειραιά.
 Όλα τα τεκμήρια που αναφέρονται στην διοικητική, οικονομική και κοινωνική ιστορία του αλλά και τη πολιτιστική κληρονομιά της πόλης του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής.
 Εμπλουτίζει τις συλλογές του με αγορές ή δανεισμό από αντίστοιχα αρχεία υπηρεσιών οργανισμών ή ξένων κρατών
 Διοργανώνει εκθέσεις συνέδρια , σεμινάρια , ομιλίες και κάθε είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις και παρεμβάλει με στόχο την προβολή της ιστορίας του Πειραιά.
 Συνεργάζεται με φορείς της πόλης αλλά και κατόχους ιδιωτικών αρχείων, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον.
 Εκδίδει δημοσιεύματα σχετικά με τον Πειραιά και την ιστορία του.
 Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού.
 Είναι υπεύθυνο για την ίδρυση ,οργάνωση και λειτουργία Μουσείου με θέμα την ιστορία του Πειραιά τον 19ο και 20ο αιώνα.
 Είναι υπεύθυνο για την ταξινόμηση, καταλογογράφηση και παρουσίαση των ήδη υπαρχουσών δωρεών ιδιωτών στο Ιστορικό Αρχείο.
 Διοργανώνει εκθέσεις των ιστορικών αυτών τεκμηρίων και φροντίζει για την καλύτερη προβολή και αξιοποίηση τους με εκδηλώσεις (ημερίδες, βραβεύσεις κ.λ.π.).
 Έχει την ευθύνη συντήρησης και ασφαλούς διαφύλαξης όλου του υλικού.
 Μεριμνά για τον εμπλουτισμό του φωτογραφικού αρχείου με νέους δωρητές, απόκτηση νέων συλλογών από δωρεές ,αγορές ,κ.λ.π.
 Συνεργάζεται με το Ιστορικό Αρχείο για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Μουσείου με θέμα την ιστορία του Πειραιά τον 19οκαι 20ο αιώνα
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.4. Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης
Αρμοδιότητες

 Η δημιουργία και λειτουργία προτύπων εργαστηρίων Εικαστικών Τεχνών (Ζωγραφικής – Γλυπτικής – Χαρακτικής), στα οποία ο μαθητής θα λάβει όλα τα απαραίτητα εφόδια για μια ολοκληρωμένη σπουδή πάνω στις βασικές αρχές των Εικαστικών Τεχνών.
 Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων εκμάθησης παραδοσιακών και σύγχρονων χορών
 Η υλοποίηση δράσεων για τη διάδοση της καλλιτεχνικής παιδείας
 Απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά κάθε δημότη που αγαπούν τις Εικαστικές Τέχνες και τον πολιτισμό και επιθυμούν να αφιερώσουν τον ελεύθερο χρόνο τους σε μια απόλυτα δημιουργική δραστηριότητα.
 Οργανώνει μαθήματα σε περιφερειακό επίπεδο, με τη δημιουργία Δικτύου εργαστηρίων, σε συνεργασία με τα Δημοτικά Διαμερίσματα σε κατάλληλα εξοπλισμένους και διαμορφωμένους χώρους.
 Διοργανώνει εκθέσεις, εκδηλώσεις, με έργα και παραστάσεις των μαθητών του καθώς και επισκέψεις και ξεναγήσεις σε εκθεσιακούς χώρους, μουσεία, πινακοθήκες, αίθουσες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.λ.π. και συμμετέχει σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς.
 Η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.5. Τμήμα Αθλητισμού
Αρμοδιότητες

