ελληνικά
Small text Medium text Large text

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ. 18535

7ος όροφος

Τηλέφωνο  213 2022600   fax  213 2022314   e_mail   proedros@pireasnet.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ. 18535

7ος όροφος

Τηλέφωνο  213 2022600   fax  213 2022314   e_mail   proedros@pireasnet.gr

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Αποστολή
Η υποστήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου στη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.
Αρμοδιότητες
 Ενεργεί την προσωπική αλληλογραφία του Προέδρου.
 Συντάσσει τις καταστάσεις καταβολής αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Σώματος, καθώς και τις ετήσιες όμοιες, μαζί με τα εκκαθαριστικά σημειώματα που υποβάλλονται στην Εφορία.
 Καθορίζει τις ημέρες και ώρες που ο Πρόεδρος δέχεται Επιτροπές, πολίτες και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου.
 Ο Πρόεδρος συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που εισηγούνται στο Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης.
 Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει σ΄ αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα των άλλων Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Αποστολή
Η υποστήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου στη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.
Αρμοδιότητες
 Ενεργεί την προσωπική αλληλογραφία του Προέδρου.
 Συντάσσει τις καταστάσεις καταβολής αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Σώματος, καθώς και τις ετήσιες όμοιες, μαζί με τα εκκαθαριστικά σημειώματα που υποβάλλονται στην Εφορία.
 Καθορίζει τις ημέρες και ώρες που ο Πρόεδρος δέχεται Επιτροπές, πολίτες και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου.
 Ο Πρόεδρος συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που εισηγούνται στο Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης.
 Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει σ΄ αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα των άλλων Υπηρεσιών του Δήμου.

 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by