ελληνικά
Small text Medium text Large text

Λιπαντικά - Ορυκτέλαια

Εταιρικό Προφίλ
Η εταιρία

Η εταιρεία Ελληνική Τεχνική Περιβαλλοντικών Εφαρμογών Κοινοπραξία Συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών, είναι ο μεγαλύτερος συλλέκτης αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων στην Ελλάδα. Εξυπηρετεί πολλές εταιρείες και οργανισμούς όπως : 

·         ΔΕΗ
·         ΓΕΣ
·         ΕΘΕΛ
·         Πολεμικό Ναυτικό
·         Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ
·         Αλουμίνιο της Ελλάδος και πολλές άλλες ακόμα
 
Η εμπειρία μας, η γνώση του αντικειμένου και η προσήλωση της εταιρείας μας σε θέματα ασφάλειας αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την άμεση και χωρίς προβλήματα εξυπηρέτησή των συνεργαζόμενων σημείων συλλογής.
 
Την διαχείριση απόβλητων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που προκύπτουν από την δραστηριότητα των σημείων συλλογής αναλαμβάνουμε μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 
Κατά την παράδοση των ΑΛΕ στην εταιρεία μας εκδίδεται βεβαίωση παραλαβής – έντυπο αναγνώρισης όπως προβλέπεται από το ΠΔ82/2004.
 
Η ΕΛΤΕΠΕ Κ/Ξ δραστηριοποιείται πανελλαδικά και μπορεί να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε σημείο της Ελλάδας απαιτείται.
Επίσης η εταιρεία στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών με στόχο την άριστη εξυπηρέτηση με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια:
·    Είναι καταχωρημένη με αριθμ. Μητρώου 016/2008 στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων.
·    Είναι ασφαλισμένη για την περίπτωση ατυχήματος και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση.
·    Διαθέτει βυτία συλλογής αδειοδοτημένα για την συλλογή και μεταφορά απόβλητων λιπαντικών ελαίων.
·    Οι οδηγοί της εταιρείας είναι πιστοποιημένοι κατά ADR για την μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων.
·    Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για να σας παράσχει βοήθεια σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σχετικό με την νόμιμη διαχείριση των ΑΛΕ.
·    Δύναται εφόσον υπάρξει ανάγκη να εγκαταστήσει πάγιο εξοπλισμό για την καλύτερη διαχείριση των ΑΛΕ όπως δεξαμενές, βαρέλια κλπ.

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας αναδεικνύει τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες των συνεργαζόμενων σημείων συλλογής.

 

Επικοινωνία για θέματα Ανακύκλωσης:
Γραφείο Αντιδημάρχου: 210 419 6051
Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης: 210 419 6017-6018

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by