 Συνεργάζεται με τον ΟΠΑΝ σε όλα τα θέματα αθλητισμού της πόλης.
 Προωθεί και εφαρμόζει προγράμματα μαζικού αθλητισμού για όλους του δημότες αλλά και κατοίκους της πόλης .
 Συνεργάζεται με φορείς (Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής) για την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων.
 Διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις, ημερίδες, τουρνουά, ομιλίες.
 Προωθεί προγράμματα σχολικού & ψυχαγωγικού αθλητισμού στους χώρους των σχολείων, ενώ παράλληλα παραχωρεί αθλητικές εγκαταστάσεις για τα σχολικά πρωταθλήματα και τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
 Εισηγείται την επιχορήγηση σωματείων, συλλόγων, ομίλων τα οποία αναπτύσσουν αθλητικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική δραστηριότητα του Δήμου (Ν. 3463/2006 Άρθρο 202).
 Ασχολείται με την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (Δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, κολυμβητήρια, στάδια).
 Ασκεί εποπτεία επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων τα οποία σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 Άρθρο 94, Παρ. 31 μπορεί να περιέλθουν στο Δήμο.
 Ενημερώνει και πληροφορεί συνολικά για την αθλητική δράση του Δήμου όλους του δημότες κατοίκους της πόλης.
 Βρίσκεται σε άμεση επαφή με το αρμόδιο Ν.Π.Δ.Δ. (συμπληρωματικά, επικουρικά) σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία, τις δραστηριότητες και τα προγράμματα.
 Τηρεί αρχείο αλληλογραφίας και ενημερώνει τη Δημοτική αρχή για την εν γένει λειτουργία του.
 Εισηγείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου την προμήθεια αθλητικών οργάνων που θα παραχωρούνται στα σχολεία του Δήμου.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.6. Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Αρμοδιότητες

 Επιμελείται της λειτουργίας σύμφωνα και με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των:
 Α. Αναγνωστηρίων γενικού ενδιαφέροντος (νεότερης, παλαιάς συλλογής)
 Β. Δανειστικού και Παιδικού Τμήματος.
 Γ. Αρχείου Αθηναϊκού Τύπου και ΦΕΚ
 Εκπονεί προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις (εκθέσεις έντυπου και μη υλικού), συζητήσεις, διαλέξεις με στόχο τη μόρφωση, την ενημέρωση και τη ψυχαγωγία των δημοτών της πόλης.
 Φροντίζει για τη λειτουργία των περιφερειακών βιβλιοθηκών ως αναγνωστηρίων και δανειστικών Τμημάτων, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των βιβλιοθηκών.
 Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις και τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, προβαίνει στην αγορά των νέων τίτλων για τον εμπλουτισμό των συλλογών του και τους προωθεί στο Τμήμα Επιλογής – Ταξινόμησης για την επιστημονική επεξεργασία τους.
 Φροντίζει για τη συντήρηση, βιβλιοδέτηση των συλλογών του, για απόσυρση του φθαρμένου υλικού, και ενημερώνει τους δελτιοκαταλόγους.
 Εκπονεί προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό τη μόρφωση και την ψυχαγωγία των δημοτών.
 Φροντίζει για τη δημιουργία παραρτημάτων βιβλιοθηκών στις Δημοτικές Κοινότητες.
 Διεκπεραιώνει την αγορά βιβλίων, τεχνικού εξοπλισμού, γραφικής ύλης, συνδρομών περιοδικών, Αθηναϊκού Τύπου, ΦΕΚ, συντηρήσεων, βιβλιοδετήσεων και όλων των λειτουργικών αναγκών του Τμήματος, αρχειοθέτηση εγγράφων, την κατάρτιση του προϋπολογισμού – απολογισμού του Τμήματος.
 Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις από καταλόγους εκδοτικών οίκων, βιβλιογραφίες από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, κατόπιν επισκέψεων σε βιβλιοπωλεία κλπ. και σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα καταρτίζει καταλόγους και άλλων εντύπων προς αγορά.
 Φροντίζει για την επιστημονική ταξινόμηση, καταλογογράφηση του έντυπου υλικού, (βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων), σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες βιβλιοθηκονομίας, την πληκτρολόγηση στα ειδικά τερματικά του μηχανογραφικού συστήματος όλων των Τμημάτων και τη διανομή τους σε αυτά.
 Φροντίζει για την κατάρτιση βιβλιογραφιών και τον εντοπισμό σπάνιων βιβλίων ή εντύπων καθώς και οπτικοακουστικού υλικού συναφούς προς τους στόχους των βιβλιοθηκών.
 Φροντίζει για την ανταλλαγή πολλαπλών αντιτύπων με άλλες βιβλιοθήκες και ιδρύματα και την παραλαβή βιβλίων που δωρίζονται στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες. Τα ως άνω βιβλία, ύστερα από σχετική επεξεργασία (καταλογογράφηση, ταξινόμηση) τα κατανέμει στα επί μέρους Τμήματα κατόπιν συνεννοήσεως και συνεργασίας με αυτά.
 Διεκπεραιώνει την αγορά εξοπλισμού (τεχνολογικός εξοπλισμός, γραφική ύλη κλπ. για τις λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος), διενεργεί την σχετική αλληλογραφία, αρχειοθετεί έγγραφα, την κατάρτιση του προϋπολογισμού – απολογισμού του Τμήματος.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.7. Τμήμα Φιλαρμονικής
Αρμοδιότητες

