ελληνικά
Small text Medium text Large text

Ελαστικά

 

Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση συλλογής μεταφοράς και παράδοσης είτε σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις τελικής αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών είτε σε αδειοδοτουμένους χώρους προσωρινής αποθήκευσης μεταχειρισμένων ελαστικών.  Η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών θα γίνεται σε επιλεγμένο χώρο του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων στην οδό Ρετσίνα 45, τηλ. Επικοιν. 2104194511-12.  Ανακυκλώνονται ελαστικά οποιασδήποτε κατηγορίας με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 1400mm εξαιρούνται της σύμβασης. Τα μεταχειρισμένα ελαστικά θα παραδίδονται ολόκληρα και απαλλαγμένα ξένων υλικών.  Επίσης θα παραδίδονται από τον Δήμο στην εταιρία με δελτίο αποστολής.
 
ECOELASTICA (Ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών)
Έδρα: Βασιλέως Κωνσταντίνου 35 και Ανταίου1, Μαρούσι,
Τ.Κ. 15122
Τηλ. Επικοιν. 2106128260 – 2106128370
Fax.:2106128659.
Εκπρόσωπος: Μαυριάς Γεώργιος.
 

Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση συλλογής μεταφοράς και παράδοσης είτε σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις τελικής αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών είτε σε αδειοδοτουμένους χώρους προσωρινής αποθήκευσης μεταχειρισμένων ελαστικών. 
 
 
Επικοινωνία για θέματα Ανακύκλωσης:
Γραφείο Αντιδημάρχου: 210 419 6051
Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης: 210 419 6017-6018
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by