ελληνικά
Small text Medium text Large text

 

Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 (1η τροποποίηση) 31/1/2018


 

OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Προϋπολογισμός 2011 

Τεχνικό Πρόγραμμα 2011 

OIKONOMIKO ETOΣ 2012

Προϋπολογισμός 2012    

Τεχνικό Πρόγραμμα 2012    

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2012 - 2014

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2012    

Ρυθμιστικό Σχέδιο  Αττικής 2021 (χάρτης - παρουσίαση)

Παρέμβαση Δήμου Πειραιά στο Πρόγραμμα Δράσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής 2011 - 2021

Απολογισμός εσόδων - εξόδων 

Γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013(Τελευταία τροποποίηση 20-12-2012)  

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

ΤΕΛΙΚΟ TΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 (ημερομηνία ανάρτησης: 23.12.2014)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017(επικαιροποίηση 29/6/2017)

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

 

 

 

Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 (1η τροποποίηση) 31/1/2018


 

OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Προϋπολογισμός 2011 

Τεχνικό Πρόγραμμα 2011 

OIKONOMIKO ETOΣ 2012

Προϋπολογισμός 2012    

Τεχνικό Πρόγραμμα 2012    

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2012 - 2014

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2012    

Ρυθμιστικό Σχέδιο  Αττικής 2021 (χάρτης - παρουσίαση)

Παρέμβαση Δήμου Πειραιά στο Πρόγραμμα Δράσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής 2011 - 2021

Απολογισμός εσόδων - εξόδων 

Γενική ανακεφαλαίωση απολογισμού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013(Τελευταία τροποποίηση 20-12-2012)  

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

ΤΕΛΙΚΟ TΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 (ημερομηνία ανάρτησης: 23.12.2014)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017(επικαιροποίηση 29/6/2017)

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

 

 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by