ελληνικά
Small text Medium text Large text

Αλουμίνιο

Α. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Β. ΜΠΛΕ  ΚΑΔΟΙ


 

Επικοινωνία για θέματα Ανακύκλωσης:
Γραφείο Αντιδημάρχου: 210 419 6051
Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης: 210 419 6017-6018

 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by