 Σχεδιασμός, εισήγηση, μέριμνα και υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην καλλιέργεια του μουσικού αισθήματος και την αναβάθμιση της μουσικής αισθητικής των πολιτών
 Συνεχής μέριμνα για την άρτια λειτουργία της Φιλαρμονικής, (στελέχωση − εκπαίδευση, εμφάνιση, εξοπλισμός, εμπλουτισμός προγραμμάτων).
 Συμμετοχή της Φιλαρμονικής σε δραστηριότητες όπως είναι: παρελάσεις, κάθε μορφής εθιμοτυπικές εκδηλώσεις, θρησκευτικές εκδηλώσεις και τελετές σε όλες τις εκκλησίες του Δήμου Πειραιά.
 Η μουσική διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και ευχαρίστηση των δημοτών, με την συμμετοχή της σε εορτές, τελετές υπαίθριες, παντός είδους συναυλίες κ.λ.π.
 Παρακολουθεί τις παρουσίες προσωπικού και διεκπεραιώνει τα διάφορα έγγραφα σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.
 Κάνει προτάσεις για αγορά μουσικών οργάνων, μουσικών βιβλίων(παρτιτούτες ) και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη και τη συντήρηση τους.
 Διοργανώνει, πραγματοποιεί και συμμετέχει σε Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ορχηστρών, Συμφωνικών Ορχηστρών και λοιπών μουσικών συνόλων, αναγνωρισμένου κύρους καθώς και σε μουσικές ή άλλου είδους εκδηλώσεις και εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Πειραιά, με σκοπό την πολιτιστική εκπροσώπηση και διαφήμιση του δήμου Πειραιά και του μουσικού συνόλου της Φιλαρμονικής του.
 Επιμελείται και διεξάγει μουσικούς διαγωνισμούς, συναντήσεις Μουσικών Συνόλων, Ορχηστρών.
 Πραγματοποιεί πολιτιστικές ανταλλαγές με μουσικά συγκροτήματα από άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και επιμελείται της σωστής προετοιμασίας της Φιλαρμονικής για τη συμμετοχή της στις παραπάνω εκδηλώσεις.
 Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια μουσικής και μουσικά προγράμματα και παρουσιάσεις για σχολεία Α/θμιας ΄& Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.
 Η Φιλαρμονική μπορεί να καλύπτει τις εκδηλώσεις που καλείται να εκπληρώσει και με μικρότερα όμοια σχήματα λόγω ιδιαίτερων συνθηκών (μέσα μετακίνησης, στενότητα χώρων εκδήλωσης, ισορροπίες μουσικών οργάνων) και μετά απόφαση του καλλιτεχνικού υπευθύνου αυτής.
 Προβάλλει με κάθε πρόσφορο μέσο το έργο της σε δικτυακούς τόπους, ραδιοφωνικές εκπομπές, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της ηγεσίας του Δήμου.

4.10.8. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες

 Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στη Διεύθυνση που περιλαμβάνουν διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), κλπ.
 Αρχειοθετεί τα διεκπεραιωθέντα έγγραφα της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τηρεί το Γενικό Αρχείο της Διεύθυνσης.
 Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού, στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ.
 Υλοποιεί κάθε άλλη σχετική εργασία για τη διευκόλυνση του έργου της Διεύθυνσης.

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by